Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazija - Novatoriško verslumo mokykla 2020-2024 m.
Tvarkos, aprašai, taisyklės
Tvarkos, aprašai, taisyklės Atnaujinta Dydis
Darbo tvarkos taisyklės 2023-04-24 15:25:28 7.74 MB
Elektroninio dienyno tvarkos aprašas 2019-05-28 22:37:41 51 KB
Krizių valdymo aprašas 2020-11-24 11:18:07 1.89 MB
Nuotolinio darbo tvarkos aprašas 2021-05-19 09:33:53 206.37 KB
1-4 ir 5-8 klasių mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2022-10-10 10:04:24 783.3 KB
Darbo apmokėjimo sistema 2023-04-24 15:26:14 5.94 MB
Aprašas dėl mokymosi pagalbos teikimo mokiniui 2023-11-22 12:22:00 610.27 KB
Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės 2024-02-29 14:32:56 9.77 MB