Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazija - Novatoriško verslumo mokykla 2020-2024 m.

Nemokamas maitinimas

ATMINTINĖ DĖL MOKINIŲ MAITINIMO KARANTINO METU

Karantino metu, kai ugdymas(is) vyksta nuotoliniu būdu, maitinimas progimnazijoje organizuojamas išduodant maisto davinius nemokamą maitinimą gaunantiems mokiniams:

1. Progimnazijos socialinė pedagogė informuoja mokinio, kuriam paskirtas nemokamas maitinimas mokykloje, tėvus (globėjus, rūpintojus) apie sauso davinio išdavimo datą ir laiką, sąlygas el. paštu.

2. Mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) nurodytu laiku atvyksta į progimnaziją atsiimti maisto davinio, bet ne vėliau kaip per 2 dienas.

Karantino metu, kai ugdymas(is) vyksta mišriu būdu, maitinimas organizuojamas progimnazijos valgykloje arba sudaromos sąlygos valgyti savo atsineštą maistą klasėje kontaktiniu būdu besimokantiems mokiniams. Nuotoliniu būdu besimokantiems ir nemokamą maitinimą gaunantiems mokiniams, maitinimas organizuojamas, išduodant maisto davinius. Maisto daviniai išduodami, vadovaujantis Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazijos maisto davinių išdavimo tvarka.

Sausas maisto davinys progimnazijoje saugomas 2 darbo dienas. Neatsiėmus, maisto davinys utilizuojamas arba perduodamas socialiai remtiniems mokiniams.

Kilus klausimų dėl maisto davinių išdavimo, prašome kreiptis į socialinę pedagogę Laurą, tel.  85 230 4409 arba el. paštu: laura.druteikaite@staneviciaus.lt.

Dėl pirmokų nemokamo maitinimo

Informuojame, kad 2020 m. rugsėjo 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo nuostata dėl visuotinio priešmokyklinukų ir pirmokų nemokamo maitinimo, pagal kurią nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. mokiniai, kurie mokosi visose mokyklose, įskaitant nevalstybines mokyklas ir darželius, pagal priešmokyklinio ugdymo programą (toliau – priešmokyklinukai) ar pagal pradinio ugdymo programą pirmoje klasėje (toliau – pirmokai), įgyja teisę į nemokamus pietus, nevertinant šeimos pajamų. Šią teisę įgyja ir globojami vaikai, todėl dėl nemokamo maitinimo mokiniams gali kreiptis ir vienas iš vaiko globėjų.

Kad pirmokui būtų skirti nemokami pietūs naujais 2020/2021 mokslo metais, tėvai (globėjai) turi pateikti prašymus. Prašymus galima pradėti teikti jau nuo 2020 m. liepos 1 d.

 Užpildytą prašymą-paraišką gauti socialinę paramą mokiniams reikia pateikti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių išmokų skyriui.

 Atkreipiame dėmesį, kad asmenys, besikreipiantys į Socialinių išmokų skyrių, nuo 2020 m. birželio 1 d. aptarnaujami adresu Kauno g. 3 tik iš anksto užsiregistravus telefonu 8 700 35545 ir tik tais klausimais, kurių neįmanoma išspręsti nuotoliniu būdu.

Prašymus-paraiškas galima teikti šiais būdais:

– el. būdu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą www.spis.lt ;

– prisijungus https://paslaugos.vilnius.lt → Socialinės išmokos ir pasirinkus paslaugą Socialinės paramos mokiniams skyrimas užpildyti prašymo formą, pasirašyti ir skenuotą (nufotografuotą) dokumentą atsiųsti el. paštu sis@vilnius.lt;

– telefonu 8 700 35545 (prašymą besikreipiančio asmens vardu užpildys specialistas);

– siųsti adresu Kauno g. 3, LT-01314 Vilnius.

Raštus ir paklausimus galima teikti el. p. sis@vilnius.lt, taip pat per elektroninio pristatymo sistemą (epristatymas.post.lt) arba siųsti adresu Kauno g. 3, LT-01314 Vilnius.

Daugiau informacijos apie nemokamą mokinių maitinimą:

paskambinus Socialinių išmokų skyriaus bendruoju telefonu 8 700 35545;

Mokinių nemokamas maitinimas Atnaujinta Dydis
Prašymas - paraiška gauti nemokamą maitinimą 2021-01-29 14:41:57 34.1 KB
Prašymo pildymo instrukcija 2021-01-29 14:41:31 95.73 KB
Mokinių maitinimo tvarka 2021-01-29 14:38:11 421.44 KB
Socialinės paramos įstatymas iki 2021-06-30 2021-01-29 14:37:51 313.71 KB
Dėl mokinių nemokamo maitinimo normų 2021-01-29 14:39:46 124.61 KB
Socialinės paramos įstatymas nuo 2021-07-01 2021-01-29 14:37:07 346.78 KB
Dėl socialinės paramos mokiniams teikimo Vilniaus mieste 2021-01-29 14:36:44 349.02 KB
Socialinės paramos mokiniams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo pakeitimas 2021-01-29 14:36:14 141.07 KB
Sauso davinio pasiūlymas_2021 2021-05-31 07:54:56 205.99 KB
Nemokamo maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2021-05-31 19:48:38 395.59 KB
Sauso davinio pasiūlymas_birželis 2021-06-10 14:28:03 199.55 KB
Sauso davinio pasiūlymas_birželis 2021-06-10 14:28:08 199.55 KB
Apie socialinę paramą 2021/2022 m.m. 2021-08-02 10:12:02 412.62 KB
Socialinė parama mokiniams 2022-2023 m.m. 2022-08-08 11:47:04 25.3 KB
Nemokamas maitinimas 2022-08-08 11:48:53 293.85 KB

Atnaujinta: 2024-04-29