Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazija - Novatoriško verslumo mokykla 2020-2024 m.

Administracija

Daiva Briedienė Direktorė

Darbo laikas 

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Priėmimo valandos

Pirmadienis

 7.30 – 17.00 12.30 – 13.00

 

Antradienis

 7.30 – 16.30 11.30 – 12.00

 

Trečiadienis

 7.30 – 14.00 11.30 – 12.00  

Ketvirtadienis

 7.30 – 17.00 11.30 – 12.00  
Penktadienis 7.30 – 15.30 11.30 – 12.00

 

Kontaktai Telefonas 85 270 2223

El. paštas write_us

Ona Sabaitienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Darbo laikas 

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Priėmimo valandos

Pirmadienis

 7.30 – 18.00 11.00 – 11.30

17.00 - 18.00

Antradienis

 7.30 – 15.00 11.00 – 11.30

 

Trečiadienis

 7.30 – 15.00 11.00 – 11.30 7.30 - 8.30

Ketvirtadienis

 7.30 – 15.00 11.00 – 11.30  
Penktadienis

 7.30 - 17.00

11.00 – 11.30  
 • vykdo 1-4, PUG klasių komplektavimą;
 • sudaro 1-4 klasių mokinių tvarkaraštį;
 • tvarko 1-4, PUG klasėse dirbančių mokytojų tarifikaciją;
 • veda 1-4, PUG klasių mokytojų darbo apskaitą;
 • organizuoja 1-4 klasių sergančių mokinių namų mokymą;
 • vadovauja Vaiko gerovės komisijai;
 • rūpinasi priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pamokų pravedimo metodika;
 • analizuoja 1-4, PUG kl. mokinių pasiekimus ir pažangą.

Kontaktai Telefonas 852702062

El. paštas onute.sab@gmail.com
El. paštas write_us

Justina Naujalytė - Žiauberienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Darbo laikas 

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Priėmimo valandos

Pedagoginio darbo valandos

Pirmadienis

 7.30 – 18.00 12.00 – 12.30

 

9.50 - 11.40

Antradienis

 7.00 – 18.00 11.00 – 11.30

16.30 - 17.30

8.55 - 9.40

Trečiadienis

 7.30 – 18.00 12.00 – 12.30 7.30 - 8.30 8.55 - 9.40, 10.55 - 11.40

Ketvirtadienis

 7.30 – 18.00 14.00 – 14.30   10.55 - 12.45
Penktadienis

 7.00 - 17.00

12.00 – 12.30   9.50 - 11.40
 • vykdo 5-8 klasių komplektavimą;
 • sudaro 5-8 klasių mokinių tvarkaraštį;
 • tvarko 5-8 klasėse dirbančių mokytojų tarifikaciją;
 • veda 5-8 klasių mokytojų darbo apskaitą;
 • organizuoja sergančių mokinių namų mokymą;
 • koordinuoja progimnazijos mokytojų metodinę tarybą;
 • rūpinasi visų mokomųjų dalykų (išskyrus priešmokyklinio ir pradinio ugdymo) pamokų pravedimo metodikomis;
 • analizuoja 5-8 kl. mokinių pasiekimus ir pažangą.

Kontaktai Telefonas 852702062

El. paštas write_us

Ilona Šumskienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Kontaktai Telefonas 852702062

El. paštas write_us

Alvaras Bacevičius Direktoriaus pavaduotojas ūkiui

Darbo laikas 

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

 8.00 – 16.30 11.00 – 11.30

Antradienis

 8.00 – 16.30 11.00 – 11.30

Trečiadienis

 8.00 – 16.30 11.00 – 11.30

Ketvirtadienis

 8.00 – 16.30 11.00 – 11.30
Penktadienis  8.00 – 16.30 11.00 – 11.30

Kontaktai

El. paštas write_us

Atnaujinta: 2021-10-17