Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazija - Novatoriško verslumo mokykla 2020-2024 m.

Specialistai

Liana Verbiejienė Socialinė pedagogė (1-4 kl.), karjeros specialistė
 • Vertina socialinės pedagoginės pagalbos mokiniui poreikius (kartu su kitais specialistais), esant būtinybei gali lankytis pamokose, neformaliojo ugdymo ir kitose veiklose;
 • Konsultuoja mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais;
 • Dalyvauja sprendžiant krizinius atvejus mokykloje, ugdymo ir socialinių įgūdžių problemas.

Kontaktai: telefonas 85 230 4409, kab.115

El. paštas liana.verbejiene@Staneviciaus.lt

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Priėmimo valandos

Pirmadienis

 8.00 – 16.00  12.00 – 12.30

8.00 – 14.00

Antradienis

 8.00 – 16.00 12.00 – 12.30

8.00 – 14.00

Trečiadienis

 8.00 – 16.00 12.00 – 12.30 8.00 – 14.00

Ketvirtadienis

 8.00 – 16.00 12.00 – 12.30 8.00 – 14.00
Penktadienis  8.00 – 15.00 12.00 – 12.30

8.00 – 13.00

Laura Druteikaitė Socialinė pedagogė (5-8 kl.)

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Priėmimo valandos

Pirmadienis

 8.00 – 16.00 12.00 – 12.30

8.00 – 12.00

Antradienis

 8.00 – 16.00 12.00 – 12.30

8.00 – 12.00

Trečiadienis

 8.00 – 16.00 12.00 – 12.30 9.00 – 11.00

Ketvirtadienis

 8.00 – 15.30 12.00 – 12.30 8.00 – 12.00
Penktadienis  8.00 – 15.00 12.00 – 12.30

9.00 – 11.00

 • Dirba su mokiniais turinčiais elgesio, mokymosi, progimnazijos nelankymo problemų;
 • Vykdo nusikalstamumo, mokyklos nelankymo, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, smurto ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevenciją;
 • Atsakinga už nemokamą maitinimą;
 • Teikia reikalingą socialinę pedagoginę pagalbą šeimai, mokiniams.

Kontaktai: telefonas 85 230 4409, kab.112

El. paštas laura.druteikaitė@staneviciaus.lt

Angelė Matuzevičienė Logopedė

Darbo laikas 

   Savaitės dienos   

   Darbo laikas   

          Pietūs        

Pirmadienis

 8.00 – 12.25 12.55 – 16.30

Antradienis

 8.00 – 12.25 12.55 – 16.30

Trečiadienis

 8.00 – 12.25 12.55 – 16.30

Ketvirtadienis

 8.00 – 12.25 12.55 – 16.30
Penktadienis  11.30 – 15.00  
 • Teikia kvalifikuotą ugdymosi pagalbą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių;
 • Padeda mokytojams parengti mokinio gebėjimus atitinkančias ugdymo programas, teikia metodinę medžiagą;
 • Parenka ir pritaiko mokymo priemones pagal konkretaus mokinio poreikius;
 • Sprendžia įvairias problemas, susijusias su mokinių ugdymu, adaptacija, konsultuoja tėvus;
 • Tiria mokinių kalbą;
 • Veda mokinių, turinčių kalbos ir kalbėjimo sutrikimų, individualias, pogrupines ir grupines  logopedines pratybas;
 • Konsultuoja mokytojus bei mokinių tėvus kalbos ir kalbėjimo sutrikimų klausimais.

Kontaktai Telefonas 85 230 4409

Audronė Zimblienė Psichologė

Darbo laikas

   Savaitės diena       Konsultavimo valandos    
Pirmadienis

8.15 - 16.15

Trečiadienis

8.15 - 16.15

Penktadienis

8.15 - 16.15

Kontaktai

El. paštas audrutem@gmail.com
El. paštas write_us

Viktorija Rinkevičiūtė Psichologės asistentė
 • Psichologės asistentė teikia pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams ir bendradarbiauja su jų mokytojais bei tėvais esant poreikiui;
 • Veda grupinius socialinių-emocinių įgūdžių (bendradarbiavimo, streso valdymo, tarpusavio supratimo ir atsipalaidavimo) mokančius užsiėmimus specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams pagal poreikį;
 • Kelia profesinę kvalifikaciją studijuojant magistrantūroje (Mykolo Romerio universitetas, Taikomoji kriminalinė psichologija).

Savaitės dienos

Užsiėmimų valandos (kontaktinės val.)

Pirmadienis

 8:00 – 13:30 

Antradienis

8:00 – 12:00

Trečiadienis

8:00 – 12:00

Ketvirtadienis

8:00 – 12:00

Penktadienis

8:00 – 13:30

 

El. paštas:  viktorija.rinkeviciute@staneviciaus.lt

Martynas Kurtinaitis Sveikatos priežiūros specialistas

Darbo laikas 

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

 8.30 – 14.42 13.00 – 13.30

Antradienis

 8.30 – 14.42 13.00 – 13.30

Trečiadienis

 8.30 – 14.42 13.00 – 13.30

Ketvirtadienis

 8.30 – 14.42 13.00 – 13.30
Penktadienis  8.30 – 14.42 13.00 – 13.30

Kontaktai Telefonas 85 230 4197

El. paštas write_us

Atnaujinta: 2023-02-22