Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazija - Novatoriško verslumo mokykla 2020-2024 m.
Veiklos dokumentai
Veiklos dokumentai Atnaujinta Dydis
Pareigybių aprašymai
Pareigybių aprašymai 2022-01-16 08:00:54 90.35 KB
Darbo užmokestis
Darbo užmokestis 2023 m. I ketv. 2023-04-19 10:35:25 284.89 KB
Darbo užmokestis 2023 m. III ketv. 2023-04-19 10:35:25 284.77 KB
Darbo užmokestis 2022 m. I ketv. 2023-04-19 10:35:25 284.45 KB
Darbo užmokestis 2022 m. II ketv. 2023-04-19 10:35:25 87.03 KB
Darbo užmokestis 2021 m. I ketv. 2023-04-19 10:35:25 374.35 KB
Darbo užmokestis 2021 m. II ketv. 2023-04-19 10:35:25 251.73 KB
Darbo užmokestis per 2021 m. 2023-04-19 10:35:25 288.36 KB
Darbo užmokestis 2020 m. I ketv. 2023-04-19 10:35:25 186.34 KB
Darbo užmokestis 2020 m. II ketv. 2023-04-19 10:35:25 193.28 KB
Darbo užmokestis 2020 m. III ketv. 2023-04-19 10:35:25 370.73 KB
Darbo užmokestis 2020 m. IV ketv. 2023-04-19 10:35:25 371.21 KB
2018 m. vidurkiai I ketvirtis. 2023-04-19 10:35:25 138.42 KB
2018 m. vidurkiai III ketvirtis. 2023-04-19 10:35:25 138.34 KB
Darbo užmokestis 2022 m. IV ketv. 2023-04-20 10:56:18 284.91 KB
Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo politika
Pranešimų tyrimo komisija 2023-03-03 13:14:22 379.69 KB
Asmuo, atsakingas už pranešimų priėmimą 2023-03-03 13:19:33 306.83 KB
Įsakymas dėl smurto i priekabiavimo politikos tvirtinimo 2023-03-03 13:21:13 301.17 KB
Darbuotojų bendravimo ir etikos taisyklės 2023-03-03 13:21:53 1.67 MB
Įtampą darbe mažinančių priemonių nustatymo tvarkos aprašas 2023-03-03 13:23:24 1.99 MB
Lygių galimybių politikos įgyvendinimo ir vykdymo priežiūros įgyvendinimo priemonės 2023-03-03 13:24:55 1.75 MB
Psichologinio smurto ir mobingo politika 2023-03-03 13:25:46 2.23 MB
Psichologinio smurto ir mobingo politikos užtikrinimo įgyvendinimo tvarkos aprašas 2023-03-03 13:26:26 947.34 KB
Smurto ir priekabiavimo politika 2023-03-03 13:27:14 725.52 KB
Psichosocialinių rizikos veiksnių ir mobingo mažinimo prevencijos planas 2023-03-03 13:29:09 1.74 MB
Lygių galimybių politika 2023-04-24 15:36:35 1.34 MB
Direktoriaus įsakymas dėl dokumentų, užtikrinančių darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo politikos įgyvendinimą 2023-04-24 15:40:37 377.82 KB
Psichosocialinių rizikos veiksnių ir mobingo vertinimo ataskaita 2023-04-24 15:42:05 6.69 MB
Viešieji pirkimai
2018 metų viešųjų pirkimų planas. 2019-05-11 22:40:04 26.07 KB
Supaprastintų pirkimų taisyklės. 2019-05-11 22:40:31 142.5 KB
2019 m. Viešųjų pirkimų planas 2020-09-29 09:40:22 138.17 KB
2020 m. Viešųjų pirkimų planas 2020-09-29 09:41:06 208.34 KB
Maitinimo paslaugų pirkimo sutartis 2021-01-29 16:42:39 320.86 KB
Maitinimo paslaugų pirkimo sutarties priedas_specifikacija 2021-01-29 16:43:45 215.95 KB
Duomenų apsauga
Mokinių ir jų teisėtų atstovų asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2022-01-16 12:23:57 1.41 MB
Darbuotojų duomenų tvarkymo aprašas 2022-01-16 12:24:42 497.89 KB
Vaizdo stebėjimo ir fotonuotraukų vykdymo taisyklės 2022-01-16 12:25:44 856.81 KB
Vaizdo kamerų stebėjimo zonos 2022-01-16 12:26:27 925.61 KB
Asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo tvarkos aprašas 2022-01-16 12:27:31 642.87 KB
IKT naudojimo bei darbuotojų stebėsenos darbo vietoje tvarkos aprašas 2022-01-16 12:28:29 394.78 KB