Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazija - Novatoriško verslumo mokykla 2020-2024 m.

Specialistai

Liana Verbiejienė Socialinė pedagogė (1-4 kl.), karjeros specialistė
 • Vertina socialinės pedagoginės pagalbos mokiniui poreikius (kartu su kitais specialistais), esant būtinybei gali lankytis pamokose, neformaliojo ugdymo ir kitose veiklose;
 • Konsultuoja mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais;
 • Dalyvauja sprendžiant krizinius atvejus mokykloje, ugdymo ir socialinių įgūdžių problemas.

Kontaktai: telefonas 85 230 4409, kab.115

El. paštas liana.verbejiene@Staneviciaus.lt

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Priėmimo valandos

Pirmadienis

 7.40 – 16.00  11.00 – 11.30

8.00 – 16.00

Antradienis

 7.40 – 16.00 11.00 – 11.30

8.00 – 16.00

Trečiadienis

 7.40 – 16.00 11.00 – 11.30 8.00 – 16.00

Ketvirtadienis

 7.40 – 16.00 11.00 – 11.30 8.00 – 16.00
Penktadienis  7.40 – 16.00 11.00 – 11.30

8.00 – 16.00

Eglė Arefjeva Socialinė pedagogė (5-8 kl.)

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Priėmimo valandos

Pirmadienis

 8.00 – 16.00  11.15 – 11.45

8.00 – 16.00

Antradienis

 8.00 – 16.00 11.15 – 11.45

8.00 – 16.00

Trečiadienis

 8.00 – 16.00 11.15 – 11.45 8.00 – 16.00

Ketvirtadienis

 8.00 – 15.30 11.15 – 11.45 8.00 – 15.30
Penktadienis  8.00 – 15.00 11.15 – 11.45

8.00 – 15.00

Kontaktai

El. paštas write_us

Angelė Matuzevičienė Logopedė

 

LOGOPEDĖ

ANGELĖ  MATUZEVIČIENĖ

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Priėmimo valandos

Pirmadienis

 11.00 – 17.00  

 

Antradienis

 9.30 – 16.00  

 

Trečiadienis

 9.30 – 16.00    

Ketvirtadienis

 9.30 – 16.00    
Penktadienis  9.30 – 15.00    
 • Teikia kvalifikuotą ugdymosi pagalbą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių;
 • Padeda mokytojams parengti mokinio gebėjimus atitinkančias ugdymo programas, teikia metodinę medžiagą;
 • Parenka ir pritaiko mokymo priemones pagal konkretaus mokinio poreikius;
 • Sprendžia įvairias problemas, susijusias su mokinių ugdymu, adaptacija, konsultuoja tėvus;
 • Tiria mokinių kalbą;
 • Veda mokinių, turinčių kalbos ir kalbėjimo sutrikimų, individualias, pogrupines ir grupines  logopedines pratybas;
 • Konsultuoja mokytojus bei mokinių tėvus kalbos ir kalbėjimo sutrikimų klausimais.

Kontaktai Telefonas 85 230 4409

Viktorija Rinkevičiūtė Psichologės asistentė
 • Psichologės asistentė teikia pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams ir bendradarbiauja su jų mokytojais bei tėvais esant poreikiui;
 • Veda grupinius socialinių-emocinių įgūdžių (bendradarbiavimo, streso valdymo, tarpusavio supratimo ir atsipalaidavimo) mokančius užsiėmimus specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams pagal poreikį;
 • Kelia profesinę kvalifikaciją studijuojant magistrantūroje (Mykolo Romerio universitetas, Taikomoji kriminalinė psichologija).

Savaitės dienos

Užsiėmimų valandos (kontaktinės val.)

Pirmadienis

 8:00 – 13:30 

Antradienis

8:00 – 12:00

Trečiadienis

8:00 – 12:00

Ketvirtadienis

8:00 – 12:00

Penktadienis

8:00 – 13:30

 

El. paštas:  viktorija.rinkeviciute@staneviciaus.lt

Jovita Petrikonytė-Bortkevič Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Priėmimo valandos

Pirmadienis

 8.00 – 16.00  

8.00 – 16.00

Antradienis

 8.00 – 16.00  

8.00 – 16.00

Trečiadienis

 8.00 – 16.00   8.00 – 16.00

Ketvirtadienis

 8.00 – 16.00   8.00 – 16.00
Penktadienis  8.00 – 14.30  

8.00 – 14.30

Kontaktai Telefonas 865949896

Atnaujinta: 2024-02-27