Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazija
Dokumentai
COVID-19 Atnaujinta Dydis
Darbo karantino sąlygomis planas 2020-03-28 12:21:26 120.29 KB
Priemonių ir veiksmų planas nustačius užsikrėtimo virusu COVID-19 atvejį 2020-03-28 12:22:43 528.55 KB
Progimnazijos COVID-19 situacijų valdymo grupės darbo planas 2020-03-28 12:23:48 831.02 KB
Nuotolinio mokymo(si) aprašas 2020-03-28 14:47:11 1.46 MB
Dėl laikino ugdymo proceso nutraukimo 2020-03-28 12:42:57 215.28 KB
Darbuotojų darbo tvarka įstaigai dirbant nuotoliniu būdu 2020-03-28 13:15:30 192.24 KB
Dėl darbo nuotoliniu būdu organizavimo ir vykdymo 2020-03-28 20:12:38 288.83 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Priėmimas į progimnaziją
Ugdymas 2019-2020 m.m. 2020-05-15 14:54:49 241.25 KB
Prašymo forma į 5 klasę 2020-05-15 15:13:33 49 KB
Vilniaus m. savivaldybės priėmimo tvarka 2020-05-15 15:00:33 511.36 KB
Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazijos mokinių priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašas 2020 metams 2020-05-15 15:03:18 456.74 KB
Direktoriaus įsakymas dėl mokinių priėmimo komisijos tvirtinimo 2020-05-15 15:04:39 199.69 KB
Skyrimo į klases tvarka 2020-06-08 07:18:52 100.91 KB
Tvarkos
Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas 2019-05-28 22:33:24 55 KB
Vertinimo tvarkos aprašas 2019-05-28 22:34:22 67.47 KB
Darbo tvarkos taisyklės 2019-05-28 22:34:52 234.56 KB
Elektroninio dienyno tvarkos aprašas 2019-05-28 22:37:41 51 KB
Pamokų lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo tvarkos aprašas 2019-05-28 22:38:15 1.86 MB
Patyčių prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas 2019-05-28 22:38:56 49.91 KB
Krizių valdymo tvarkos aprašas 2019-05-28 22:39:33 24.79 KB
Mėnesio veiklos planai
2016 m. sausis 2020-01-04 16:22:16 62.5 KB
2016 m. vasaris 2019-05-28 22:22:14 57.5 KB
2016 m. kovas 2019-05-28 22:22:34 65.5 KB
2016 m. balandis 2019-05-28 22:23:18 66.5 KB
2016 m. gegužė 2019-05-28 22:23:34 66 KB
2016 m. rugsėjis 2019-05-28 22:23:50 59.5 KB
2016 m. spalis 2019-05-28 22:24:07 95 KB
2016 m. lapkritis 2019-05-28 22:24:34 71.5 KB
2016 m. gruodis 2019-05-28 22:24:51 82 KB
2017 m. sausis 2019-05-28 22:25:07 68.5 KB
2017 m. vasaris 2019-05-28 22:25:25 70 KB
2017 m. kovas 2019-05-28 22:25:41 80.5 KB
2017 m. balandis 2019-05-28 22:25:56 62 KB
2017 m. gegužė 2019-05-28 22:26:19 69 KB
2017 m. rugsėjis 2019-05-28 22:26:36 56.5 KB
2017 m. spalis 2019-05-28 22:26:53 56.5 KB
2017 m. lapkritis 2019-05-28 22:27:20 66.5 KB
2017 m. gruodis 2019-05-28 22:27:35 68 KB
2018 m. sausis 2019-05-28 22:27:53 95 KB
2018 m. vasaris 2019-05-28 22:28:09 69 KB
2018 m. kovas 2019-05-28 22:28:24 95 KB
2018 m. balandis 2019-05-28 22:28:42 69 KB
2018 m. gegužė 2019-05-28 22:29:01 81 KB
2018 m. spalis 2019-05-28 22:29:19 16.05 KB
2018 m. lapkritis 2019-05-28 22:29:34 84.5 KB
2018 m. gruodis 2019-05-28 22:29:49 748.05 KB
2019 m. sausis 2019-05-28 22:30:06 62.5 KB
2019 m. vasaris 2019-05-28 22:30:23 82.5 KB
2019 m. kovas 2019-05-28 22:30:39 68 KB
2019 m. balandis 2019-05-28 22:30:54 142.95 KB
