Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazija - Novatoriško verslumo mokykla 2020-2024 m.

Paskutiniai atnaujinimai

El. nr. Data Statusas
1. 2024-03-01 15:36 Puslapis atnaujintas: Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas
2. 2024-03-01 15:34 Puslapis atnaujintas: Logopedas
3. 2024-03-01 15:30 Puslapis atnaujintas: Socialinis pedagogas
4. 2024-03-01 14:37 Puslapis atnaujintas: Įtraukusis ugdymas
5. 2024-03-01 14:18 Puslapis atnaujintas: Vaiko gerovės komisija
6. 2024-03-01 14:18 Dokumentas sukurtas: Vaiko gerovės komisija 2024 m.
7. 2024-02-29 14:33 Puslapis atnaujintas: Tvarkos
8. 2024-02-29 14:20 Dokumentas atnaujintas: 1-4 klasių tvarakaraštis 2023-2024m. m.
9. 2024-02-29 13:59 Puslapis atnaujintas: Mokytojai
10. 2024-02-29 13:59 Puslapis atnaujintas: Pagrindinio ugdymo (5-8 kl.) pedagogai
11. 2024-02-29 13:59 Puslapis atnaujintas: Pradinio ugdymo (1-4 kl.) pedagogai
12. 2024-02-29 13:59 Puslapis atnaujintas: Priešmokyklinio ugdymo pedagogai
13. 2024-02-29 13:59 Puslapis atnaujintas: Mokytojai
14. 2024-02-29 13:51 Puslapis sukurtas: Tvarkaraščiai
15. 2024-02-28 14:25 Puslapis atnaujintas: Tvarkos
16. 2024-02-28 14:24 Dokumentas sukurtas: Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės
17. 2024-02-27 15:17 Puslapis atnaujintas: Pradinio ugdymo (1-4 kl.) pedagogai
18. 2024-02-27 15:07 Puslapis išstrintas: Tvarkaraščiai
19. 2024-02-27 15:06 Puslapis sukurtas: Tvarkaraščiai
20. 2024-02-27 14:53 Puslapis atnaujintas: Pradinio ugdymo (1-4 kl.) pedagogai
21. 2024-02-27 14:39 Puslapis išstrintas: Tvarkaraščiai
22. 2024-02-27 14:38 Puslapis sukurtas: Tvarkaraščiai
23. 2024-02-27 14:38 Puslapis išstrintas: Tvarkaraščiai
24. 2024-02-27 14:36 Puslapis sukurtas: Tvarkaraščiai
25. 2024-02-27 14:17 Puslapis išstrintas: Tvarkaraų
26. 2024-02-27 14:17 Puslapis sukurtas: Tvarkaraų
27. 2024-02-27 13:56 Puslapis atnaujintas: Pradinio ugdymo (1-4 kl.) pedagogai
28. 2024-02-27 13:55 Naujiena atnaujinta: Progimnazijoje bus vykdomi NMPP
29. 2024-02-27 13:52 Puslapis sukurtas: Pradinio ugdymo (1-4 kl.) pedagogai
30. 2024-02-27 13:47 Puslapis išstrintas: Pradinio ugdymo (1-4 kl.) pedagogai
31. 2024-02-27 13:46 Puslapis atnaujintas: Pradinio ugdymo (1-4 kl.) pedagogai
32. 2024-02-27 13:45 Puslapis išstrintas: Pradinio ugdymo (5-8 kl.) pedagogai
33. 2024-02-27 13:45 Puslapis sukurtas: Pradinio ugdymo (5-8 kl.) pedagogai
34. 2024-02-27 13:43 Puslapis sukurtas: Pradinio ugdymo (1-4 kl.) pedagogai
35. 2024-02-27 13:41 Puslapis išstrintas: 1-4 klasių tvarakaraštis 2023-2024m. m.
36. 2024-02-27 13:37 Puslapis išstrintas: 1-8 klasių tvarakaraštis 2023-2024m. m.
37. 2024-02-27 13:37 Puslapis atnaujintas: 1-8 klasių tvarakaraštis 2023-2024m. m.
38. 2024-02-27 13:36 Puslapis išstrintas: Pradinio ugdymo (1-4 kl.) pedagogai
39. 2024-02-27 13:35 Puslapis atnaujintas: 1-8 klasių tvarakaraštis 2023-2024m. m.
40. 2024-02-27 13:34 Puslapis atnaujintas: Savanorystė
41. 2024-02-27 13:34 Puslapis atnaujintas: Mokytojo biblioteka
42. 2024-02-27 13:34 Puslapis atnaujintas: Dokumentai
43. 2024-02-27 13:34 Puslapis atnaujintas: Mokinio biblioteka
44. 2024-02-27 13:34 Puslapis atnaujintas: Ugdymas karjerai progimnazijoje
45. 2024-02-27 13:34 Puslapis atnaujintas: Ugdymas karjerai
46. 2024-02-27 13:34 Puslapis atnaujintas: Ko mokosi mokiniai XXI a.
47. 2024-02-27 13:34 Puslapis atnaujintas: Tėvams apie ugdymo turinio atnaujinimą
48. 2024-02-27 13:34 Puslapis atnaujintas: Svarbūs dokumentai, nuorodos
49. 2024-02-27 13:34 Puslapis atnaujintas: Mokinių pasiekimų vertinimo pokyčiai
50. 2024-02-27 13:34 Puslapis atnaujintas: Kompetencijomis grįstas ugdymo turinys

Atnaujinta: 2024-02-27