Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazija - Novatoriško verslumo mokykla 2020-2024 m.

Novatoriško verslumo ugdymo programos elementų įgyvendinimas

VERSLUMO UGDYMAS

MES TURIME KRYPTĮ!

Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazijos bendruomenė 2020 metais susitarė dėl naujos progimnazijos krypties –

2024 metais mokykla, pasiruošusi įgyvendinanti novatoriškumo verslumo ugdymo programos elementus.

Įgyvendindama vieną iš strateginių tikslų - gerinti kiekvieno pažangą skatinantį, individualias galimybes atitinkantį ugdymą-

mokymo (si) procese plėtos technologijų ir verslumo krypties strategiją.

Mokymosi procesą sustiprins kryptingu novatoriško verslumo programų diegimu, skirdama papildomas pamokas bei įgyvendindama neformaliojo švietimo programas:

Detaliau skaitykite: https://staneviciaus.lt/verslumas/ugdymas

 

Atnaujinta: 2024-04-29