Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazija - Novatoriško verslumo mokykla 2020-2024 m.
Dokumentai
COVID-19 Atnaujinta Dydis
Veiksmų planas atsiradus Covid atvejui 2020-11-13 12:16:50 198.64 KB
NVSC algoritmai 2020-11-13 12:17:06 3.91 MB
Rekomendacijos mokykloms ir mokiniams 2020-11-26 11:25:47 6.64 MB
Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo (suvestinė redakcija nuo 2020-12-28) 2020-12-29 20:20:10 477.17 KB
Darbo karantino sąlygomis planas 2020-03-28 12:21:26 120.29 KB
Priemonių ir veiksmų planas nustačius užsikrėtimo virusu COVID-19 atvejį 2020-03-28 12:22:43 528.55 KB
Progimnazijos COVID-19 situacijų valdymo grupės darbo planas 2020-03-28 12:23:48 831.02 KB
Dėl laikino ugdymo proceso nutraukimo 2020-11-13 12:15:45 215.28 KB
Darbuotojų darbo tvarka įstaigai dirbant nuotoliniu būdu 2020-03-28 13:15:30 192.24 KB
Informacija dėl dalyvavimo testavime 08.31 2021-08-29 10:52:36 17.32 KB
Sutikimas dėl testavimo 08.31 2021-08-29 10:54:03 15.54 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Tvarkaraščiai
1-4 klasių pamokų tvarkaraštis 2020-2021 m.m. 2020-11-16 15:53:52 570.6 KB
5-8 klasių pamokų tvarkaraštis 2020-2021 m.m. 2020-11-16 15:53:52 235.31 KB
Atskirų 5-8 klasių pamokų tvarkaraščiai 2020-2021 m.m. 2020-11-16 15:53:52 298.59 KB
Konsultacijų 5-8 klasių mokiniams tvarkaraštis 2020-11-16 15:53:52 209.74 KB
Priėmimas į progimnaziją
Vilniaus m. savivaldybės tvarka 2021 2021-03-03 10:50:11 495.44 KB
Priėmimo į mokyklas per e.sistemą grafikas 2021 2021-03-03 09:48:34 196.07 KB
Prašymas priimti į 5 klasę 2021-04-01 11:14:11 49 KB
Detalesnė informacija apie komplektuojamas klases ir vykdomas programas 2021-2022 m.m. 2021-03-03 18:42:29 487.8 KB
Priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašas_2021 2021-05-24 15:00:24 605.7 KB
Įsakymas dėl priėmimo komisijos sudėties_2021 2021-05-24 15:03:22 189.27 KB
Klasių komplektavimo tvarka_2021 2021-05-24 15:03:03 157.84 KB
Tvarkos
Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas 2019-05-28 22:33:24 55 KB
Darbo tvarkos taisyklės 2019-05-28 22:34:52 234.56 KB
Elektroninio dienyno tvarkos aprašas 2019-05-28 22:37:41 51 KB
Patyčių prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas 2019-05-28 22:38:56 49.91 KB
Krizių valdymo aprašas 2020-11-24 11:18:07 1.89 MB
Nuotolinio darbo tvarkos aprašas 2021-05-19 09:33:53 206.37 KB
Kiti dokumentai
Mokinių pavėžėjimo organizavimo tvarkos aprašas 2020-09-09 10:36:53 203.33 KB
Dokumentų formos Atnaujinta Dydis
Dalyko konsultacijų apskaitos lapas 2020-09-22 11:34:50 12.35 KB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
2 proc. GPM lėšos 2019 metai 2020-06-09 09:43:52 263.59 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m. 2020-06-09 09:42:02 349.66 KB
2018 metų ataskaitos
2018 m. mokinio krepšelio lėšų paskirstymas 2020-09-08 15:08:07 114.77 KB
Mokinio krepšelio lėšos 2018 m. 2020-01-17 08:36:52 114.77 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys_2018 2020-09-29 11:36:06 3.42 MB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
2018 metų viešųjų pirkimų planas. 2019-05-11 22:40:04 26.07 KB
