Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazija - Novatoriško verslumo mokykla 2020-2024 m.

Nuotolinis ugdymas

 

Vieninga progimnazijos virtuali mokymosi platforma - kokybiškam nuotoliniam ugdymui

 

Virtualias pamokas – nuotolinį ugdymą- progimnazijoje organizuojame MOODLE virtualioje aplinkoje pagal pamokų tvarkaraštį. Visos nuotolinio ugdymo pamokos vyksta tiesiogiai, t.y. sinchroniškai.

Prie Moodle mokymosi aplinkos progimnazijos mokiniai turi prisijungimo adresus ir gali prisijungti kompiuteriu, planšetiniu kompiuteriu, išmaniuoju mobiliuoju telefonu.

Siekiant diegti šiuolaikiškus ugdymo planavimo ir organizavimo modelius 100 proc. progimnazijos mokytojų, pedagoninių darbuotojų, pagalbos vaikui specialistų dalyvavo progimnazijos organizuotuose kvalifikacijos tobulinimo renginiuose „Moodle platformos diegimas ugdymo procese“.

MOODLE aplinkoje:

  • atliekami namų darbai ir kitos mokytojo skiriamos užduotys;
  • mokytojas skiria kontrolinius darbus ir apklausėles;
  • mokytojas vertina mokinius ir teikia grįžtamąjį ryšį;
  • mokiniai bendrauja su mokytojais ir tarpusavyje;
  • vyksta klasės valandėlės;
  • psichologo, socialinio pedagogo, logopedo, specialiojo pedagogo konsultacijos;
  • organizuojami mokinių konkursai, olimpiados;
  • organizuojami progimnazijos bendruomenės renginiai.

Papildoma informacija dėl pagalbos jungiantis į MOODLE: https://staneviciaus.lt/lt/naujienos/pranesimas/2020/12/informacija-del-nuotolinio-mokymosi

Daugiau naujienų, kaip mokiniams sekasi mokytis nuotoliniu būdu, galite rasti Simono Stanevičiaus progimnazijos FB puslapyje: https://www.facebook.com/staneviciaus

Dėl 1-8 klasių ugdymo organizavimo nuo 2021 m. sausio mėnesio: 

https://staneviciaus.lt/lt/naujienos/pranesimas/2020/12/informacija-del-nuotolinio-mokymosi

Nuotolinis mokymas(is) Atnaujinta Dydis
Nuotolinio mokymosi aprašas_ 2020-11-06 2020-11-27 08:58:31 532.48 KB
Ugdymo organizavimas esant ekstremalioms sąlygoms 2020-11-27 08:58:31 200.37 KB

Aktualūs dokumentai COVID-19 pandemijos metu Atnaujinta Dydis
Veiksmų planas atsiradus Covid atvejui 2020-11-13 12:16:50 198.64 KB
NVSC algoritmai 2020-11-13 12:17:06 3.91 MB
Rekomendacijos mokykloms ir mokiniams 2020-11-26 11:25:47 6.64 MB
Darbo karantino sąlygomis planas 2020-03-28 12:21:26 120.29 KB
Priemonių ir veiksmų planas nustačius užsikrėtimo virusu COVID-19 atvejį 2020-03-28 12:22:43 528.55 KB
Dėl ugdymo organizavimo būtinų sąlygų užtikrinimo tvarkos aprašas 2022-01-15 19:54:03 158.03 KB
Progimnazijos COVID-19 situacijų valdymo grupės darbo planas 2020-03-28 12:23:48 831.02 KB
OV sprendimas dėl pradinio ugdymo organizavimo 2022-01-15 19:54:22 44.06 KB
OV sprendimas dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo 2022-01-15 19:54:40 45.09 KB
PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲJŲ SĄLYGŲ UŽTIKRINIMO VILNIAUS SIMONO STANEVIČIAUS PROGIMNAZIJOJE TVARKOS APRAŠAS 2022-01-15 19:54:58 212.5 KB
Darbuotojų darbo tvarka įstaigai dirbant nuotoliniu būdu 2020-03-28 13:15:30 192.24 KB
Antigeno testo instrukcija 2022-01-15 20:38:09 534.9 KB
Sutikimas dėl dalyvavimo savikontrolės tyrime 2022-01-15 20:38:26 32.53 KB
Nuotolinis mokymas(is)
Nuotolinio mokymosi aprašas_ 2020-11-06 2020-11-27 08:58:31 532.48 KB
Ugdymo organizavimas esant ekstremalioms sąlygoms 2020-11-27 08:58:31 200.37 KB

Atnaujinta: 2024-04-29