Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazija - Novatoriško verslumo mokykla 2020-2024 m.
Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Mokyklos nuostatai 2019-05-28 21:58:36 96.5 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Progimnazijos strateginis planas 2020-2024 m. 2022-01-15 19:33:08 759.98 KB
2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metų pradinio ir pagrindinio ugdymo programų ugdymo planas 2022-01-15 19:33:43 1.19 MB
2021-2022 m.m. veiklos planas 2022-01-17 11:30:49 476.7 KB
Mokymosi praradimų dėl Covid-19 pandemijos kompensavimo priemonių plano 2021-2022 m.m. 2022-01-17 11:33:01 232.6 KB
Ugdymo organizavimas 2022-2023 m.m. 2022-10-10 10:24:56 718.79 KB
Tvarkaraščiai
5-8 klasių pamokų tvarkaraštis nuo 2022.11.07 2022-11-10 14:50:39 800.97 KB
5-8 kl. konsultacijų tvarkaraštis 2022-2023 m.m. 2022-11-10 14:50:39 223.66 KB
Valstybės finansuojamų 1-8 kl. būrelių tvarkaraštis 2022-2023 m.m. 2022-11-10 14:50:39 622.25 KB
Valstybės nefinansuojamų 1-8 kl. būrelių tvarkaraštis 2022-2023 m.m. 2022-11-10 14:50:39 446.05 KB
5-8 klasių pamokų tvarkaraštis nuo 2023.09.01 2023-10-18 17:40:50 257.12 KB
Konsultacijų tvarkaraštis 2023-2024 m.m. 2024-02-29 14:21:20 57.34 KB
Būrelių tvarkaraštis 2023-2024m. m. 2023-11-06 15:50:09 152.69 KB
1-4 klasių tvarakaraštis 2023-2024m. m. 2024-02-29 14:20:54 22.8 KB
Aktualūs dokumentai COVID-19 pandemijos metu Atnaujinta Dydis
Veiksmų planas atsiradus Covid atvejui 2020-11-13 12:16:50 198.64 KB
NVSC algoritmai 2020-11-13 12:17:06 3.91 MB
Rekomendacijos mokykloms ir mokiniams 2020-11-26 11:25:47 6.64 MB
Darbo karantino sąlygomis planas 2020-03-28 12:21:26 120.29 KB
Priemonių ir veiksmų planas nustačius užsikrėtimo virusu COVID-19 atvejį 2020-03-28 12:22:43 528.55 KB
Dėl ugdymo organizavimo būtinų sąlygų užtikrinimo tvarkos aprašas 2022-01-15 19:54:03 158.03 KB
Progimnazijos COVID-19 situacijų valdymo grupės darbo planas 2020-03-28 12:23:48 831.02 KB
OV sprendimas dėl pradinio ugdymo organizavimo 2022-01-15 19:54:22 44.06 KB
OV sprendimas dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo 2022-01-15 19:54:40 45.09 KB
PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲJŲ SĄLYGŲ UŽTIKRINIMO VILNIAUS SIMONO STANEVIČIAUS PROGIMNAZIJOJE TVARKOS APRAŠAS 2022-01-15 19:54:58 212.5 KB
Darbuotojų darbo tvarka įstaigai dirbant nuotoliniu būdu 2020-03-28 13:15:30 192.24 KB
Antigeno testo instrukcija 2022-01-15 20:38:09 534.9 KB
Sutikimas dėl dalyvavimo savikontrolės tyrime 2022-01-15 20:38:26 32.53 KB
Nuotolinis mokymas(is)
Nuotolinio mokymosi aprašas_ 2020-11-06 2020-11-27 08:58:31 532.48 KB
Ugdymo organizavimas esant ekstremalioms sąlygoms 2020-11-27 08:58:31 200.37 KB
Priešmokyklinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa 2022-01-15 20:08:32 1.57 MB
Priešmokyklinio ir pradinio ugdymo ankstinimas 2022-01-15 20:09:28 133.65 KB
Maitinimo tvarka 2022-01-15 20:13:39 122.88 KB
Mokestis už ugdymą 2022-01-15 20:14:17 252.75 KB
Priėmimo tvarka_2022 2022-01-15 20:14:52 167.25 KB
2023 m. priėmimo į priešmokyklines grupes tvarka 2023-03-22 09:20:01 33.46 KB
Prašymų formos
Dėl mokesčio lengvatos taikymo 2022-01-15 20:20:54 34.5 KB
Pradinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Pradinio ugdymo bendroji programa 2022-01-15 20:29:03 1.62 MB
Visos dienos mokyklos grupė
