Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazija - Novatoriško verslumo mokykla 2020-2024 m.

Administracija

Daiva Briedienė Direktorė

Vadovo veiklos ataskaitos Atnaujinta Dydis
Vadovo veiklos ataskaita 2021 2022-03-21 16:32:48 2.05 MB
Vadovo veiklos ataskaita 2020 2022-01-27 15:40:45 490.84 KB

Darbo laikas 

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

   7.00 – 16.30     11.00 – 11.30  

Antradienis

 7.00 – 16.30 11.00 – 11.30

Trečiadienis

 7.00 – 16.30 11.00 – 11.30

Ketvirtadienis

 7.00 – 18.00 11.00 – 11.30
Penktadienis 7.00 – 15.30 11.00 – 11.30

Kontaktai Telefonas 85 270 2223

El. paštas write_us

Ona Sabaitienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Darbo laikas 

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

  7.30 – 18.00      11.00 – 11.30  

Antradienis

 7.30 – 15.00 11.00 – 11.30

Trečiadienis

 7.30 – 15.00 11.00 – 11.30

Ketvirtadienis

 7.30 – 15.00 11.00 – 11.30
Penktadienis

 7.30 - 17.00

11.00 – 11.30
 • Stebi ugdymo procesą, analizuoja ir sprendžia 1-4 klasių mokinių ugdymo problemas.
 • Koordinuoja PUG, pradinio ugdymo, VDM  mokytojų metodinę veiklą, ugdymo rezultatus.
 • Koordinuoja ir kontroliuoja  1-4 klasių vadovų, mokytojų padėjėjų, pagalbos vaikui specialistų veiklą.
 • Organizuoja 1-4 kl. tarptautinius žinių patikrinimus, NMPP patikrinimą.
 • Atsakinga už mokinių priėmimą į priešmokyklinę, 1-4 klases.
 • Rengia 1-4 kl. pasiekimų statistines ataskaitas.
 • Pildo 1-4 kl. mokytojų, pagalbos vaikui specialistų, VDM mokytojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį.
 • Sudaro 1-4 kl. pamokų, konsultacijų tvarkaraščius, 1-4 kl. mokytojų budėjimo tvarkaraštį.
 • Vadovauja Vaiko gerovės komisijos darbui.
 • Koordinuoja mokinių nemokamo maitinimo, socialinės paramos klausimus.
 • Teikia duomenis statistinėms ataskaitoms pagal savo veiklos sritis.
 • Kontaktai Telefonas 852388199

  El. paštas onute.sab@gmail.com
  El. paštas write_us

  Justina Naujalytė - Žiauberienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

  Darbo laikas 

  Savaitės dienos

  Darbo laikas

  Pietūs

  Pirmadienis

    7.00 – 18.00     11.00 – 11.30  

  Antradienis

    7.00 – 17.00   11.00 – 11.30

  Trečiadienis

    7.30 – 15.00   11.00 – 11.30

  Ketvirtadienis

    7.30 – 16.30   11.00 – 11.30
  Penktadienis

    7.30 - 16.00

    11.00 – 11.30
  • Stebi ugdymo procesą, analizuoja ir sprendžia 5-8 klasių mokinių ugdymo problemas.
  • Koordinuoja ir analizuoja lietuvių, anglų, vokiečių, rusų, prancūzų kalbų, dorinio ugdymo, istorijos, geografijos  mokytojų metodinę veiklą, ugdymo rezultatus.
  • Koordinuoja progimnazijos metodinės tarybos veiklą.
  • Organizuoja 5-8 kl. tarptautinius žinių patikrinimus, NMPP patikrinimą.
  • Atsakinga už mokinių priėmimą į 5-8 klases.
  • Atsakinga už duomenų perdavimą sistemoje KELTAS.
  • Atsakinga už duomenų pildymą ir tvarkymą Švietimo valdymo informacinėje sistemoje.
  • Rengia 5-8 kl. pasiekimų statistines ataskaitas.
  • Pildo 5-8 kl. mokytojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį.
  • Atlieka ir koordinuoja mokyklos veiklos įsivertinimo tyrimus.
  • Sudaro 5-8 kl. pamokų, konsultacijų tvarkaraščius, 5-8 kl. mokytojų budėjimo tvarkaraštį.
  • Planuoja, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja informacijos apie mokyklą sklaidą mokyklos interneto svetainėje.
  • Koordinuoja mokytojų dalyvavimą brandos egzaminų vykdyme.

  Kontaktai

  El. paštas write_us

  Ilona Šumskienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

  Darbo laikas 

  Savaitės dienos  

  Darbo laikas   Pietūs  

  Pirmadienis

  7.30 - 18.00 11.00 - 11.30 

  Antradienis

  7.30 - 18.00 11.00 - 11.30

  Trečiadienis

  7.30 - 17.00 11.00 - 11.30

  Ketvirtadienis

  7.30 - 15.00 11.00 - 11.30

  Penktadienis

  7.30 - 16.00 11.00 - 11.30
  • Stebi ugdymo procesą, analizuoja ir sprendžia 5-8 klasių mokinių ugdymo problemas.
  • Koordinuoja matematikos, informacinių technologijų, chemijos, biologijos, fizikos  mokytojų metodinę veiklą, ugdymo rezultatus.
  • Koordinuoja ir kontroliuoja  5-8 klasių vadovų veiklą.
  • Koordinuoja novatoriško verslumo programos elementų įgyvendinimą 1-4, 5-8 klasėse.
  • Koordinuoja, organizuoja ir prižiūri renginius bei projektus mokykloje.
  • Kontroliuoja 5-8 klasių socialinę – pilietinę veiklą. 
  • Organizuoja  mokinių namų  mokymą.
  • Administruoja Pedagogų registro duomenų tvarkymą.
  • Koordinuoja ir kontroliuoja veiklų pagal Kultūros pasą vykdymą.
  • Planuoja, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja informacijos apie mokyklą sklaidą mokyklos FB puslapyje.
  • Teikia duomenis statistinėms ataskaitoms pagal savo veiklos sritis.

  Kontaktai

  El. paštas write_us

  Atnaujinta: 2023-02-22