Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazija - Novatoriško verslumo mokykla 2020-2024 m.

Priėmimas į progimnaziją jau prasidėjo

Kovo 1 d. prasidėjo elektroninė registracija į Vilniaus mokyklas 2022-2023 mokslo metams. Elektroninius prašymus bus galima teikti iki gegužės 31 dienos, tad skubėti nereikia – prašymo pateikimo laikas neturės jokios įtakos pirmumui.

Būsimų pirmokų, taip pat keičiančių mokyklas, atvykusių gyventi į sostinę mokinių  tėveliai prašymus pateikia  savivaldybės elektroninėje prašymų registravimo sistemoje adresu http://svietimas.vilnius.lt.

Mūsų progimnazijos ketvirtų klasių mokiniai, pageidaujantys tęsti mokymąsi Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazijoje pagal aukštesnio lygio programą, mokyklos direktoriui pateikia prašymą ne per e. sistemą, o mokyklos direktoriaus nustatyta tvarka ir yra priimami be eilės. 4 klasių mokinių tėvai prašymą teikią el. būdu šioje formoje iki 2022-04-30 d. (imtinai) – https://forms.gle/SvV34Uxr3hzgPSSq5


Kokios naujovės įsigalioja nuo 2022 metų?

2022 m. vasario 2 d. Vilniaus miesto savivaldybės taryba priėmė sprendimą Nr. 1-1316, kuriuo atnaujinamas priėmimo į Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) ir bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapiai. Susipažinti su mokyklų aptarnavimo teritorijomis galima interneto svetainėje https://maps.vilnius.lt/maps_vilnius/.

Tarybos sprendimu patikslinti ir papildyti kriterijai dėl specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų priėmimo, įvaikintų vaikų, globotinių, rūpintinių, diplomatinio korpuso darbuotojų vaikų, perkeliamų Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos profesinės karo tarnybos karių vaikų priėmimo. Nebegalioja kriterijus dėl išsinuomoto būsto. Papildyti kriterijai vaikams, kurių vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) ir paties vaiko deklaruotos gyvenamosios vietos laikas mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje yra 6 ir daugiau metų (deklaracijos terminas pirmo posėdžio metų skaičiuojamas birželio 1 d. duomenimis, vėlesniuose posėdžiuose skaičiuojama to posėdžio data), skiriami 4 taškai.

Taip pat sudarytos sąlygos el. prašymų koregavimui asmenims, stojusiems į konkursines bei įgyvendinančias specializuoto ugdymo krypties programas ar savitos pedagoginės sistemos elementus mokyklas ir į jas nepatekusiems (el. prašymus jie galės tikslinti gegužės 30 – 31 dienomis), vaikams, turintiems teisę į socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę ir specialiąją pagalbą, į teritorinę mokyklą patekti be eilės. Paliekamas Aprašo punktas dėl fizinę negalią turinčių asmenų galimybės pirmumo teise patekti į arčiausiai esančią pritaikytą mokyklą.


Svarbiausi akcentai pildant el. prašymą

Pildant el. prašymą, kiekvienam suteikta galimybė nurodyti 3 ugdymo įstaigas. Svarbu atkreipti dėmesį, kad viena iš trijų pasirinktų mokyklų būtinai turi būti priklausanti pagal deklaruotą gyvenamąją vietą. Nenurodžius mokyklos, priklausančios pagal deklaruotą gyvenamąją vietą, sistema neleis pateikti prašymo.

Jei mokykla gaus daugiau prašymų, nei gali priimti mokinių, vadovausis Apraše nustatytais pirmumo ir priėmimo be eilės kriterijais. Pavyzdžiui, pirmumo kriterijai taikomi: našlaičiams, vaikams, daugiavaikių šeimų vaikams, dvynukams ir kt., taip pat vaikams, kurių vieno iš tėvų ir paties vaiko deklaruota gyvenamoji vieta toje teritorijoje yra nuo dvejų iki šešerių metų.

Kvietimai mokytis progimnazijoje bus siunčiami birželio pradžioje. Taip pat tėvai informuojami atskiru pranešimu į jų nurodytą el. pašto adresą. Mokinio atstovai turės patvirtinti vieną iš gautų kvietimų priėmimo e. sistemoje ir pasirašyti el. sutartį su ugdymo įstaiga. Pažymime, kad vaikams sudaroma galimybė sulaukti visų įmanomų kvietimų iš ugdymo įstaigų ir tik tada priimti sprendimą. Gauti gegužės mėnesio kvietimai e. sistemoje nedingsta iki birželio 5 d.

Kviečiamų mokinių sąrašus pagal jiems priskirtą unikalų registracijos kodą (MOK-0000) tėvai galės matyti mokyklos interneto svetainėje.

 

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos