Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazija - Novatoriško verslumo mokykla 2020-2024 m.

Veiklos įsivertinimas

Veiklos įsivertinimas Atnaujinta Dydis
Mokyklos pažangos įsivertinimo duomenys 2020 m. 2021-02-05 18:17:35 1.13 MB
Veiklos kokybės įsivertinimo modelis 2021-10-17 16:57:31 702.54 KB
Veiklos kokybės įsivertinimo grupės darbo planas 2021-2022 m. m. 2021-10-17 17:01:53 144.33 KB

Teminio išorės vertinimo išvados 2021 m.

Išorinio audito išvados 2015 m.

Stiprieji mokyklos veiklos aspektai

 1. Tradicijos ir ritualai (1.1.2. – 3 lygis).
 2. Klasių mikroklimatas (1.1.6. – 3 lygis).
 3. Darbo tvarka ir taisyklės (1.3.1. – 3 lygis).
 4. Klasės valdymas (2.2.3. – 3 lygis).
 5. Mokytojo ir mokinio dialogas (2.3.4. – 3 lygis).
 6. Kiti pasiekimai (3.2.2. – 3 lygis).
 7. Rūpinimasis mokiniais (4.1. – 3 lygis).
 8. Psichologinė ir socialinė pagalba (4.2.2., 4.2.3. – 3 lygis).
 9. Personalo komplektavimas (5.4.1. – 3 lygis).
 10. Lėšų vadyba (5.5.1. – 3 lygis).

Tobulintini mokyklos veiklos aspektai

 1. Išmokimo stebėjimas (2.3.4. – 2 lygis).
 2. Mokymosi veiklos diferencijavimas (2.5.2. – 2 lygis).
 3. Vertinimas kaip ugdymas (2.6.2. – 2 lygis).
 4. Atskirų mokinių pažanga (3.1.1. – 2 lygis).
 5. Įsivertinimo rezultatų panaudojimas (5.2.2. –2 lygis).
Atnaujinta: 2024-04-29