Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazija - Novatoriško verslumo mokykla 2020-2024 m.

Mokytojo padėjėjas

Padeda mokiniui (mokinių grupei):

 orientuotis ir judėti aplinkoje, susijusioje su ugdymu(si), mokykloje ir už jos ribų: pamokų, pertraukų, popamokinės veiklos, renginių ir išvykų metu;

 apsitarnauti, pavalgyti, pasirūpinti asmens higiena; 

 įsitraukti į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes    joje dalyvauti:

 paaiškina mokytojo skirtas užduotis ir talkina jas atliekant;

 padeda perskaityti ar perskaito tekstus, skirtus mokymuisi;6.3.3. padeda užsirašyti ar užrašo mokymo medžiagą;

padeda tinkamai naudotis ugdymui skirta kompensacine technika ir mokymo bei kompensacinėmis priemonėmis;

Mokytojų padėjėjai :

Olga Andrijauskienė
Sigita Zarembienė
Liucija Ges
Angelė Vilienė
Violeta Bajarūnienė
Kristina Gricienė
Tatjana Podkolzina
Dalia Trepuilienė
Marytė Bejerienė
Gintarė Daniūnienė
Aldona Krasauskienė
Oksana Urniažienė
Loreta Drazdauskienė
Elina Vosiljevienė
Ritonė Šėmienė
Ingrida Kuncienė
Rosita Zavurskienė
Milita Zembinskytė
Giedrė Sakalauskaitė

Atnaujinta: 2024-04-29