Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazija - Novatoriško verslumo mokykla 2020-2024 m.

Raštinė

Božena Aidukienė Raštinės sekretorė, TAMO administratorė

Darbo laikas 

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

 8.00 – 11.00 11.30 – 16.30

Antradienis

 8.00 – 11.00 11.30 – 16.30

Trečiadienis

 8.00 – 11.00 11.30 – 16.30

Ketvirtadienis

 8.00 – 11.00 11.30 – 16.30
Penktadienis 8.00 – 11.00 11.30 – 16.30
 • operatyviai teikia pagalbą Progimnazijos direktoriui, raštinės vadovui ir kitiems įstaigos darbuotojams;
 • organizuoja raštvedybą pagal pagrindinius dokumentų rengimo, tvarkymo ir valdymo reikalavimus;
 • peržiūri gaunamus dokumentus, registruoja į atitinkamus registrus, Progimnazijos direktoriaus nurodymu įteikia vykdytojams;
 • rengia įsakymų ir kitų dokumentų projektus, teikia juos Progimnazijos direktoriui tvirtinti;
 • spausdina, daugina, skenuoja dokumentus, tvirtina dokumentų kopijas, nuorašus ir išrašus;
 • kultūringai ir mandagiai bendrauja su Progimnazijos darbuotojais ir lankytojais bei atsako į telefoninius skambučius, suteikia skambinantiems visą būtiną informaciją;
 • teikia pagalbą raštinės vadovui, rengiant dokumentus archyviniam saugojimui ir tvarkant archyvą;
 • supažindina darbuotojus su dokumentais, surenka reikiamus parašus;
 • konsultuoja Progimnazijos darbuotojus raštvedybos klausimais;
 • informuoja raštinės vadovą apie raštvedybos būklę įstaigoje, teikia pasiūlymus, kaip ją tobulinti;
 • informuoja Progimnazijos darbuotojus apie rengiamus susirinkimus, posėdžius, pasitarimus, kt.;
 • vykdo kitus Progimnazijos direktoriaus ir raštinės vadovo teisėtus nurodymus.

Kontaktai Telefonas +37060072698

El. paštas write_us

Laima Masalskienė Raštinės vadovė

Darbo laikas 

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

 7.30 – 16.00 11.00 – 11.30

Antradienis

 7.30 – 16.00 11.00 – 11.30

Trečiadienis

 7.30 – 16.00 11.00 – 11.30

Ketvirtadienis

 7.30 – 16.00 11.00 – 11.30
Penktadienis  7.30 – 16.00 11.00 – 11.30
 • Dokumentų tvarkymas, grupavimas, sisteminimas ugdymo organizavimo, priežiūros, ūkiniais, personalo, finansiniais ir švietimo stebėsenos klausimais, jų registravimas sistemoje, perdavimas juos rezoliucijose nurodytiems asmenims
 • Dokumentų rengimas ir registravimas (įsakymai, protokolai, raštai ir pan.) atitinkamuose sąrašuose ar registruose. Dokumentų derinimo eiga
 • Darbuotojams reikalingų dokumentų pateikimas, reikiamų parašų reikalavimas ir surinkimas
 • Archyvo tvarkymas:
 • Progimnazijos darbuotojų dokumentų rengimo klausimais konsultavimas;
 • Asmenų priėmimo į darbą apskaitos dokumentų  tvarkymas
 • Kasmetinių atostogų grafikų, atostogų pakeitimo projektų ruošimas ir jų derinimas
 • Dalyvavimas sprendžiant problemas kartu su kitais darbuotojais
 • Personalo informacijos analizės atlikimas
 • Progimnazijos kultūros ir etinio klimato palaikymo organizavimas;
 • Oficialių svečių priėmimo organizavimas;

Kontaktai Telefonas +37060072505

El. paštas write_us

Atnaujinta: 2024-04-29