Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazija

Priėmimo į progimnaziją dokumentai

2019/2020 mokslo metams prašymai bus priimami nuo 2019 m. kovo 1 d. iki 2019 m. gegužės 31 d.

Priėmimas į priešmokyklinio ugdymo grupes:

Nuo kitų mokslo metu progimnazijoje komplektuojamos dvi priešmokyklinio ugdymo grupės. Prašymus galima patogiai ir greit pateikti internetu https://svietimas.vilnius.lt/.


Dokumentai:

Sprendimas dėl priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo

Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas

Sprendimas dėl Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapių patvirtinimo

Priėmimas į gimnaziją Atnaujinta Dydis
Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazijos mokinių priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašas 2019 metams 2019-05-29 16:06:16 156.15 KB
Vilniaus Simono Staneviciaus progimnazijos l. e. p. direktorės įsakymas dėl mokinių priėmimo į mokyklas komisijos tvirtinimo 2019-05-29 20:08:36 182.17 KB
Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazijos l.e.p. direktorės įsakymas dėl mokinių priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašo patvirtinimo 2019 metams 2019-05-29 20:10:14 180.01 KB


Interaktyvus žemėlapis

Įvedę deklaruotą gyvenamosios vietos adresą ir klasę, į kurią eis vaikas, matysite priskirtą adresui mokyklą (patvirtintas 2019 m. vasario 6 d. sprendimu Nr. 1-1951)


Daugiau informacijos apie mokyklų aptarnavimo teritorijas, priėmimo tvarką 2019/2020 mokslo metams interneto svetainėse https://svietimas.vilnius.lt bei http://www.vilnius.lt/index.php?825988447.

 

 

Atnaujinta: 2020-03-02