Visos dienos mokyklos tvarkos aprašas_2020 2020-09-22 15:43:33 313.34 KB
Visos dienos mokyklos grupių tvarkos aprašas 2019-05-29 21:06:42 191.25 KB
Atnaujintos VDM rekomendacijos 2020-10-02 08:30:28 1.37 MB
Pagrindinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Dėl 5-11 kl. ugdymo organizavimo _Vilniaus m. 2022-01-15 20:36:43 415.12 KB
OV sprendimas dėl profilaktinio testavimo 2022-01-15 20:37:41 127.04 KB
Verslumo ugdymas Atnaujinta Dydis
Novatoriško verslumo ugdymo programos 2020-06-05 15:52:58 464.6 KB
Neformalus švietimas Atnaujinta Dydis
Būrelių organizavimo atmintinė 2020-10-06 15:50:19 372.04 KB
1-4 klasių būreliai_2020 2020-10-08 10:10:31 574.56 KB
5-8 klasių būreliai_2020 2020-10-08 10:12:54 536.38 KB
Veiklos ataskaitos Atnaujinta Dydis
Socialinės atsakomybės ataskaita 2019 2020-08-17 11:44:43 929.68 KB
Veiklos įsivertinimas
Mokyklos pažangos įsivertinimo duomenys 2020 m. 2021-02-05 18:17:35 1.13 MB
Veiklos kokybės įsivertinimo modelis 2021-10-17 16:57:31 702.54 KB
Veiklos kokybės įsivertinimo grupės darbo planas 2021-2022 m. m. 2021-10-17 17:01:53 144.33 KB
Vadovo veiklos ataskaitos
Vadovo veiklos ataskaita 2021 2022-03-21 16:32:48 2.05 MB
Vadovo veiklos ataskaita 2020 2022-01-27 15:40:45 490.84 KB
Vadovo veiklos ataskaita 2022 2023-04-17 09:41:06 9.97 MB
D.Briedienės vadovo ataskaita už 2023 2024-01-22 16:08:44 60.26 KB
Tvarkos, aprašai, taisyklės Atnaujinta Dydis
Darbo tvarkos taisyklės 2023-04-24 15:25:28 7.74 MB
Elektroninio dienyno tvarkos aprašas 2019-05-28 22:37:41 51 KB
Krizių valdymo aprašas 2020-11-24 11:18:07 1.89 MB
Nuotolinio darbo tvarkos aprašas 2021-05-19 09:33:53 206.37 KB
1-4 ir 5-8 klasių mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2022-10-10 10:04:24 783.3 KB
Darbo apmokėjimo sistema 2023-04-24 15:26:14 5.94 MB
Aprašas dėl mokymosi pagalbos teikimo mokiniui 2023-11-22 12:22:00 610.27 KB
Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės 2024-02-29 14:32:56 9.77 MB
Priėmimas į progimnaziją Atnaujinta Dydis
Vilniaus m. savivaldybės priėmimo į mokyklas tvarka_2023 2023-03-15 10:13:51 403.28 KB
Atvirų durų informacija dėl priėmimo_2023 2023-03-15 10:13:51 1.71 MB
Priėmimo į mokyklas per e.sistemą grafikas_2023 2023-03-15 10:17:30 263.36 KB
Priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašas_2023 2023-05-02 15:36:59 219.51 KB
Įsakymas dėl priėmimo komisijos sudėties_2023 2023-05-02 15:37:37 193.53 KB
Klasių komplektavimo tvarka_2023 2023-05-03 09:22:39 230.88 KB
Vilnaius m. savivaldybės priėmimo į mokyklas tvarka 2024 m. 2024-03-07 11:49:00 47.97 KB
Dokumentų formos Atnaujinta Dydis
Dalyko konsultacijų apskaitos lapas 2020-09-22 11:34:50 12.35 KB
Prašymai
Prašymas dėl priėmimo į mokyklą 2021-04-21 09:34:45 28 KB
Prašymas dėl nuotolinio darbo 2023-04-17 09:42:05 14.7 KB
Vaiko gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Vaiko gerovės komisijos pristatymas 2020-01-04 19:32:20 610.61 KB
Vidaus tvarkos taisyklės mokiniams 2020-01-04 19:30:49 49.91 KB
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas 2022-01-16 08:00:08 576.5 KB
Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ programa_2023 2023-03-30 07:31:55 591.87 KB
Vaiko gerovės komisija 2024 m. 2024-03-27 09:37:12 1.12 MB
Dėl vaiko gerovės 1-4, 5-8 klasių komisijų sudarymo 2024-03-27 09:36:59 1.14 MB
