Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazija - Novatoriško verslumo mokykla 2020-2024 m.
Verslumo ugdymas
Praktinė veikla, skirta mokinių kūrybingumo, verslumo, finansinio raštingumo kompeten...
Simono Stanevičiaus progimnazijos mokiniai dalyvavo antreprenerystės festivalyje
Moksleiviai didžiausioje šalyje nuotolinėje pamokoje pasitikrino finansines žinias
5b klasės mokiniai dalyvavo finansinio raštingumo nuotolinėje pamokoje „Swedbank” Finans...
„Verslumo laboratorijos“ būrelio nariai dalyvavo viename inovatyviausių renginių respublik...