Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazija - Novatoriško verslumo mokykla 2020-2024 m.
Veiklos įsivertinimas
Veiklos įsivertinimas Atnaujinta Dydis
Mokyklos pažangos įsivertinimo duomenys 2020 m. 2021-02-05 18:17:35 1.13 MB
Veiklos kokybės įsivertinimo modelis 2021-10-17 16:57:31 702.54 KB
Veiklos kokybės įsivertinimo grupės darbo planas 2021-2022 m. m. 2021-10-17 17:01:53 144.33 KB