Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazija - Novatoriško verslumo mokykla 2020-2024 m.
Vaiko gerovės komisija
Vaiko gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Vaiko gerovės komisijos pristatymas 2020-01-04 19:32:20 610.61 KB
Vidaus tvarkos taisyklės mokiniams 2020-01-04 19:30:49 49.91 KB
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas 2022-01-16 08:00:08 576.5 KB
Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ programa_2023 2023-03-30 07:31:55 591.87 KB
Vaiko gerovės komisija 2024 m. 2024-03-27 09:37:12 1.12 MB
Dėl vaiko gerovės 1-4, 5-8 klasių komisijų sudarymo 2024-03-27 09:36:59 1.14 MB
PAGALBOS MOKINIUI KRIZINIO ELGESIO ATVEJU TEIKIMO APRAŠAS 2024-03-27 09:35:07 155.49 KB
Pagalbos mokiniui algoritmas 63.24 KB
PATVIRTINTAS VGK aprašas 86.87 KB
Pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas 83.23 KB
Smurto ir patyčių prevencija
Apie prevencinę programą LIONS QUEST 2023-05-24 09:35:24 377.31 KB
Prevencinių paskaitų Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazijoje planas 2022-2023 m.m. 2023-05-24 09:37:18 199.7 KB
Reagavimo į patyčias mokykloje atmintinė 2023-05-24 09:38:14 9.74 MB
Reagavimo į patyčias mokykloje rekomendacijos 2023-05-24 09:39:08 1.9 MB
Įstaigų, teikiančių emocinę, psichologinę ir psichiatrinę pagalbą sąrašas 2023-05-24 09:40:15 117.87 KB