Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazija - Novatoriško verslumo mokykla 2020-2024 m.

Paskutiniai atnaujinimai

El. nr. Data Statusas
1. 2022-01-18 16:13 Dokumentas išstrintas: Patyčių prevencijos tvarkos aprašas
2. 2022-01-18 16:13 Dokumentas išstrintas: Patyčių prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas
3. 2022-01-18 16:13 Dokumentas išstrintas: Patyčių prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas
4. 2022-01-17 11:33 Dokumentas sukurtas: Mokymosi praradimų dėl Covid-19 pandemijos kompensavimo priemonių plano 2021-2022 m.m.
5. 2022-01-17 11:28 Dokumentas atnaujintas: 2021-2022 m.m. veiklos planas
6. 2022-01-16 12:38 Puslapis atnaujintas: Laisvos darbo vietos
7. 2022-01-16 12:28 Dokumentas sukurtas: IKT naudojimo bei darbuotojų stebėsenos darbo vietoje tvarkos aprašas
8. 2022-01-16 12:27 Dokumentas sukurtas: Asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo tvarkos aprašas
9. 2022-01-16 12:26 Dokumentas sukurtas: Vaizdo kamerų stebėjimo zonos
10. 2022-01-16 12:25 Dokumentas sukurtas: Vaizdo stebėjimo ir fotonuotraukų vykdymo taisyklės
11. 2022-01-16 12:24 Dokumentas sukurtas: Darbuotojų duomenų tvarkymo aprašas
12. 2022-01-16 12:22 Dokumentas išstrintas: Mokinių ir jų teisėtų atstovų asmens duomenų tvarkymo taisyklės
13. 2022-01-16 12:21 Dokumentas sukurtas: Mokinių ir jų teisėtų atstovų asmens duomenų tvarkymo taisyklės
14. 2022-01-16 08:29 Dokumentas sukurtas: Psichosocialinių rizikos veiksnių ir mobingo vertinimo progimnazijoje ataskaita
15. 2022-01-16 08:27 Dokumentas sukurtas: Anketa_Darbuotoju psichologinio saugumo užtikrinimo tvarkos aprašo 1 priedas
16. 2022-01-16 08:26 Dokumentas sukurtas: Psichosocialinio saugumo ir mobingo politikos užtikrinimo tvarkos aprašas
17. 2022-01-16 08:23 Dokumentas sukurtas: Įsakymas dėl tarpininkavimo darbo grupės sudarymo_2020
18. 2022-01-16 08:00 Dokumentas atnaujintas: Pareigybių aprašymai
19. 2022-01-16 07:54 Dokumentas atnaujintas: Simono Stanevičiaus biografija, kūryba, kūriniai
20. 2022-01-16 07:52 Dokumentas atnaujintas: Bendrosios naudojimo skaitykla taisyklės
21. 2022-01-16 07:40 Dokumentas išstrintas: Mokinių pavėžėjimo organizavimo tvarkos aprašas
22. 2022-01-15 20:40 Dokumentas išstrintas: 2019 m. veiklos planas
23. 2022-01-15 20:37 Dokumentas išstrintas: Dėl pagrindinio, vidurinio ugdymo organizavimo_Švietimo ministerija
24. 2022-01-15 20:35 Dokumentas išstrintas: Dėl darbo nuotoliniu būdu organizavimo ir vykdymo 2020 kovo mėn.
25. 2022-01-15 20:35 Dokumentas išstrintas: Vilniaus m. savivaldybės įsakymas dėl nuotolinio_2020-11-26
26. 2022-01-15 20:29 Dokumentas sukurtas: Pradinio ugdymo bendroji programa
27. 2022-01-15 20:20 Dokumentas sukurtas: Dėl mokesčio lengvatos taikymo
28. 2022-01-15 20:14 Dokumentas sukurtas: Priėmimo tvarka_2022
29. 2022-01-15 20:14 Dokumentas sukurtas: Mokestis už ugdymą
30. 2022-01-15 20:13 Dokumentas sukurtas: Maitinimo tvarka
31. 2022-01-15 20:09 Dokumentas sukurtas: Priešmokyklinio ir pradinio ugdymo ankstinimas
32. 2022-01-15 20:08 Dokumentas sukurtas: Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa
33. 2022-01-15 20:06 Dokumentas atnaujintas: Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas
34. 2022-01-15 19:58 Dokumentas išstrintas: Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas
35. 2022-01-15 19:57 Dokumentas išstrintas: Priešmokyklinio ugdymo sinchroninių veiklų tvarkaraštis
36. 2022-01-15 19:53 Dokumentas išstrintas: Sutikimas dėl testavimo 08.31
37. 2022-01-15 19:53 Dokumentas išstrintas: Informacija dėl dalyvavimo testavime 08.31
38. 2022-01-15 19:53 Dokumentas išstrintas: Dėl laikino ugdymo proceso nutraukimo
39. 2022-01-15 19:53 Dokumentas išstrintas: Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo (suvestinė redakcija nuo 2020-12-28)
40. 2022-01-15 19:46 Dokumentas sukurtas: 2021-2022 m.m. veiklos planas
41. 2022-01-15 19:33 Dokumentas atnaujintas: 2017–2019 m.m. bendrasis ugdymo planas
42. 2022-01-11 09:51 Naujiena sukurta: Priėmimas į priešmokyklines grupes
43. 2022-01-11 09:28 Dokumentas sukurtas: Priėmimo į priešmokyklines grupes tvarka_2022
44. 2022-01-06 13:37 Naujiena sukurta: Technologijų pamokose dėmesys verslumo ugdymui
45. 2022-01-06 13:25 Naujiena sukurta: Kalėdiniai renginiai progimnazijoje
46. 2022-01-06 12:48 Naujiena sukurta: FabLab dirbtuvių įveiklinimas
47. 2021-12-20 12:51 Naujiena sukurta: Dėl Galimybių paso vaikams
48. 2021-12-20 10:58 Puslapis atnaujintas: Veiklos įsivertinimas
49. 2021-12-01 07:27 Naujiena sukurta: Dėl kaukių dėvėjimo
50. 2021-11-23 15:54 Puslapis atnaujintas: Mokinių maitinimas

Atnaujinta: 2021-10-17