PAGALBOS MOKINIUI KRIZINIO ELGESIO ATVEJU TEIKIMO APRAŠAS 2024-03-27 09:35:07 155.49 KB
Pagalbos mokiniui algoritmas 63.24 KB
PATVIRTINTAS VGK aprašas 86.87 KB
Pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas 83.23 KB
Dėl vaiko gerovės komisijos atnaujinimo 2024-04-26 10:09:45 469.98 KB
Smurto ir patyčių prevencija
Apie prevencinę programą LIONS QUEST 2023-05-24 09:35:24 377.31 KB
Prevencinių paskaitų Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazijoje planas 2022-2023 m.m. 2023-05-24 09:37:18 199.7 KB
Reagavimo į patyčias mokykloje atmintinė 2023-05-24 09:38:14 9.74 MB
Reagavimo į patyčias mokykloje rekomendacijos 2023-05-24 09:39:08 1.9 MB
Įstaigų, teikiančių emocinę, psichologinę ir psichiatrinę pagalbą sąrašas 2023-05-24 09:40:15 117.87 KB
Diagnostinių ir standartizuotų testų rezultatai Atnaujinta Dydis
8-tų klasių rezultatai 2016 m. 2019-05-28 23:52:07 522.29 KB
6-tų klasių rezultatai 2016 m. 2019-05-28 23:52:25 342.29 KB
4-tų klasių rezultatai 2016 m 2019-05-28 23:52:45 455.35 KB
2-tų klasių rezultatai 2016 m. 2019-05-28 23:53:05 391.34 KB
8-tų klasių rezultatai 2017 m. 2019-05-28 23:53:22 755.72 KB
6-tų klasių rezultatai 2017 m. 2019-05-28 23:53:42 455.68 KB
4-tų klasių rezultatai 2017 m. 2019-05-28 23:53:59 684.97 KB
2-tų klasių rezultatai 2017 m. 2019-05-28 23:54:18 685.03 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2021-06-01 11:22:33 562.55 KB
Maitinimo paslaugų pirkimo sąlygos 2021-06-01 11:22:33 1.31 MB
Valgiaraštis 4-7 m. vaikams 2021-06-01 11:22:33 3.54 MB
Valgiaraštis 6-10 m. vaikams 2021-06-01 11:22:34 4.59 MB
Valgiaraštis 11 m. ir vyresniems vaikams 2021-06-01 11:22:34 781.44 KB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
2024 metų ataskaitos
2023 metų ataskaitos
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2023 m. 2024-07-03 15:36:03 474.7 KB
2022 metų ataskaitos
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2022m. 2024-07-03 15:44:50 357.21 KB
2021 metų ataskaitos
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2021 m. 2024-07-03 15:45:24 357.95 KB
2020 metų ataskaitos
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2020 m. 965.92 KB
2019 metų ataskaitos
2 proc. GPM lėšos 2019 metai 2022-07-08 15:08:07 263.59 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m. 2022-07-08 15:08:29 349.66 KB
2018 metų ataskaitos
2018 m. mokinio krepšelio lėšų paskirstymas 2020-09-08 15:08:07 114.77 KB
Mokinio krepšelio lėšos 2018 m. 2020-01-17 08:36:52 114.77 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys_2018 2020-09-29 11:36:06 3.42 MB
NMPP 2021-2022 m.m. Atnaujinta Dydis
8 kl. NMPP vykdymo instrukcija 2022-02-01 14:39:24 422.45 KB
6 kl. NMPP vykdymo instrukcija 2022-02-01 14:40:03 420.09 KB
4 kl. NMPP vykdymo instrukcija 2022-02-01 14:40:46 421.29 KB
NMPP organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2022-02-01 14:42:40 48.56 KB
NMPP tvarkaraštis 2022-02-01 14:43:15 211.48 KB
Dėl 2021 - 2022 mokslo metų 4, 6 ir 8 klasių nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo užduočių struktūros 2022-02-01 14:54:52 144.91 KB
NMPP 2022-2023 m.m. Atnaujinta Dydis
NMPP organizavimo ir vykdymo tvarka_2023 2023-02-02 14:39:42 45.73 KB
NMPP vykdymo tvarkaraštis_2023 2023-02-02 14:41:10 188.07 KB
8 kl. NMPP vykdymo instrukcija 2023-02-02 14:42:24 427.83 KB
Biblioteka Atnaujinta Dydis
Bibliotekos taisyklės 2019-05-24 15:18:47 26 KB
