Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazija - Novatoriško verslumo mokykla 2020-2024 m.

Paskutiniai atnaujinimai

El. nr. Data Statusas
1. 2021-10-17 17:01 Dokumentas sukurtas: Veiklos kokybės įsivertinimo grupės darbo planas 2021-2022 m. m.
2. 2021-10-17 16:57 Dokumentas sukurtas: Veiklos kokybės įsivertinimo modelis
3. 2021-10-17 16:50 Puslapis sukurtas: 2021-2022 m.m. veiklos planas
4. 2021-10-17 16:49 Puslapis išstrintas: Mėnesio veiklos planas
5. 2021-10-17 16:21 Naujiena atnaujinta: Mes - tyrinėjanti mokykla
6. 2021-10-17 16:20 Dokumentas sukurtas: Projekto „Tyrinėjimo menas: mokomės bendruomenėje“ pristatymas
7. 2021-10-17 16:03 Naujiena sukurta: Mes - tyrinėjanti mokykla
8. 2021-10-04 14:02 Puslapis atnaujintas: Pagrindinio ugdymo (5-8 kl.) pedagogai
9. 2021-09-28 16:43 Puslapis atnaujintas: Neformalus švietimas
10. 2021-09-27 17:39 Puslapis atnaujintas: Tvarkaraščiai
11. 2021-09-27 17:18 Naujiena sukurta: Integruotas tarpdalykinis projektas „Europos kalbų diena 2021“
12. 2021-09-23 16:55 Puslapis atnaujintas: Įtraukusis ugdymas
13. 2021-09-23 16:54 Puslapis sukurtas: Ugdymo organizavimas 2021-2022 m.m.
14. 2021-09-21 16:31 Dokumentas sukurtas: 2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metų pradinio ir pagrindinio ugdymo programų ugdymo planas
15. 2021-09-21 13:02 Puslapis atnaujintas: Tvarkaraščiai
16. 2021-09-20 17:50 Naujiena sukurta: Naujus mokslo metus progimnazija pradėjo atsinaujinusi
17. 2021-09-14 11:04 Puslapis sukurtas: Įtraukusis ugdymas
18. 2021-09-01 15:41 Naujiena atnaujinta: Progimnazijos mokinių testavimas prieš 2021-2022 mokslo metų pradžią
19. 2021-09-01 15:39 Naujiena sukurta: Atsakymai į dažnai užduodamus klausimus
20. 2021-08-30 07:26 Naujiena atnaujinta: Progimnazijos mokinių testavimas prieš 2021-2022 mokslo metų pradžią
21. 2021-08-29 10:54 Dokumentas sukurtas: Sutikimas dėl testavimo 08.31
22. 2021-08-29 10:53 Dokumentas išstrintas: Informacija dėl dalyvavimo testavime 08.31
23. 2021-08-29 10:52 Dokumentas sukurtas: Informacija dėl dalyvavimo testavime 08.31
24. 2021-08-29 10:52 Dokumentas sukurtas: Informacija dėl dalyvavimo testavime 08.31
25. 2021-08-29 10:45 Dokumentas išstrintas: Informacija dėl dalyvavimo mokyklos vykdomame testavime COVID-19_08.31
26. 2021-08-29 10:45 Dokumentas išstrintas: Sutikimas dėl dalyvavimo testavime 08.31
27. 2021-08-29 08:19 Naujiena atnaujinta: Kviečiame dalyvauti mokslo metų pradžios renginiuose
28. 2021-08-29 07:15 Puslapis atnaujintas: Klasių vadovai
29. 2021-08-28 16:38 Naujiena sukurta: Progimnazijos mokinių testavimas prieš 2021-2022 mokslo metų pradžią
30. 2021-08-28 16:30 Dokumentas sukurtas: Sutikimas dėl dalyvavimo testavime 08.31
31. 2021-08-28 16:29 Dokumentas sukurtas: Informacija dėl dalyvavimo mokyklos vykdomame testavime COVID-19_08.31
32. 2021-08-25 16:56 Naujiena sukurta: Kviečiame dalyvauti mokslo metų pradžios renginiuose
33. 2021-08-25 16:43 Naujiena sukurta: Informaciniai susitikimai
34. 2021-08-24 09:59 Dokumentas sukurtas: Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas
35. 2021-08-16 15:06 Naujiena sukurta: Progimnazijos stadione - atviros krepšinio pamokos
36. 2021-08-06 19:40 Naujiena atnaujinta: Naujai priimtų mokinių sutarčių pasirašymas, uniformos
37. 2021-08-06 13:11 Naujiena sukurta: Ir vasarą veikia progimnazijos biblioteka
38. 2021-08-06 10:43 Dokumentas atnaujintas: 2018 m. vidurkiai I ketvirtis.
39. 2021-08-06 10:43 Dokumentas atnaujintas: 2018 m. vidurkiai III ketvirtis.
40. 2021-08-06 10:41 Dokumentas sukurtas: Darbo užmokestis 2021 m. II ketv.
41. 2021-08-02 13:35 Naujiena atnaujinta: Naujai priimtų mokinių sutarčių pasirašymas, uniformos
42. 2021-08-02 10:29 Naujiena sukurta: Socialinė parama, nemokamas maitinimas
43. 2021-08-02 10:15 Dokumentas sukurtas: Vilniaus m. savivaldybės sprendimas „DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS TEIKIMO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE“ PAKEITIMO“
44. 2021-08-02 10:12 Dokumentas sukurtas: Apie socialinę paramą 2021/2022 m.m.
45. 2021-08-02 09:49 Naujiena sukurta: Naujai priimtų mokinių sutarčių pasirašymas
46. 2021-08-02 09:47 Naujiena atnaujinta: Mokyklos uniformos
47. 2021-08-02 09:12 Naujiena atnaujinta: Progimnazijos uniforma
48. 2021-07-20 13:07 Naujiena išstrinta: Mano straipsnio antraštė (maketavimo pavyzdys)
49. 2021-06-28 07:55 Naujiena atnaujinta: 1 ir 5 klasių komplektacija
50. 2021-06-25 09:37 Naujiena atnaujinta: Mokinių, kviečiamų mokytis progimnazijoje nuo 2021 m. rugsėjo 1 d., sąrašai

Atnaujinta: 2021-10-17