2019 m. gegužė 2019-05-28 22:31:09 144.48 KB
Kiti dokumentai
Pusmečio rezultatų suvestinė 2020-01-04 15:59:42 53.5 KB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
2 proc. GPM lėšos 2019 metai 2020-06-09 09:43:52 263.59 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m. 2020-06-09 09:42:02 349.66 KB
2018 metų ataskaitos
Mokinio krepšelio lėšos 2018 m. 2020-01-17 08:36:52 114.77 KB
Pagalbos vaikui specialistų tvarkaraščiai Atnaujinta Dydis
Logopedo konsultacijų tvarkaraštis 2020-04-09 12:38:23 63.58 KB
Specialiojo pedagogo konsultacijų tvarkaraštis 2020-04-09 12:39:28 61.36 KB
Neformalus švietimas Atnaujinta Dydis
Būrelių sąrašas ir grafikas 2018-2019 m.m. 2020-01-04 16:01:02 16.66 KB
Mokamų būrelių sąrašas ir grafikas 2018-2019 m.m 2019-05-28 23:05:32 19.27 KB
Prašymai Atnaujinta Dydis
Prašymas dėl priėmimo į mokyklą 2019-05-28 22:45:42 27.5 KB
Prašymas dėl laisvų dienų suteikimo 2019-05-28 22:46:02 35.5 KB
Bendroji prašymo forma 2019-05-28 22:46:24 24 KB
Biudžetas Atnaujinta Dydis
2018 m. mokinio krepšelio lėšų paskirstymas 2020-01-06 16:51:58 114.77 KB
2017 m. mokinio krepšelio lėšų paskirstymas 2020-01-06 16:51:58 116.35 KB
2016 m. mokinio krepšelio lėšų paskirstymas 2020-01-06 16:51:59 199.31 KB
Veiklos ataskaitos Atnaujinta Dydis
2019 m. veiklos planas 2020-01-06 17:20:11 524.6 KB
2018 m. veiklos planas 2020-01-06 17:20:12 117.21 KB
2017 m. veiklos planas 2020-01-06 17:20:12 87.07 KB
2017 m. metodinių grupių veiklos planas 2020-01-06 17:20:12 24.33 KB
2017 m. tradiciniai ir kalendoriniai renginiai 2020-01-06 17:20:12 29.19 KB
2016 m. rugsėjo – gruodžio mėn. veiklos planas 2020-01-06 17:20:13 59.88 KB
2015 – 2016 m.m. veiklos planas 2020-01-06 17:20:13 433.86 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
2018 metų viešųjų pirkimų planas. 2019-05-11 22:40:04 26.07 KB
Supaprastintų pirkimų taisyklės. 2019-05-11 22:40:31 142.5 KB
Taisyklės Atnaujinta Dydis
Asmens duomenų tvarkymo Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazijoje taisyklės 2019-05-28 21:57:14 188.28 KB
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Mokyklos nuostatai 2019-05-28 21:58:36 96.5 KB
Vaiko gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Vaiko gerovės komisijos pristatymas 2020-01-04 19:32:20 610.61 KB
Vidaus tvarkos taisyklės mokiniams 2020-01-04 19:30:49 49.91 KB
Patyčių prevencijos tvarkos aprašas 2020-01-04 19:28:31 49.91 KB
Krizių valdymo tvarkos aprašas 2020-01-04 19:29:48 24.79 KB
Laisvos darbo vietos Atnaujinta Dydis
Informacija anglų kalbos pradinių klasių mokytojo pareigoms užimti. 2019-05-21 20:36:57 16.08 KB
Informacija psichologo pareigoms užimti. 2019-05-11 22:20:44 45.5 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Valgiaraštis. 2019-05-21 20:04:06 650.87 KB
Socialinė parama mokiniams. 2019-05-11 22:26:15 20.03 KB
Darbo užmokestis Atnaujinta Dydis
2018 m. vidurkiai I ketvirtis. 2019-05-11 22:38:34 138.42 KB
2018 m. vidurkiai III ketvirtis. 2019-05-11 22:38:35 138.34 KB
Struktūros schema Atnaujinta Dydis
