Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazija - Novatoriško verslumo mokykla 2020-2024 m.

Progimnazija kuria mokymąsi įveiklinančias aplinkas

Siekdami skatinti mokinių skaitmeninį sumanumą, verslumą ir kūrybiškumą Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazijoje įkūrėme atviras techninės kūrybos dirbtuves FabLab.

FabLab pedagogika − tai į mokinius orientuotas požiūris, skatinantis įsitraukimą, smalsumą, kūrybiškumą, bendradarbiavimą, problemų sprendimą, kritinį samprotavimą ir dizaino mąstymą.

Mokymo(si) procesas organizuojamas vadovaujantis šiais J. Piaget požiūrio į mokymą ir mokymąsi principais:

Besimokančiojo prigimtis: besimokantys mokiniai turėtų būti vertinami kaip unikalūs asmenys, nes kiekvieno mokinio unikalumas yra neatsiejama individualaus mokymosi proceso dalis.

Atsakingas mokymasis: reikėtų skatinti aktyvų mokinio vaidmenį mokymosi procese, sutelkiant dėmesį į prasmės paiešką.

Motyvacija mokytis: besimokančių mokinių motyvacija turėtų būti ugdoma, remiantis autentiška, kylančia iš problemų patirtimi. Besimokantieji įgyja pasitikėjimo ir skatinami imtis sudėtingesnių iššūkių, taip ugdydami vidinę sėkmės motyvaciją.

Mokytojo vaidmuo: mokytojai turėtų užduoti mokiniams tiriamuosius klausimus, padėti mokymosi procese, pateikti gaires ir sudaryti aplinką, kurioje kiekvienas galėtų padaryti išvadas bei mesti iššūkį kitiems besimokantiems.

Sąveika: mokytojai ir besimokantys mokiniai turėtų semtis patirties vieni iš kitų ir kiekvieną mokymosi užduotį vertinti kaip sąsają, kuri leistų geriau suvokti kitų požiūrį ir išnagrinėti savo pačių standartus bei vertybes.

Bendradarbiavimas: besimokantys mokiniai turėtų būti skatinami bendradarbiauti, kad konkrečioje srityje, būtų pasiektas bendras tiesos supratimas. Mokytojai turėtų sutelkti dėmesį į „ramsčius”, nes tai leidžia mokymosi procesą išplėsti už fizinės brandos ribų tiek, kiek vystymosi procesas atsilieka nuo mokymosi proceso.

Kontekstas: jame mokymasis turi būti vertinamas kaip pagrindas, kuris visada tiesiogiai susijęs su dalyko pritaikymu. Kontekstas turėtų sukultūrinti autentišką ir sudėtingą mokinių praktiką per veiklas ir socialinį bendravimą.

Vertinimas: vertinimai turėtų būti atliekami reguliariai. Be to, tai turėtų būti abipusis procesas, apimantis mokytojų ir mokinių bendravimą. Vertinimas neatsiejamas nuo mokymosi proceso, nes gauti rezultatai leidžia įvertinti mokymosi pasiekimus ir pagerinti mokymosi patirties kokybę.

 

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos