Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazija - Novatoriško verslumo mokykla 2020-2024 m.

Mokinių atostogų trukmė lieka ta pati

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 spalio 21 d. nutarimą Nr. 1160 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo“ (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/7a5c8896143c11eb9604df942ee8e443?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=f23c91e5-bb9a-48d7-868e-e5bfb2f37938) teikiame aktualiausią informaciją apie progimnazijos veiklą  nuo š. m. spalio 26 d. iki lapkričio 6 d.:

Spalio 26 – lapkričio 2 dienomis pirmų – aštuntų klasių mokiniams -  rudens atostogos. Priešmokyklinio ugdymo mokiniams organizuojama tik priežiūra kontaktiniu būdu.

Lapkričio 3 – lapkričio 6 dienomis:

  • Priešmokyklinis ir pradinis ugdymas bus organizuojamas įprastu kontaktiniu būdu. Visos dienos grupių veikla taip pat bus vykdoma kontaktiniu būdu. Bendrojo ugdymo įstaigose veikiantys būreliai 1−4 klasių mokiniams (jei jie susiję su ugdymo procesu, vyksta toje pačioje grupėje ir būrelį lanko tie patys vaikai) laikantis visų saugumo priemonių gali būti organizuojami.
  • 5-8 klasių mokiniams ugdymas bus vykdomas nuotoliniu būdu mokyklos virtualioje aplinkoje Moodle pagal įprastą pamokų tvarkaraštį (informacija apie prisijungimą bus atsiųsta per Tamo ir paskelbta mokyklos svetainėje).
  • Neformalusis vaikų ir suaugusiųjų švietimas vykdomas nuotoliniu būdu arba stabdomas.

Pateikiame atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus dėl mokinių nemokamo maitinimo:

Ar mokiniams gali būti teikiamas nemokamas maitinimas atostogų metu?

Nemokamas maitinimas poilsio, švenčių ir atostogų dienomis per mokslo metus mokyklų mokiniams neteikiamas. Priešmokyklinukams, lankantiems ugdymo įstaigą atostogų metu, nemokamas maitinimas ugdymo įstaigoje skiriamas įprasta tvarka.

 Ar gali būti skiriami maisto daviniai, kai mokinių ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu?

       Kai mokinių ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu, taip pat, kai mokiniui skirtas mokymas namuose, maitinimas gali būti organizuojamas išduodant maisto davinius, skirtus maitinti ne mokykloje.

Ar gali būti skirti maisto daviniai, kai mokinys yra izoliacijoje?

      Jei mokinys yra saviizoliacijoje ir ugdomas nuotoliniu būdu, už tą laikotarpį, išskyrus poilsio, švenčių ir atostogų dienas, gali būti išduodami maisto daviniai. Atkreipiame dėmesį, kad nemokamas maitinimas mokykloje skiriamas ne tik nepasiturinčių   šeimų vaikams, bet ir visiems priešmokyklinukams bei pirmokams, neatsižvelgiant į šeimos pajamas, todėl turi būti išsiaiškinama, ar šeimos pageidauja gauti maisto davinį.

Klausimai/atsakymai iš ŠMSM puslapio https://www.smm.lt/web/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/ministerija-atsako-i-dazniausius-klausimus-del-svietimo-istaigu-darbo-nuo-pirmadienio

 ▪️Nuo kada iki kada neformalusis švietimas vyks nuotoliniu būdu?

Nuo spalio 26 iki lapkričio 8 d. neformalusis švietimas vyks nuotoliniu būdu. Jei to daryti neįmanoma dėl veiklos specifikos, pvz., treniruotės baseine, tai neformaliojo švietimo veikla tuo laikotarpiu stabdoma. Nuo lapkričio 9 d. neformalusis vaikų ir suaugusiųjų švietimas vėl galės būti teikiamas užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

 ▪️Ar galima organizuoti stovyklas per mokinių atostogas?

Saugant visų mūsų sveikatą, svarbu riboti skirtingų vaikų kontaktinį bendravimą. Tad stovyklos negalės būti rengiamos įprastu būdu, jas patariama nukelti į kitas mokinių atostogas arba organizuoti nuotoliniu. Tas pats galioja ir dienos stovykloms, mokinių ekskursijoms ir edukacinėms programoms, į kurias kviečiami skirtingų grupių, amžiaus vaikai.

▪️Ar stovyklų negalės organizuoti ir privatūs organizatoriai? Jeigu stovyklos negalės vykti, kas kompensuos nuostolius?

Tas pats galioja visiems stovyklų organizatoriams – nuo spalio 26 d. iki lapkričio 8 d. jos negalės vykti įprastu būdu, patariama jas nukelti į kitą laikotarpį arba vykdyti nuotoliniu būdu. Finansavimo lėšos bus skiriamos, atsižvelgiant į sudarytą lėšų skyrimo sutartį.

▪️Kas prižiūrės vaikus, jeigu buvo suplanuota per atostogas juos išleisti į stovyklą?

Tėvams reikėtų ieškoti kito sprendimo, kas galėtų prižiūrėti mažamečius vaikus tą savaitę. Išmokos už vaikų priežiūrą per mokinių atostogas nėra išmokamos.

▪️Ar pradinėje mokykloje galės vykti pailgintos dienos grupės?

Taip, jos galės vykti.

▪️Ar švietimo pagalba dvi savaites bus teikiama tik nuotoliniu?

Nebūtinai, tai yra rekomendacija, todėl gali būti teikiama ir įprastu būdu.

▪️Jeigu savivaldybėje bus paskelbtas karantinas, ar pradinukai irgi mokysis nuotoliniu?

Pradinukų ugdymas organizuojamas įprastu kontaktiniu būdu ir vadinamojoje raudonojoje zonoje, nebent savivaldybė bus nusprendusi kitaip. 

▪️Kokie sprendimai numatomi nuo lapkričio 9 dienos?

Nuo lapkričio 9 d. priešmokyklinis, bendrasis ugdymas, neformalusis vaikų  švietimas vykdomi, švietimo pagalba teikiama švietimo įstaigose ir kitų švietimo teikėjų įprastu būdu, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

 

 

 

Progimnazijos administracija

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos