Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazija - Novatoriško verslumo mokykla 2020-2024 m.

Progimnazijoje bus vykdomas NMPP

2023 metais elektroninis nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas vyks 4 ir  8 klasių mokiniams.

Mokiniai atliks skaitymo ir matematikos  NMPP testus.

NMPP paskirtis – suteikti švietimo dalyviams grįžtamojo ryšio informaciją apie mokinių mokymosi rezultatus. Ši informacija reikalinga priimti sprendimus, kaip toliau galėtų būti tobulinamas mokymas ir mokymasis mokinio, mokytojo, klasės, mokyklos, savivaldybės ir nacionaliniu lygmenimis.

NMPP uždaviniai:

  • suteikti objektyvios informacijos mokiniams ir mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) apie jų vaikų mokymosi pasiekimus;
  • suteikti objektyvios informacijos mokytojams, mokykloms ir švietimo valdymo subjektams apie ugdymo proceso rezultatus ir daromą pažangą;
  • nustatyti, kurioms mokykloms ar kuriems mokiniams reikia pagalbos;
  • atkreipti mokyklų, mokytojų ir visuomenės dėmesį į nacionalinius ugdymo turinio prioritetus ir įvertinti šių prioritetų įgyvendinimo rezultatus.

Po pasiekimų patikrinimo kiekvienas mokinys užduoties atlikimo lange gaus išsamų savo gebėjimų įvertinimą. Iki mokslo metų pabaigos mokyklai ir savivaldybei bus pateiktos jų mokinių rezultatų išplėstinės ataskaitos.

Vertinant NMPP užduotis naudojama elektroninė vertinimo sistema, kuri automatiniu būdu patikrina visas užduotis, todėl mokinių pasiekimai įvertinami objektyviau, mažėja mokytojams tenkantis darbo krūvis.

Su pavyzdinėmis užduotimis galite susipažinti ir pabandyti jas atlikti čia 

 ir čia

 

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos