Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazija - Novatoriško verslumo mokykla 2020-2024 m.
Aktualūs dokumentai COVID-19 pandemijos metu
Aktualūs dokumentai COVID-19 pandemijos metu Atnaujinta Dydis
Veiksmų planas atsiradus Covid atvejui 2020-11-13 12:16:50 198.64 KB
NVSC algoritmai 2020-11-13 12:17:06 3.91 MB
Rekomendacijos mokykloms ir mokiniams 2020-11-26 11:25:47 6.64 MB
Darbo karantino sąlygomis planas 2020-03-28 12:21:26 120.29 KB
Priemonių ir veiksmų planas nustačius užsikrėtimo virusu COVID-19 atvejį 2020-03-28 12:22:43 528.55 KB
Dėl ugdymo organizavimo būtinų sąlygų užtikrinimo tvarkos aprašas 2022-01-15 19:54:03 158.03 KB
Progimnazijos COVID-19 situacijų valdymo grupės darbo planas 2020-03-28 12:23:48 831.02 KB
OV sprendimas dėl pradinio ugdymo organizavimo 2022-01-15 19:54:22 44.06 KB
OV sprendimas dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo 2022-01-15 19:54:40 45.09 KB
PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲJŲ SĄLYGŲ UŽTIKRINIMO VILNIAUS SIMONO STANEVIČIAUS PROGIMNAZIJOJE TVARKOS APRAŠAS 2022-01-15 19:54:58 212.5 KB
Darbuotojų darbo tvarka įstaigai dirbant nuotoliniu būdu 2020-03-28 13:15:30 192.24 KB
Antigeno testo instrukcija 2022-01-15 20:38:09 534.9 KB
Sutikimas dėl dalyvavimo savikontrolės tyrime 2022-01-15 20:38:26 32.53 KB
Nuotolinis mokymas(is)
Nuotolinio mokymosi aprašas_ 2020-11-06 2020-11-27 08:58:31 532.48 KB
Ugdymo organizavimas esant ekstremalioms sąlygoms 2020-11-27 08:58:31 200.37 KB