Bendrosios naudojimo skaitykla taisyklės 2022-01-16 07:52:15 17.25 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Socialinė parama mokiniams. 2019-05-11 22:26:15 20.03 KB
Mokinių nemokamas maitinimas
Prašymas - paraiška gauti nemokamą maitinimą 2021-01-29 14:41:57 34.1 KB
Prašymo pildymo instrukcija 2021-01-29 14:41:31 95.73 KB
Mokinių maitinimo tvarka 2021-01-29 14:38:11 421.44 KB
Socialinės paramos įstatymas iki 2021-06-30 2021-01-29 14:37:51 313.71 KB
Dėl mokinių nemokamo maitinimo normų 2021-01-29 14:39:46 124.61 KB
Socialinės paramos įstatymas nuo 2021-07-01 2021-01-29 14:37:07 346.78 KB
Dėl socialinės paramos mokiniams teikimo Vilniaus mieste 2021-01-29 14:36:44 349.02 KB
Socialinės paramos mokiniams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo pakeitimas 2021-01-29 14:36:14 141.07 KB
Sauso davinio pasiūlymas_2021 2021-05-31 07:54:56 205.99 KB
Nemokamo maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2021-05-31 19:48:38 395.59 KB
Sauso davinio pasiūlymas_birželis 2021-06-10 14:28:03 199.55 KB
Sauso davinio pasiūlymas_birželis 2021-06-10 14:28:08 199.55 KB
Apie socialinę paramą 2021/2022 m.m. 2021-08-02 10:12:02 412.62 KB
Socialinė parama mokiniams 2022-2023 m.m. 2022-08-08 11:47:04 25.3 KB
Nemokamas maitinimas 2022-08-08 11:48:53 293.85 KB
Socialinė parama Atnaujinta Dydis
Apie socialinę paramą 2021/2022 m.m. 2021-08-02 10:12:02 412.62 KB
Vilniaus m. savivaldybės sprendimas „DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS TEIKIMO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE“ PAKEITIMO“ 2021-08-02 10:15:47 32.3 KB
Progimnazijos taryba Atnaujinta Dydis
Progimnazijos tarybos nuostatai 2021-02-09 16:01:51 391.53 KB
Progimnazijos tarybos nariai 2020-2021 m.m. 2021-02-09 16:25:09 261.56 KB
Progimnazijos tarybos nariai 2019-2020 m.m. 2020-06-04 14:57:13 184.95 KB
Mokinių taryba Atnaujinta Dydis
Mokinių tarybos ir aktyvo nuostatai 2019-05-29 22:32:51 279.37 KB
Mokinių taryba 2019-2020 m.m. 2020-01-03 19:56:59 15.47 KB
Uniforma Atnaujinta Dydis
Uniformų dėvėjimo tvarka 2020-08-18 11:16:42 20.96 KB
Uniformos nuo 2020 m. 2020-06-08 16:54:02 708.25 KB
Veiklos dokumentai Atnaujinta Dydis
Pareigybių aprašymai
Pareigybių aprašymai 2022-01-16 08:00:54 90.35 KB
Darbo užmokestis
Darbo užmokestis 2023 m. I ketv. 2023-04-19 10:35:25 284.89 KB
Darbo užmokestis 2023 m. III ketv. 2023-04-19 10:35:25 284.77 KB
Darbo užmokestis 2022 m. I ketv. 2023-04-19 10:35:25 284.45 KB
Darbo užmokestis 2022 m. II ketv. 2023-04-19 10:35:25 87.03 KB
Darbo užmokestis 2021 m. I ketv. 2023-04-19 10:35:25 374.35 KB
Darbo užmokestis 2021 m. II ketv. 2023-04-19 10:35:25 251.73 KB
Darbo užmokestis per 2021 m. 2023-04-19 10:35:25 288.36 KB
Darbo užmokestis 2020 m. I ketv. 2023-04-19 10:35:25 186.34 KB
Darbo užmokestis 2020 m. II ketv. 2023-04-19 10:35:25 193.28 KB
Darbo užmokestis 2020 m. III ketv. 2023-04-19 10:35:25 370.73 KB
Darbo užmokestis 2020 m. IV ketv. 2023-04-19 10:35:25 371.21 KB
2018 m. vidurkiai I ketvirtis. 2023-04-19 10:35:25 138.42 KB
2018 m. vidurkiai III ketvirtis. 2023-04-19 10:35:25 138.34 KB
Darbo užmokestis 2022 m. IV ketv. 2023-04-20 10:56:18 284.91 KB
Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo politika
Pranešimų tyrimo komisija 2023-03-03 13:14:22 379.69 KB
Asmuo, atsakingas už pranešimų priėmimą 2023-03-03 13:19:33 306.83 KB
