Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazija - Novatoriško verslumo mokykla 2020-2024 m.

Nuotolinis ugdymas

 

Vieninga progimnazijos virtuali mokymosi platforma - kokybiškam nuotoliniam ugdymui

 

Virtualias pamokas – nuotolinį ugdymą- progimnazijoje organizuojame MOODLE virtualioje aplinkoje pagal pamokų tvarkaraštį. Visos nuotolinio ugdymo pamokos vyksta tiesiogiai, t.y. sinchroniškai.

Prie Moodle mokymosi aplinkos progimnazijos mokiniai turi prisijungimo adresus ir gali prisijungti kompiuteriu, planšetiniu kompiuteriu, išmaniuoju mobiliuoju telefonu.

Siekiant diegti šiuolaikiškus ugdymo planavimo ir organizavimo modelius 100 proc. progimnazijos mokytojų, pedagoninių darbuotojų, pagalbos vaikui specialistų dalyvavo progimnazijos organizuotuose kvalifikacijos tobulinimo renginiuose „Moodle platformos diegimas ugdymo procese“.

MOODLE aplinkoje:

  • atliekami namų darbai ir kitos mokytojo skiriamos užduotys;
  • mokytojas skiria kontrolinius darbus ir apklausėles;
  • mokytojas vertina mokinius ir teikia grįžtamąjį ryšį;
  • mokiniai bendrauja su mokytojais ir tarpusavyje;
  • vyksta klasės valandėlės;
  • psichologo, socialinio pedagogo, logopedo, specialiojo pedagogo konsultacijos;
  • organizuojami mokinių konkursai, olimpiados;
  • organizuojami progimnazijos bendruomenės renginiai.

Papildoma informacija dėl pagalbos jungiantis į MOODLE: https://staneviciaus.lt/lt/naujienos/pranesimas/2020/12/informacija-del-nuotolinio-mokymosi

Daugiau naujienų, kaip mokiniams sekasi mokytis nuotoliniu būdu, galite rasti Simono Stanevičiaus progimnazijos FB puslapyje: https://www.facebook.com/staneviciaus

Dėl 1-8 klasių ugdymo organizavimo nuo 2021 m. sausio mėnesio: 

https://staneviciaus.lt/lt/naujienos/pranesimas/2020/12/informacija-del-nuotolinio-mokymosi

Nuotolinis mokymas(is) Atnaujinta Dydis
Vilniaus m. savivaldybės įsakymas dėl nuotolinio_2020-11-26 2020-11-27 08:58:31 272.41 KB
Nuotolinio mokymosi aprašas_ 2020-11-06 2020-11-27 08:58:31 532.48 KB
Ugdymo organizavimas esant ekstremalioms sąlygoms 2020-11-27 08:58:31 200.37 KB
Dėl darbo nuotoliniu būdu organizavimo ir vykdymo 2020 kovo mėn. 2020-11-27 08:58:31 288.83 KB
Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo (suvestinė redakcija nuo 2020-12-28) 2020-12-29 20:20:10 477.17 KB

Ugdymas nuo 2020-09-01 Atnaujinta Dydis
Dėl ugdymo organizavimo būtinų sąlygų užtikrinimo tvarkos aprašas 2020-08-29 07:47:25 158.03 KB
OV sprendimas dėl pradinio ugdymo organizavimo 2020-08-29 07:48:35 44.06 KB
OV sprendimas dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo 2020-08-29 07:49:28 45.09 KB
PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲJŲ SĄLYGŲ UŽTIKRINIMO VILNIAUS SIMONO STANEVIČIAUS PROGIMNAZIJOJE TVARKOS APRAŠAS 2020-08-31 18:40:58 212.5 KB

COVID-19 Atnaujinta Dydis
Veiksmų planas atsiradus Covid atvejui 2020-11-13 12:16:50 198.64 KB
NVSC algoritmai 2020-11-13 12:17:06 3.91 MB
Rekomendacijos mokykloms ir mokiniams 2020-11-26 11:25:47 6.64 MB
Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo (suvestinė redakcija nuo 2020-12-28) 2020-12-29 20:20:10 477.17 KB
Darbo karantino sąlygomis planas 2020-03-28 12:21:26 120.29 KB
Priemonių ir veiksmų planas nustačius užsikrėtimo virusu COVID-19 atvejį 2020-03-28 12:22:43 528.55 KB
Progimnazijos COVID-19 situacijų valdymo grupės darbo planas 2020-03-28 12:23:48 831.02 KB
Dėl laikino ugdymo proceso nutraukimo 2020-11-13 12:15:45 215.28 KB
Darbuotojų darbo tvarka įstaigai dirbant nuotoliniu būdu 2020-03-28 13:15:30 192.24 KB
Informacija dėl dalyvavimo testavime 08.31 2021-08-29 10:52:36 17.32 KB
Sutikimas dėl testavimo 08.31 2021-08-29 10:54:03 15.54 KB

Atnaujinta: 2021-10-17