Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazija - Novatoriško verslumo mokykla 2020-2024 m.

Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisijos paskirtis:

  1. Organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaikui ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų mokymosi poreikių;
  2. Atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Dokumentai

Vaiko gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Vaiko gerovės komisijos pristatymas 2020-01-04 19:32:20 610.61 KB
Vidaus tvarkos taisyklės mokiniams 2020-01-04 19:30:49 49.91 KB
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas 2022-01-16 08:00:08 576.5 KB
Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ programa_2023 2023-03-30 07:31:55 591.87 KB
Vaiko gerovės komisija 2024 m. 2024-03-27 09:37:12 1.12 MB
Dėl vaiko gerovės 1-4, 5-8 klasių komisijų sudarymo 2024-03-27 09:36:59 1.14 MB
PAGALBOS MOKINIUI KRIZINIO ELGESIO ATVEJU TEIKIMO APRAŠAS 2024-03-27 09:35:07 155.49 KB
Pagalbos mokiniui algoritmas 63.24 KB
PATVIRTINTAS VGK aprašas 86.87 KB
Pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas 83.23 KB
Dėl vaiko gerovės komisijos atnaujinimo 2024-04-26 10:09:45 469.98 KB
Smurto ir patyčių prevencija
Apie prevencinę programą LIONS QUEST 2023-05-24 09:35:24 377.31 KB
Prevencinių paskaitų Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazijoje planas 2022-2023 m.m. 2023-05-24 09:37:18 199.7 KB
Reagavimo į patyčias mokykloje atmintinė 2023-05-24 09:38:14 9.74 MB
Reagavimo į patyčias mokykloje rekomendacijos 2023-05-24 09:39:08 1.9 MB
Įstaigų, teikiančių emocinę, psichologinę ir psichiatrinę pagalbą sąrašas 2023-05-24 09:40:15 117.87 KB


 

Atnaujinta: 2024-04-29