Mokyklos valdymo struktūros schema. 2019-05-11 22:43:42 265.05 KB
2% parama Atnaujinta Dydis
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos prašymo forma (FRO512). 2019-06-06 12:13:04 101.15 KB
Dėl prašymo FR0512 formos ir jos pildymo taisyklių pakeitimų, įsigaliosiančių nuo 2019 metų. 2019-06-06 12:13:26 171.32 KB
2 proc. GPM lėšos 2019 metai 2020-06-09 09:43:52 263.59 KB
Biblioteka Atnaujinta Dydis
Bibliotekos taisyklės 2019-05-24 15:18:47 26 KB
Skaitykla Atnaujinta Dydis
Bendrosios naudojimo skaitykla taisyklės 2019-05-24 15:30:40 17.25 KB
Klasių auklėtojai Atnaujinta Dydis
Klasių komplektai ir jų vadovai 2017-2018 m.m. 2019-05-27 12:03:49 299.22 KB
Klasių komplektai ir jų vadovai 2018-2019 m.m. 2019-05-27 12:04:28 137.61 KB
Progimnazijos taryba Atnaujinta Dydis
Progimnazijos tarybos nuostatai 2020-06-04 14:58:05 21.33 KB
Progimnazijos tarybos nariai 2019-2020 m.m. 2020-06-04 14:57:13 184.95 KB
Mokinių taryba Atnaujinta Dydis
Mokinių taryba ir aktyvas 2015 – 2016 m.m. 2020-01-03 19:49:43 17.77 KB
Mokinių taryba ir aktyvas 2016 – 2017 m.m. 2019-05-29 22:33:00 16.19 KB
Mokinių taryba ir aktyvas 2017 – 2018 m.m. 2019-05-29 22:32:50 16.13 KB
Mokinių taryba ir aktyvas 2018 – 2019 m.m. 2019-05-29 22:32:51 106.18 KB
Mokinių tarybos ir aktyvo nuostatai 2019-05-29 22:32:51 279.37 KB
Mokinių taryba 2019-2020 m.m. 2020-01-03 19:56:59 15.47 KB
Seniūnų taryba
Klasių seniūnai 2019-05-27 12:32:30 36 KB
Strateginis planas Atnaujinta Dydis
Strateginis planas 2019-05-28 22:04:46 109.45 KB
Progimnazijos strateginis planas 2020-2024 m. 2020-07-01 15:04:25 759.98 KB
Ugdymo planas Atnaujinta Dydis
2017–2019 m.m. bendrasis ugdymo planas 2019-05-28 22:06:58 121.43 KB
Pareigybės Atnaujinta Dydis
Pareigybių aprašymai 2019-05-28 22:36:31 90.35 KB
Diagnostinių ir standartizuotų testų rezultatai Atnaujinta Dydis
8-tų klasių rezultatai 2016 m. 2019-05-28 23:52:07 522.29 KB
6-tų klasių rezultatai 2016 m. 2019-05-28 23:52:25 342.29 KB
4-tų klasių rezultatai 2016 m 2019-05-28 23:52:45 455.35 KB
2-tų klasių rezultatai 2016 m. 2019-05-28 23:53:05 391.34 KB
8-tų klasių rezultatai 2017 m. 2019-05-28 23:53:22 755.72 KB
6-tų klasių rezultatai 2017 m. 2019-05-28 23:53:42 455.68 KB
4-tų klasių rezultatai 2017 m. 2019-05-28 23:53:59 684.97 KB
2-tų klasių rezultatai 2017 m. 2019-05-28 23:54:18 685.03 KB
Regbio TAG žaidynės Atnaujinta Dydis
Daugiau informacijos apie 1–2 klasių regbio finalą 2019-05-29 15:44:47 15.57 KB
Daugiau informacijos apie 3–4 klasių regbio finalą 2019-05-29 15:45:11 15.46 KB
Uniforma Atnaujinta Dydis
Informacija dėl progimnazijos uniformų 2019-05-29 20:11:48 35.5 KB
Mokyklinės uniformos dėvėjimo tvarka 2019-05-29 20:12:54 433.41 KB
Uniformos nuo 2020 m. 2020-06-08 16:54:02 708.25 KB
Simonas Stanevičius Atnaujinta Dydis
Simono Stanevičiaus biografija, kūryba, kūriniai 2019-10-09 12:29:37 1.47 MB
Visos dienos mokyklos grupė Atnaujinta Dydis
Visos dienos mokyklos grupių tvarkos aprašas 2019-05-29 21:06:42 191.25 KB
Verslumo ugdymas Atnaujinta Dydis
Novatoriško verslumo ugdymo programos 2020-06-05 15:52:58 464.6 KB