Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazija - Novatoriško verslumo mokykla 2020-2024 m.

Informacija dėl 5-8 klasių nuotolinio mokymosi

Nuo 2020 m. lapkričio 3 d. iki gruodžio 17 d. virtualias pamokas 5-8 klasių mokiniams organizuojame pagal pamokų tvarkaraštį MOODLE virtualioje aplinkoje. Visos pamokos organizuojamos tiesiogiai. Vienos pamokos trukmė – 30 min.

Prie Moodle mokymosi aplinkos galima prisijungti kompiuteriu, planšetiniu kompiuteriu, išmaniuoju mobiliuoju telefonu.

Progimnazijos Moodle mokymosi aplinka pasiekiama adresu staneviciaus.vma.lm.lt.  Prieš jungdamiesi prie sistemos, peržiūrėkite instrukciją mokiniams: https://streamable.com/btduiq

Moodle sistemos veikimo ir prisijungimo klausimais  bei išduotų IT mokymo priemonių klausimais konsultuoja IT specialistas el.p. sergej.vinogradov@staneviciaus.lt.  Atsakymai nuotoliniu būdu teikiami darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.30 (pertrauka 11.45 – 12.15).

 

MOODLE aplinkoje:

  • atliekami namų darbai ir kitos mokytojo skiriamos užduotys.
  • mokytojas skiria kontrolinius darbus ir apklausėles.
  • mokytojas vertina mokinius ir teikia grįžtamąjį ryšį.
  • mokiniai bendrauja su mokytojais ir tarpusavyje.

Visi mokiniai ir jų tėvai kasdien turi prisijungti prie TAMO.  El. dienyne bus:

  • įrašomos pamokos temos (namų darbai matomi Moodle platformoje),
  • rašomi pažymiai,
  • tvarkaraštyje žymimi kontroliniai darbai,
  • apie mokinių sinchroninių vaizdo pamokų lankomumą informuojami mokinių tėvai.

Šis laikotarpis mums visiems nelengvas. Mokymasis 5-8 klasių mokiniams vyks namuose savarankiškai, dar svarbesnis taps mokytojų ir tėvų bendradarbiavimas dėl vaiko mokymosi pažangos.

Susitelkime ir saugokime vieni kitus.

Daugiau informacijos skaitykite Tamo ir palaikykite ryšį su klasės vadovu.

Progimnazijos mokytojai ir administracija

 

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos