Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazija - Novatoriško verslumo mokykla 2020-2024 m.

Administracija

Daiva Briedienė Direktorė

Vadovo veiklos ataskaitos Atnaujinta Dydis
Vadovo veiklos ataskaita 2021 2022-03-21 16:32:48 2.05 MB
Vadovo veiklos ataskaita 2020 2022-01-27 15:40:45 490.84 KB
Vadovo veiklos ataskaita 2022 2023-04-17 09:41:06 9.97 MB
D.Briedienės vadovo ataskaita už 2023 2024-01-22 16:08:44 60.26 KB

Darbo laikas 

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

   7.00 – 16.30     11.00 – 11.30  

Antradienis

 7.00 – 16.30 11.00 – 11.30

Trečiadienis

 7.00 – 16.30 11.00 – 11.30

Ketvirtadienis

 7.00 – 18.00 11.00 – 11.30
Penktadienis 7.00 – 15.30 11.00 – 11.30

Kontaktai Telefonas +37060072132

El. paštas write_us

Ona Sabaitienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Darbo laikas 

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

  7.30 – 18.00      11.00 – 11.30  

Antradienis

 7.30 – 15.00 11.00 – 11.30

Trečiadienis

 7.30 – 15.00 11.00 – 11.30

Ketvirtadienis

 7.30 – 15.00 11.00 – 11.30
Penktadienis

 7.30 - 17.00

11.00 – 11.30
 • Stebi ugdymo procesą, analizuoja ir sprendžia 1-4 klasių mokinių ugdymo problemas.
 • Koordinuoja PUG, pradinio ugdymo, VDM  mokytojų metodinę veiklą, ugdymo rezultatus.
 • Koordinuoja ir kontroliuoja  1-4 klasių vadovų, mokytojų padėjėjų, pagalbos vaikui specialistų veiklą.
 • Organizuoja 1-4 kl. tarptautinius žinių patikrinimus, NMPP patikrinimą.
 • Atsakinga už mokinių priėmimą į priešmokyklinę, 1-4 klases.
 • Rengia 1-4 kl. pasiekimų statistines ataskaitas.
 • Pildo 1-4 kl. mokytojų, pagalbos vaikui specialistų, VDM mokytojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį.
 • Sudaro 1-4 kl. pamokų, konsultacijų tvarkaraščius, 1-4 kl. mokytojų budėjimo tvarkaraštį.
 • Vadovauja Vaiko gerovės komisijos darbui.
 • Koordinuoja mokinių nemokamo maitinimo, socialinės paramos klausimus.
 • Teikia duomenis statistinėms ataskaitoms pagal savo veiklos sritis.

Kontaktai Telefonas +37060072355

El. paštas onute.sab@gmail.com
El. paštas write_us

Ilona Šumskienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Darbo laikas 

Savaitės dienos  

Darbo laikas   Pietūs  

Pirmadienis

7.30 - 18.00 11.00 - 11.30 

Antradienis

7.30 - 18.00 11.00 - 11.30

Trečiadienis

7.30 - 17.00 11.00 - 11.30

Ketvirtadienis

7.30 - 15.00 11.00 - 11.30

Penktadienis

7.30 - 16.00 11.00 - 11.30
 • Stebi ugdymo procesą, analizuoja ir sprendžia 5-8 klasių mokinių ugdymo problemas.
 • Koordinuoja matematikos, informacinių technologijų, chemijos, biologijos, fizikos  mokytojų metodinę veiklą, ugdymo rezultatus.
 • Koordinuoja ir kontroliuoja  5-8 klasių vadovų veiklą.
 • Koordinuoja novatoriško verslumo programos elementų įgyvendinimą 1-4, 5-8 klasėse.
 • Koordinuoja, organizuoja ir prižiūri renginius bei projektus mokykloje.
 • Kontroliuoja 5-8 klasių socialinę – pilietinę veiklą. 
 • Organizuoja  mokinių namų  mokymą.
 • Administruoja Pedagogų registro duomenų tvarkymą.
 • Koordinuoja ir kontroliuoja veiklų pagal Kultūros pasą vykdymą.
 • Planuoja, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja informacijos apie mokyklą sklaidą mokyklos FB puslapyje.
 • Teikia duomenis statistinėms ataskaitoms pagal savo veiklos sritis.

Kontaktai Telefonas +37060072326

El. paštas write_us

Robertas Taškūnas

 Laikinai einantis direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigas

 • užtikrina, kad sporto objektai ir esantys įrenginiai būtų tvarkingi, nepavojingi sveikatai, būtų tinkamai prižiūrimi ir naudojami, nesukeldami Progimnazijos veiklos sutrikimų;
 • nustatytu laiku organizuoja Progimnazijos pastato ir jų konstrukcijų sezonines bei eilines apžiūras, vykdo apžiūrų metu rastų defektų pašalinimą;
 • organizuoja Progimnazijos aprūpinimą sporto mokymo priemonėmis, mokymui reikalingomis medžiagomis, prietaisais, įrankiais ir įrengimais;
 • organizuoja viešuosius pirkimus;
 • inicijuoja ir įgyvendina ilgalaikius su mokyklos aplinka susijusius projektus.

 

Darbo laikas 

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pirmadienis

 15.00 – 19.00  

Antradienis

 15.00 – 19.00 

Trečiadienis

 15.00 – 19.00  

Ketvirtadienis

 15.00 – 19.00  

Penktadienis

  8.00 – 12.00

Kontaktai

El. paštas write_us

Atnaujinta: 2024-04-29