Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazija - Novatoriško verslumo mokykla 2020-2024 m.

Specialistai

Laura Druteikaitė Socialinė pedagogė

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Priėmimo valandos

Pirmadienis

 8.00 – 16.00 12.00 – 12.30

8.00 – 12.00

Antradienis

 8.00 – 16.00 12.00 – 12.30

8.00 – 12.00

Trečiadienis

 8.00 – 16.00 12.00 – 12.30 9.00 – 11.00

Ketvirtadienis

 8.00 – 15.30 12.00 – 12.30 8.00 – 12.00
Penktadienis  8.00 – 15.00 12.00 – 12.30

9.00 – 11.00

 • dirba su mokiniais turinčiais elgesio, mokymosi, progimnazijos nelankymo problemų;
 • vykdo nusikalstamumo, mokyklos nelankymo, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, smurto ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevenciją;
 • atsakinga už nemokamą maitinimą;
 • teikia reikalingą socialinę pedagoginę pagalbą šeimai, mokiniams.

Kontaktai Telefonas 85 230 4409

Angelė Matuzevičienė Specialioji pedagogė / Logopedė

Darbo laikas 

   Savaitės dienos   

   Darbo laikas   

          Pietūs        

Pirmadienis

 8.00 – 12.25 12.55 – 16.30

Antradienis

 8.00 – 12.25 12.55 – 16.30

Trečiadienis

 8.00 – 12.25 12.55 – 16.30

Ketvirtadienis

 8.00 – 12.25 12.55 – 16.30
Penktadienis  11.30 – 15.00  
 • teikia kvalifikuotą ugdymosi pagalbą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių;
 • padeda mokytojams parengti mokinio gebėjimus atitinkančias ugdymo programas, teikia metodinę medžiagą;
 • parenka ir pritaiko mokymo priemones pagal konkretaus mokinio poreikius;
 • sprendžia įvairias problemas, susijusias su mokinių ugdymu, adaptacija, konsultuoja tėvus;
 • veda lietuvių kalbos ir matematikos individualius ir grupinius užsiėmimus;
 • tiria mokinių kalbą;
 • veda mokinių, turinčių kalbos ir kalbėjimo sutrikimų, individualias, pogrupines ir grupines  logopedines pratybas;
 • konsultuoja mokytojus bei mokinių tėvus kalbos ir kalbėjimo sutrikimų klausimais.

Kontaktai Telefonas 85 230 4409

Martynas Kurtinaitis Sveikatos priežiūros specialistas

Darbo laikas 

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

 8.30 – 14.42 13.00 – 13.30

Antradienis

 8.30 – 14.42 13.00 – 13.30

Trečiadienis

 8.30 – 14.42 13.00 – 13.30

Ketvirtadienis

 8.30 – 14.42 13.00 – 13.30
Penktadienis  8.30 – 14.42 13.00 – 13.30

Kontaktai Telefonas 85 230 4197

El. paštas write_us

Dr. Natalija Ignatova Psichologė
 • Psichologė teikia pagalbą mokyklos bendruomenės dalyviams – mokiniams, jų tėvams (globėjams), pedagogams siekdama mokinių įgalinimo mokantis ir bendraujant.
 • Psichologinių ir mokymosi sunkumų prevencijai siūlomos šiuolaikinės ugdymosi technologijos, kurios motyvuoja mokinius išmokti naudotis skaitmeninėmis priemonėmis ir išmaniaja technika kūrybiškai atliekant edukacines veiklas.
 • Mokymosi bendruomenės švietimui vykdoma edukacinė veikla aktualiais mokinių socialinio ir psichologinio įgalinimo, tinkamo skaitmeninių technologijų naudojimosi ir elgesio internetinėje erdvėje klausimais.

Darbo laikas

   Savaitės diena       Darbo laikas        Konsultavimo valandos    
Pirmadienis

 

 
Antradienis

 

15:30 – 18:00
Trečiadienis

 

 

Ketvirtadienis

 

15:00 – 17:45
Penktadienis

8:00 – 11:45

 

Kontaktai

El. paštas write_us

Viktorija Rinkevičiūtė Psichologės asistentė
 • Psichologės asistentė teikia pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams ir bendradarbiauja su jų mokytojomis bei tėvais (globėjais) esant poreikiui.
 • Dalyvauja rengiant pirmokų ir penktokų adaptacijos bei kitus mokyklai aktualius tyrimus.
 • Kelia profesinę kvalifikaciją studijuojant magistrantūroje (Mykolo Romerio universitetas, Taikomoji kriminalinė psichologija).

Kontaktai

El. paštas write_us

Atnaujinta: 2021-10-17