Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazija - Novatoriško verslumo mokykla 2020-2024 m.

Įsitraukėme į savivaldybės inovatyvų projektą FabLab!

Mūsų progimnazija laimėjo inovatyvių techninių FabLab dirbtuvių konkursą 2020! Progimnazija 2019-2020 m.m. pateikė paraišką Vilniaus miesto savivaldybės projektui „Atvirų techninių kūrybinių FabLab dirbtuvių steigimas, įveiklinimas ir tinklo kūrimas Vilniaus mokyklose“ pirmos veiklos „Naujų atvirų techninių kūrybinių dirbtuvių „FabLab“ steigimas Vilniaus mokyklose“ atrankos konkursui. Džiaugu tai, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos sprendimu mūsų progimnazijoje FabLab dirbtuvės šiemet, iki 2020 m. gruodžio 31 dienos, bus įsteigtos ir įrengtos!

FabLab (angl. Fabrication/Fabulous Laboratory) dirbtuvės yra šiuolaikiška įranga aprūpinta inovacijų bei išradimų kūrimo platforma, skirta konstruoti, modeliuoti, projektuoti, gaminti įvairius gaminius, modelius, maketus ar prototipus, o tai pat skatinti kūrybiškumą, verslumą, domėjimąsi technika bei technologijomis.

Projekto tikslas – skatinti inovatyvius mokymo metodus, tarpdalykinę integraciją bei mokyklų bendradarbiavimą, plėtojant ir tobulinant Vilniaus miesto mokyklų atvirų techninių kūrybinių FabLab dirbtuvių tinklą.

Projektas mūsų progimnazijoje bus vykdomas keliais etapais. Pirmiausia įrengiama FabLab vieta, bendradarbiaujant VGTU Menų linkmenų komanda pasirenkama įranga, suburiamos mokytojų ir mokinių komandos, dalyvausiančios mokymuose. Šiuo metu jau yra suremontuotas dirbtuvių kabinetas, mokytojų komanda: dailės mokytoja ekspertė Jurga Sidabrienė, technologijų mokytoja metodininkė Roma Drakšienė, technologijų vyresnioji mokytoja Asta Stakauskaitė, IT specialistas Arvydas Timukas, rugpjūčio 24-28 d. dalyvavo mokymuose. Projekto koordinatorė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Justina Naujalytė-Žiauberienė.

Daugiau apie projektą: https://www.svietimopazanga.lt/projektai/atviros-technines-ir-kurybines-dirbtuves/

Nepamirškite padėkoti autoriui