Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazija - Novatoriško verslumo mokykla 2020-2024 m.

Ugdymo turinio atnaujinimo komandos sudėtis

Ugdymo turinio atnaujinimo komandos sudėtis:

Justina Naujalytė - Žiauberienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Ona Sabaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Ilona Šumskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Dalia Simanavičienė, vokiečių kalbos mokytoja ekspertė

Jolita Antanevičienė, lietuvių kalbos mokytoja

Renata Orlovienė, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja

Gabrielė Ramanauskienė, istorijos vyresnioji mokytoja

Laura Druteikaitė, vyresnioji socialinė pedagogė

Atnaujinta: 2024-04-29