Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazija - Novatoriško verslumo mokykla 2020-2024 m.

Psichologas

PSICHOLOGAS NĖRA TAVO PRIEŠAS
Psichologinės pagalbos paskirtis – stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos Progimnazijoje kūrimą, padėti mokiniams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).

                                              Miglė Devenson

                                                      KAB.114

 

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Priėmimo valandos

Pirmadienis

 9.00 – 16.42 11.00-11.30

9.00 – 16.42

Antradienis

 9.00 – 16.42 11.00-11.30

9.00 – 16.42

Trečiadienis

 9.00 – 16.42 11.00-11.30 9.00 – 16.42

Ketvirtadienis

 9.00 – 16.42 11.00-11.30 9.00 – 16.42
Penktadienis  9.00 – 16.42 11.00-11.30

9.00 – 16.42

 

El. paštas migle.devenson@staneviciaus.lt

Atnaujinta: 2024-04-29