Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazija - Novatoriško verslumo mokykla 2020-2024 m.

Specialistai

Laura Druteikaitė Socialinė pedagogė

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Priėmimo valandos

Pirmadienis

 8.00 – 16.00 12.00 – 12.30

8.00 – 12.00

Antradienis

 8.00 – 16.00 12.00 – 12.30

8.00 – 12.00

Trečiadienis

 8.00 – 16.00 12.00 – 12.30 9.00 – 11.00

Ketvirtadienis

 8.00 – 15.30 12.00 – 12.30 8.00 – 12.00
Penktadienis  8.00 – 15.00 12.00 – 12.30

9.00 – 11.00

 • dirba su mokiniais turinčiais elgesio, mokymosi, progimnazijos nelankymo problemų;
 • vykdo nusikalstamumo, mokyklos nelankymo, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, smurto ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevenciją;
 • atsakinga už nemokamą maitinimą;
 • teikia reikalingą socialinę pedagoginę pagalbą šeimai, mokiniams.

Kontaktai Telefonas 85 230 4409

Angelė Matuzevičienė Specialioji pedagogė / Logopedė

Darbo laikas 

   Savaitės dienos   

   Darbo laikas   

          Pietūs        

Pirmadienis

 8.00 – 12.25 12.55 – 16.30

Antradienis

 8.00 – 12.25 12.55 – 16.30

Trečiadienis

 8.00 – 12.25 12.55 – 16.30

Ketvirtadienis

 8.00 – 12.25 12.55 – 16.30
Penktadienis  11.30 – 15.00  
 • teikia kvalifikuotą ugdymosi pagalbą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių;
 • padeda mokytojams parengti mokinio gebėjimus atitinkančias ugdymo programas, teikia metodinę medžiagą;
 • parenka ir pritaiko mokymo priemones pagal konkretaus mokinio poreikius;
 • sprendžia įvairias problemas, susijusias su mokinių ugdymu, adaptacija, konsultuoja tėvus;
 • veda lietuvių kalbos ir matematikos individualius ir grupinius užsiėmimus;
 • tiria mokinių kalbą;
 • veda mokinių, turinčių kalbos ir kalbėjimo sutrikimų, individualias, pogrupines ir grupines  logopedines pratybas;
 • konsultuoja mokytojus bei mokinių tėvus kalbos ir kalbėjimo sutrikimų klausimais.

Kontaktai Telefonas 85 230 4409

Martynas Kurtinaitis Sveikatos priežiūros specialistas

Darbo laikas 

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

 8.30 – 14.42 13.00 – 13.30

Antradienis

 8.30 – 14.42 13.00 – 13.30

Trečiadienis

 8.30 – 14.42 13.00 – 13.30

Ketvirtadienis

 8.30 – 14.42 13.00 – 13.30
Penktadienis  8.30 – 14.42 13.00 – 13.30

Kontaktai Telefonas 85 230 4197

El. paštas write_us

Audronė Zimblienė Psichologė

Darbo laikas

   Savaitės diena       Konsultavimo valandos    
Pirmadienis

8.15 - 16.15

Trečiadienis

8.15 - 16.15

Penktadienis

8.15 - 16.15

Kontaktai

El. paštas audrutem@gmail.com
El. paštas write_us

Viktorija Rinkevičiūtė Psichologės asistentė
 • Psichologės asistentė teikia pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams ir bendradarbiauja su jų mokytojomis bei tėvais (globėjais) esant poreikiui.
 • Dalyvauja rengiant pirmokų ir penktokų adaptacijos bei kitus mokyklai aktualius tyrimus.
 • Kelia profesinę kvalifikaciją studijuojant magistrantūroje (Mykolo Romerio universitetas, Taikomoji kriminalinė psichologija).

Kontaktai

El. paštas write_us

Atnaujinta: 2021-10-17