Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazija
Dokumentai
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Pamokų tvarkaraščiai
Bendras 5-8 klasių pamokų tvarkaraštis 2020-2021 m.m. 2020-09-08 15:49:12 127.25 KB
Atskirų klasių pamokų tvarkaraščiai 2020-2021 m.m. 2020-09-08 15:50:01 298.59 KB
Priėmimas į progimnaziją
Ugdymas 2019-2020 m.m. 2020-05-15 14:54:49 241.25 KB
Prašymo forma į 5 klasę 2020-05-15 15:13:33 49 KB
Vilniaus m. savivaldybės priėmimo tvarka 2020-05-15 15:00:33 511.36 KB
Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazijos mokinių priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašas 2020 metams 2020-05-15 15:03:18 456.74 KB
Skyrimo į klases tvarka 2020-06-08 07:18:52 100.91 KB
Direktoriaus įsakymas dėl mokinių priėmimo komisijos tvirtinimo 2020-05-15 15:04:39 199.69 KB
Tvarkos
Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas 2019-05-28 22:33:24 55 KB
Darbo tvarkos taisyklės 2019-05-28 22:34:52 234.56 KB
Elektroninio dienyno tvarkos aprašas 2019-05-28 22:37:41 51 KB
Pamokų lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo tvarkos aprašas 2019-05-28 22:38:15 1.86 MB
Patyčių prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas 2019-05-28 22:38:56 49.91 KB
Krizių valdymo tvarkos aprašas 2019-05-28 22:39:33 24.79 KB
Kiti dokumentai
Mokinių pavėžėjimo organizavimo tvarkos aprašas 2020-09-09 10:36:53 203.33 KB