Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazija - Novatoriško verslumo mokykla 2020-2024 m.

Progimnazijos taryba

 

Progimnazijos taryba – aukščiausioji mokyklos savivaldos institucija, sudaryta  iš mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų). Už savo veiklą Progimnazijos taryba atsiskaito ją rinkusiems mokyklos bendruomenės nariams.

Progimnazijos tarybos nariu gali būti asmuo, turintis žinių ir gebėjimų, padedančių siekti švietimo įstaigos strateginių tikslų ir įgyvendinti švietimo įstaigos misiją. Progimnazijos tarybos nariu negali būti tos pačios švietimo įstaigos vadovas, valstybės politikai, politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai.

Kiekvienais metais mokyklos taryba vertina progimnazijos vadovo metų veiklos ataskaitą ir teikia savo sprendimą dėl ataskaitos mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai.

Progimnazijos bendruomenės nariai, turintys pasiūlymų dėl gimnazijos veiklos tobulinimo, kviečiami kreiptis į savo atstovus.

Progimnazijos tarybos pirmininko kontaktai: Kęstutis Mikolajūnas tel.nr. +37067544224, el.p. kestutis@mikolajunas.com

 

Progimnazijos taryba Atnaujinta Dydis
Progimnazijos tarybos nuostatai 2021-02-09 16:01:51 391.53 KB
Progimnazijos tarybos nariai 2020-2021 m.m. 2021-02-09 16:25:09 261.56 KB
Progimnazijos tarybos nariai 2019-2020 m.m. 2020-06-04 14:57:13 184.95 KB

Atnaujinta: 2024-04-29