Vasaros poilsio stovykla “MES!” (projektas)

Projekto paraiška pateikta savivaldybei.