Supaprastintų pirkimų taisyklės. 2019-05-11 22:40:31 142.5 KB
2019 m. Viešųjų pirkimų planas 2020-09-29 09:40:22 138.17 KB
2020 m. Viešųjų pirkimų planas 2020-09-29 09:41:06 208.34 KB
Maitinimo paslaugų pirkimo sutartis 2021-01-29 16:42:39 320.86 KB
Maitinimo paslaugų pirkimo sutarties priedas_specifikacija 2021-01-29 16:43:45 215.95 KB
Darbo užmokestis Atnaujinta Dydis
Darbo užmokestis 2021 m. II ketv. 2021-08-06 10:43:03 251.73 KB
Darbo užmokestis 2021 m. I ketv. 2021-08-06 10:43:03 374.35 KB
Darbo užmokestis 2020 m. IV ketv. 2021-08-06 10:43:03 371.21 KB
Darbo užmokestis 2020 m. III ketv. 2021-08-06 10:43:03 370.73 KB
Darbo užmokestis 2020 m. II ketv. 2021-08-06 10:43:03 193.28 KB
Darbo užmokestis 2020 m. I ketv. 2021-08-06 10:43:03 186.34 KB
2018 m. vidurkiai III ketvirtis. 2021-08-06 10:43:04 138.34 KB
2018 m. vidurkiai I ketvirtis. 2021-08-06 10:43:04 138.42 KB
Pagalbos vaikui specialistų tvarkaraščiai Atnaujinta Dydis
Logopedo konsultacijų tvarkaraštis 2020-04-09 12:38:23 63.58 KB
Specialiojo pedagogo konsultacijų tvarkaraštis 2020-04-09 12:39:28 61.36 KB
Neformalus švietimas Atnaujinta Dydis
Būrelių organizavimo atmintinė 2020-10-06 15:50:19 372.04 KB
1-4 klasių būreliai_2020 2020-10-08 10:10:31 574.56 KB
5-8 klasių būreliai_2020 2020-10-08 10:12:54 536.38 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2021-06-01 11:22:33 562.55 KB
Maitinimo paslaugų pirkimo sąlygos 2021-06-01 11:22:33 1.31 MB
Valgiaraštis 4-7 m. vaikams 2021-06-01 11:22:33 3.54 MB
Valgiaraštis 6-10 m. vaikams 2021-06-01 11:22:34 4.59 MB
Valgiaraštis 11 m. ir vyresniems vaikams 2021-06-01 11:22:34 781.44 KB
Prašymai Atnaujinta Dydis
Prašymas dėl priėmimo į mokyklą 2021-04-21 09:34:45 28 KB
Prašymas dėl nuotolinio darbo 2021-05-19 09:35:24 40.72 KB
Veiklos ataskaitos Atnaujinta Dydis
2019 m. veiklos planas 2020-01-06 17:20:11 524.6 KB
Socialinės atsakomybės ataskaita 2019 2020-08-17 11:44:43 929.68 KB
Taisyklės Atnaujinta Dydis
Asmens duomenų tvarkymo Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazijoje taisyklės 2019-05-28 21:57:14 188.28 KB
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Mokyklos nuostatai 2019-05-28 21:58:36 96.5 KB
Veiklos įsivertinimas Atnaujinta Dydis
Mokyklos pažangos įsivertinimo duomenys 2020 m. 2021-02-05 18:17:35 1.13 MB
Veiklos kokybės įsivertinimo modelis 2021-10-17 16:57:31 702.54 KB
Veiklos kokybės įsivertinimo grupės darbo planas 2021-2022 m. m. 2021-10-17 17:01:53 144.33 KB
Vaiko gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Vaiko gerovės komisijos pristatymas 2020-01-04 19:32:20 610.61 KB
Vidaus tvarkos taisyklės mokiniams 2020-01-04 19:30:49 49.91 KB
Patyčių prevencijos tvarkos aprašas 2020-01-04 19:28:31 49.91 KB
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas 2021-08-24 09:59:40 576.5 KB
Tvarkos Atnaujinta Dydis
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas 2021-08-24 09:59:40 576.5 KB
Laisvos darbo vietos Atnaujinta Dydis
Informacija anglų kalbos pradinių klasių mokytojo pareigoms užimti. 2019-05-21 20:36:57 16.08 KB
