Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazija - Novatoriško verslumo mokykla 2020-2024 m.
Dokumentai
Veiklos dokumentai Atnaujinta Dydis
Pareigybių aprašymai
Pareigybių aprašymai 2022-01-16 08:00:54 90.35 KB
Darbo užmokestis
Darbo užmokestis 2022 m. I ketv. 2022-07-08 14:56:23 284.45 KB
Darbo užmokestis 2022 m. II ketv. 2022-07-08 14:56:23 87.03 KB
Darbo užmokestis 2021 m. I ketv. 2022-07-08 14:56:23 374.35 KB
Darbo užmokestis 2021 m. II ketv. 2022-07-08 14:56:23 251.73 KB
Darbo užmokestis per 2021 m. 2022-07-08 14:56:23 288.36 KB
Darbo užmokestis 2020 m. I ketv. 2022-07-08 14:56:23 186.34 KB
Darbo užmokestis 2020 m. II ketv. 2022-07-08 14:56:23 193.28 KB
Darbo užmokestis 2020 m. III ketv. 2022-07-08 14:56:23 370.73 KB
Darbo užmokestis 2020 m. IV ketv. 2022-07-08 14:56:23 371.21 KB
2018 m. vidurkiai I ketvirtis. 2022-07-08 14:56:23 138.42 KB
2018 m. vidurkiai III ketvirtis. 2022-07-08 14:56:23 138.34 KB
Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo politika
Įsakymas dėl tarpininkavimo darbo grupės sudarymo_2020 2022-01-16 08:23:27 174.36 KB
Psichosocialinio saugumo ir mobingo politikos užtikrinimo tvarkos aprašas 2022-01-16 08:26:33 771.66 KB
Anketa_Darbuotoju psichologinio saugumo užtikrinimo tvarkos aprašo 1 priedas 2022-01-16 08:27:59 20.66 KB
Psichosocialinių rizikos veiksnių ir mobingo vertinimo progimnazijoje ataskaita 2022-01-16 08:29:10 1.19 MB
Viešieji pirkimai
2018 metų viešųjų pirkimų planas. 2019-05-11 22:40:04 26.07 KB
Supaprastintų pirkimų taisyklės. 2019-05-11 22:40:31 142.5 KB
2019 m. Viešųjų pirkimų planas 2020-09-29 09:40:22 138.17 KB
2020 m. Viešųjų pirkimų planas 2020-09-29 09:41:06 208.34 KB
Maitinimo paslaugų pirkimo sutartis 2021-01-29 16:42:39 320.86 KB
Maitinimo paslaugų pirkimo sutarties priedas_specifikacija 2021-01-29 16:43:45 215.95 KB
Duomenų apsauga
Mokinių ir jų teisėtų atstovų asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2022-01-16 12:23:57 1.41 MB
Darbuotojų duomenų tvarkymo aprašas 2022-01-16 12:24:42 497.89 KB
Vaizdo stebėjimo ir fotonuotraukų vykdymo taisyklės 2022-01-16 12:25:44 856.81 KB
Vaizdo kamerų stebėjimo zonos 2022-01-16 12:26:27 925.61 KB
Asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo tvarkos aprašas 2022-01-16 12:27:31 642.87 KB
IKT naudojimo bei darbuotojų stebėsenos darbo vietoje tvarkos aprašas 2022-01-16 12:28:29 394.78 KB