Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazija - Novatoriško verslumo mokykla 2020-2024 m.

Pedagogų pasirengimas

 

VILNIAUS SIMONO STENEVIČIAUS PROGIMNAZIJA

 

Mokymai ir projektai mokytojams, pedagogams, vadovams įgyvendinant įtraukiojo ugdymo principus

 

  • Kvalifikacijos tobulinimo kursai 2021 m. „Specialioji  pedagogika ir specialioji  psichologija“ (60 val.)
  • 2020-2021 m. projektas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos ,,Kokybiškų švietimo paslaugų prieinamumo visiems Vilniaus vaikams priemonių planas“ priemonė ,, Kvalifikuotų ir patyrusių specialiųjų pedagogų, švietimo pagalbos specialistų išsami atvejo analizė ir kvalifikuota ilgalaikė pedagoginė, metodinė pagalba  ugdymo įstaigoms, jų bendruomenėms
  • Mokymosi platforma pedagogas.lt.:
  1. 2023 m. mokytojų savarankiškai mokėsi dėl įtraukiojo ugdymo nuostatų įgyvendinimo šiomis temomis:

 „Misija – įtraukusis ugdymas 2023“

„Šiuolaikinės ugdymo tendencijos ir įtraukusis ugdymas“

„Įtraukusis ugdymas per universalų dizainą mokymuisi“

„Įtraukusis ugdymas mokyklose: kaip pasirengti?“

„Kaip bendrauti su konfliktuoti linkusiais tėvais?“

„Kokius nuraminimo metodus taikyti jautriems ar nepaklusniems vaikams?“

„Elgesio sutrikimų turintys mokinys klasėje: pradinių klasių mokytojo veiksmai“

„Emocijų sutrikimų turintys vaikai: pradinių klasių mokytojo veiksmai“

„Kaip integruoti informatinį mąstymą pradinukų pamokose?“

„Pasitikėjimu grįstas mokytojo autoritetas: kaip jį kurtį?“

„Kaip motyvuoti pradinukus pamilti skaitymą: neuropedagogo įžvalgos“

„Įtraukusis ugdymas: kaip mokyti pradinukus, turinčius intelekto sutrikimą?“

„Pradinio ugdymo iššūkiai‘24“

„IT įrankiai užduočių vertinimui ir diferencijavimui“

„Kaip ugdyti mokinius turinčius specifinius mokymosi sutrikimus“

„Emocijų sutrikimų turintys vaikai: pradinių klasių mokytojo veiksmai?“

„Pasitikėjimu grįstas mokytojo autoritetas: kaip jį kurti“

„Neuropedagogo įžvalgos: kaip pradinukams lengviau suprasti matematiką?“

„Būdai, kurie padeda pradinukams susikaupti pamokose“

„Kaip kvėpavimo pratimai pradinukams padeda susikaupti ir valdyti emocijas“

„Kaip motyvuoti pradinukus pamilti skaitymą: neuropedagogo įžvalgos“

„Kaip ugdyti mokinius turinčius specifinių mokymosi sutrikimų?“

  • Planuojami mokymai, projektai 2024 m.
  1. Mokymai šiomis temomis ( 2024 m. gegužės –rugpjūčio mėn.):

SUP turinčių mokinių ugdymo organizavimas

Mokinių pažangos vertinimas

Mokinių socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas

  1. ,,Šilo“ specialiosios mokyklos Ugdymo centro mokymai

Dėl specialistų konsultacijų dėl dauno sindromą turinčių mokinių ugdymo.

  1. 2024 m. 100 proc. mokytojų, pedagogų ir mokytojų padėjėjų savarankiškai nepertraukiamai  2024 m. sausio - birželio mėn. mokosi platformoje pedagogas. lt tobulindami kompetencijas, reikalingas įtraukties principams įgyvendinti.

 

Atnaujinta: 2024-04-29