Informacija psichologo pareigoms užimti. 2019-05-11 22:20:44 45.5 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Socialinė parama mokiniams. 2019-05-11 22:26:15 20.03 KB
1,2% parama Atnaujinta Dydis
Dėl prašymo FR0512 formos ir jos pildymo taisyklių pakeitimų, įsigaliosiančių nuo 2019 metų. 2019-06-06 12:13:26 171.32 KB
2 proc. GPM lėšos 2019 metai 2020-06-09 09:43:52 263.59 KB
Biblioteka Atnaujinta Dydis
Bibliotekos taisyklės 2019-05-24 15:18:47 26 KB
Skaitykla Atnaujinta Dydis
Bendrosios naudojimo skaitykla taisyklės 2019-05-24 15:30:40 17.25 KB
Klasių vadovai Atnaujinta Dydis
Klasių vadovai 2020-2021 m.m. 2020-09-08 14:59:49 196.3 KB
Progimnazijos taryba Atnaujinta Dydis
Progimnazijos tarybos nuostatai 2021-02-09 16:01:51 391.53 KB
Progimnazijos tarybos nariai 2020-2021 m.m. 2021-02-09 16:25:09 261.56 KB
Progimnazijos tarybos nariai 2019-2020 m.m. 2020-06-04 14:57:13 184.95 KB
Mokinių taryba Atnaujinta Dydis
Mokinių tarybos ir aktyvo nuostatai 2019-05-29 22:32:51 279.37 KB
Mokinių taryba 2019-2020 m.m. 2020-01-03 19:56:59 15.47 KB
Strateginis planas Atnaujinta Dydis
Progimnazijos strateginis planas 2020-2024 m. 2020-07-01 15:04:25 759.98 KB
Ugdymo planas Atnaujinta Dydis
2017–2019 m.m. bendrasis ugdymo planas 2019-05-28 22:06:58 121.43 KB
Dėl 2020-2021 m.m. Ugdymo plano pakeitimo 2020-09-08 14:52:54 369.05 KB
2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metų pradinio ir pagrindinio ugdymo programų ugdymo planas 2021-09-21 16:31:23 1.19 MB
Pareigybės Atnaujinta Dydis
Pareigybių aprašymai 2019-05-28 22:36:31 90.35 KB
Diagnostinių ir standartizuotų testų rezultatai Atnaujinta Dydis
8-tų klasių rezultatai 2016 m. 2019-05-28 23:52:07 522.29 KB
6-tų klasių rezultatai 2016 m. 2019-05-28 23:52:25 342.29 KB
4-tų klasių rezultatai 2016 m 2019-05-28 23:52:45 455.35 KB
2-tų klasių rezultatai 2016 m. 2019-05-28 23:53:05 391.34 KB
8-tų klasių rezultatai 2017 m. 2019-05-28 23:53:22 755.72 KB
6-tų klasių rezultatai 2017 m. 2019-05-28 23:53:42 455.68 KB
4-tų klasių rezultatai 2017 m. 2019-05-28 23:53:59 684.97 KB
2-tų klasių rezultatai 2017 m. 2019-05-28 23:54:18 685.03 KB
Uniforma Atnaujinta Dydis
Uniformų dėvėjimo tvarka 2020-08-18 11:16:42 20.96 KB
Uniformos nuo 2020 m. 2020-06-08 16:54:02 708.25 KB
Simonas Stanevičius Atnaujinta Dydis
Simono Stanevičiaus biografija, kūryba, kūriniai 2019-10-09 12:29:37 1.47 MB
Visos dienos mokyklos grupė Atnaujinta Dydis
Visos dienos mokyklos tvarkos aprašas_2020 2020-09-22 15:43:33 489.51 KB
Visos dienos mokyklos grupių tvarkos aprašas 2019-05-29 21:06:42 191.25 KB
Atnaujintos VDM rekomendacijos 2020-10-02 08:30:28 1.37 MB
Nuotolinis mokymas(is) Atnaujinta Dydis
Vilniaus m. savivaldybės įsakymas dėl nuotolinio_2020-11-26 2020-11-27 08:58:31 272.41 KB
Nuotolinio mokymosi aprašas_ 2020-11-06 2020-11-27 08:58:31 532.48 KB
Ugdymo organizavimas esant ekstremalioms sąlygoms 2020-11-27 08:58:31 200.37 KB
Dėl darbo nuotoliniu būdu organizavimo ir vykdymo 2020 kovo mėn. 2020-11-27 08:58:31 288.83 KB
Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo (suvestinė redakcija nuo 2020-12-28) 2020-12-29 20:20:10 477.17 KB
