Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazija - Novatoriško verslumo mokykla 2020-2024 m.

Apie progimnaziją

Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazija


Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazija yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, įsikūrusi S. Stanevičiaus g. 25, Vilnius LT-07133.
Juridinio asmens kodas: 290008970.
El. paštas: rastine@staneviciaus.vilnius.lm.lt
Tel. 85-2702062, faksas 85-2702062.


Mokyklos tipas – progimnazija, vykdanti bendrojo ugdymo programas: priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo pirmos dalies.
Mokomoji kalba - lietuvių.
Užsienio kalbos - rusų, vokiečių, anglų, prancūzų.


Laikinai einanti direktoriaus pareigas – Daiva Briedienė.


 

Skaičiai ir faktai:

  • 2019-2020 m. m. yra 28 klasių komplektai ir 2 priešmokyklinio ugdymo grupės, mokosi 679 mokiniai ir 42 priešmokyklinio ugdymo ugdytiniai.
  • 2018-2019 m. m. dirba 54 mokytojai (4 ekspertai, 13 metodininkų, 34 vyresnieji mokytojai ir 3 mokytojai), logopedė-specialioji pedagogė, socialinė pedagogė,  2 priešmokyklinio ugdymo auklėtojos, 2 auklėtojų padėjėjos, visuomenės sveikatos priežiūros specialistas.
  • Veikia 8 visos dienos grupės. 
  • Mokykloje yra kompiuterizuota biblioteka ir skaitykla.
  • Įrengtos dvi kompiuterių klasės.
  • Mokykloje veikia savivaldos institucijos - Mokyklos taryba, Mokinių taryba, Mokytojų taryba, Metodinė taryba.
  • Mokykloje yra mokyklos istorijos ir etnografijos muziejus.

 

 

Atnaujinta: 2024-04-29