Įsakymas dėl smurto i priekabiavimo politikos tvirtinimo 2023-03-03 13:21:13 301.17 KB
Darbuotojų bendravimo ir etikos taisyklės 2023-03-03 13:21:53 1.67 MB
Įtampą darbe mažinančių priemonių nustatymo tvarkos aprašas 2023-03-03 13:23:24 1.99 MB
Lygių galimybių politikos įgyvendinimo ir vykdymo priežiūros įgyvendinimo priemonės 2023-03-03 13:24:55 1.75 MB
Psichologinio smurto ir mobingo politika 2023-03-03 13:25:46 2.23 MB
Psichologinio smurto ir mobingo politikos užtikrinimo įgyvendinimo tvarkos aprašas 2023-03-03 13:26:26 947.34 KB
Smurto ir priekabiavimo politika 2023-03-03 13:27:14 725.52 KB
Psichosocialinių rizikos veiksnių ir mobingo mažinimo prevencijos planas 2023-03-03 13:29:09 1.74 MB
Lygių galimybių politika 2023-04-24 15:36:35 1.34 MB
Direktoriaus įsakymas dėl dokumentų, užtikrinančių darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo politikos įgyvendinimą 2023-04-24 15:40:37 377.82 KB
Psichosocialinių rizikos veiksnių ir mobingo vertinimo ataskaita 2023-04-24 15:42:05 6.69 MB
Viešieji pirkimai
2018 metų viešųjų pirkimų planas. 2019-05-11 22:40:04 26.07 KB
Supaprastintų pirkimų taisyklės. 2019-05-11 22:40:31 142.5 KB
2019 m. Viešųjų pirkimų planas 2020-09-29 09:40:22 138.17 KB
2020 m. Viešųjų pirkimų planas 2020-09-29 09:41:06 208.34 KB
Maitinimo paslaugų pirkimo sutartis 2021-01-29 16:42:39 320.86 KB
Maitinimo paslaugų pirkimo sutarties priedas_specifikacija 2021-01-29 16:43:45 215.95 KB
Duomenų apsauga
Mokinių ir jų teisėtų atstovų asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2022-01-16 12:23:57 1.41 MB
Darbuotojų duomenų tvarkymo aprašas 2022-01-16 12:24:42 497.89 KB
Vaizdo stebėjimo ir fotonuotraukų vykdymo taisyklės 2022-01-16 12:25:44 856.81 KB
Vaizdo kamerų stebėjimo zonos 2022-01-16 12:26:27 925.61 KB
Asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo tvarkos aprašas 2022-01-16 12:27:31 642.87 KB
IKT naudojimo bei darbuotojų stebėsenos darbo vietoje tvarkos aprašas 2022-01-16 12:28:29 394.78 KB
1,2% parama Atnaujinta Dydis
Dėl prašymo FR0512 formos ir jos pildymo taisyklių pakeitimų, įsigaliosiančių nuo 2019 metų. 2019-06-06 12:13:26 171.32 KB
2 proc. GPM lėšos 2019 metai 2022-07-08 15:08:07 263.59 KB
1,2 proc. GPM paramos panaudojimas už 2023 metus 268.53 KB
Ukraina Atnaujinta Dydis
Dėl traumuojančios situacijos švietimo bendruomenėms 2022-02-27 13:13:15 12.81 KB
Kaip kalbėtis su vaikais apie karą 2022-02-27 13:14:00 229.84 KB
Pagalba Ukrainai 2022-02-27 13:14:37 121.51 KB
Įsakymas dėl ekstremalios situacijos veiksmų plano tvirtinimo 2022-02-28 15:12:50 183.17 KB
Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazijos ekstremalios situacijos veiksmų planas 2022-02-28 15:14:07 260.38 KB
Ugdymo turinio atnaujinimas Atnaujinta Dydis
Tėvams apie ugdymo turinio atnaujinimą 2022-12-21 08:46:56 1.04 MB
Dėmesys kiekvieno mokinio mokymuisi 2022-12-21 09:18:49 13.38 MB
Ko mokosi mokiniai XXI a. 2022-12-21 09:36:57 5.73 MB
Mokinių pasiekimų vertinimo pokyčiai 2022-12-21 10:58:16 297.18 KB
Pamoka pagal atnaujintas ugdymo programas 2022-12-21 10:58:56 688.7 KB
Ugdymo atnaujinimo priemonių planas 2021-2024 m. 2023-05-17 10:05:11 6.15 MB
Mėnesio veiklos planas Atnaujinta Dydis
2023 m. spalio mėnesio veiklos planas 2023-10-18 17:40:53 533.62 KB
2023 m. rugsėjo mėnesio planas 2023-10-10 15:48:17 529.1 KB