Verslumo ugdymas Atnaujinta Dydis
Novatoriško verslumo ugdymo programos 2020-06-05 15:52:58 464.6 KB
Ugdymas Atnaujinta Dydis
Ugdymas nuo 2020-09-01
Dėl ugdymo organizavimo būtinų sąlygų užtikrinimo tvarkos aprašas 2020-08-29 07:47:25 158.03 KB
OV sprendimas dėl pradinio ugdymo organizavimo 2020-08-29 07:48:35 44.06 KB
OV sprendimas dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo 2020-08-29 07:49:28 45.09 KB
PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲJŲ SĄLYGŲ UŽTIKRINIMO VILNIAUS SIMONO STANEVIČIAUS PROGIMNAZIJOJE TVARKOS APRAŠAS 2020-08-31 18:40:58 212.5 KB
Mokinių nemokamas maitinimas Atnaujinta Dydis
Prašymas - paraiška gauti nemokamą maitinimą 2021-01-29 14:41:57 34.1 KB
Prašymo pildymo instrukcija 2021-01-29 14:41:31 95.73 KB
Mokinių maitinimo tvarka 2021-01-29 14:38:11 421.44 KB
Socialinės paramos įstatymas iki 2021-06-30 2021-01-29 14:37:51 313.71 KB
Dėl mokinių nemokamo maitinimo normų 2021-01-29 14:39:46 124.61 KB
Socialinės paramos įstatymas nuo 2021-07-01 2021-01-29 14:37:07 346.78 KB
Dėl socialinės paramos mokiniams teikimo Vilniaus mieste 2021-01-29 14:36:44 349.02 KB
Socialinės paramos mokiniams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo pakeitimas 2021-01-29 14:36:14 141.07 KB
Sauso davinio pasiūlymas_2021 2021-05-31 07:54:56 205.99 KB
Nemokamo maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2021-05-31 19:48:38 395.59 KB
Sauso davinio pasiūlymas_birželis 2021-06-10 14:28:03 199.55 KB
Sauso davinio pasiūlymas_birželis 2021-06-10 14:28:08 199.55 KB
Apie socialinę paramą 2021/2022 m.m. 2021-08-02 10:12:02 412.62 KB
Nacionalinis mokinių žinių patikrinimas Atnaujinta Dydis
2021 m. e-NMPP vykdymo tvarka 2021-04-22 14:05:23 428.24 KB
2021 m. e-NMPP vykdymo tvarkaraštis 2021-04-22 14:06:29 211.6 KB
Grįžimas į kontaktinį ugdymą Atnaujinta Dydis
Duomenys apie šeimos ūkio narius 2021-04-16 09:19:24 88.02 KB
Įsakymas dėl 1-4 klasių mokinių ugdymo organizavimo 2021-04-16 09:16:26 401.65 KB
Dėl ugdymo organizavimo mišriu būdu_ savivaldybės įsakymas 2021-04-16 09:25:13 276.48 KB
Prašymas dėl kontaktinio ugdymo 2021-05-10 11:54:45 15.3 KB
Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti bandomąjį savanorišką profilaktinį tyrimą ugdymo įstaigose pakeitimo (V-777) 2021-04-16 09:28:35 220.32 KB
Dėl visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo (V-775) 2021-04-16 09:30:06 160.19 KB
Dėl 5-8 kl. ugdymo Atnaujinta Dydis
Dėl 5-11 kl. ugdymo organizavimo _Vilniaus m. 2021-05-10 12:29:04 415.12 KB
Dėl pagrindinio, vidurinio ugdymo organizavimo_Švietimo ministerija 2021-05-10 12:30:06 187.73 KB
OV sprendimas dėl profilaktinio testavimo 2021-05-10 12:31:05 127.04 KB
Antigeno testo instrukcija 2021-05-10 12:32:00 534.9 KB
Sutikimas dėl dalyvavimo savikontrolės tyrime 2021-05-10 12:32:53 32.53 KB
Socialinė parama Atnaujinta Dydis
Apie socialinę paramą 2021/2022 m.m. 2021-08-02 10:12:02 412.62 KB
Vilniaus m. savivaldybės sprendimas „DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS TEIKIMO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE“ PAKEITIMO“ 2021-08-02 10:15:47 32.3 KB