Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazija

Misija ir vizija

VIZIJA

 • Nuolat besimokanti, moderni, atvira kaitai, patraukli ugdymo turiniu ir darbo metodais, teikianti bendruomenės nariams kokybiškas edukacines paslaugas mokykla.
 • Mokykla, kurioje kiekvienas bendruomenės narys, priklausomai nuo savo gebėjimų, polinkių, interesų, galėtų sėkmingai mokytis, veikti, kurti.
 • Mokykla, sukurianti saugią erdvę kiekvieno mokinio tobulėjimui, mokantis atsakingai kurti savo gyvenimą.

 MISIJA

 • Saugioje ir kūrybiškoje, pagarba vienas kitam grįstoje aplinkoje teikti 1-8 klasių mokiniams bei priešmokyklinio ugdymo grupėms kokybišką, šiuolaikinį išsilavinimą, vykdant priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo I dalies programą.
 • Ugdyti bendruosius gebėjimus ir kompetencijas, parengiant mokinius nuolatiniam ugdymui(si).
 • Sudaryti sąlygas ugdytis įvairių poreikių turintiems mokiniams, ugdymo procese išskirtinį dėmesį skirti kryptingam meniniam ugdymui.
 • Stiprinti ryšius su tėvais ir socialiniais partneriais.
 • Tęsti ir puoselėti krašto kultūrą, ugdyti atsakingą pilietį.
Atnaujinta: 2020-12-29
 • Moodle mokymosi svetainė
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 09.00
 • 2. 09.00 - 10.00
 • 3. 10.00 - 11.00
 • 4. 11.00 - 12.00
 • 5. 12.00 - 13.00
 • 6. 13.00 - 14.00
 • 7. 14.00 - 15.00
Lions Quest