Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazija - Novatoriško verslumo mokykla 2020-2024 m.

Turime kryptį – patvirtinta progimnazijos vizija!

Sveikinu mūsų progimnazijos bendruomenę – gegužės mėnesį Mokytojų taryboje, Mokinių taryboje ir Progimnazijos taryboje patvirtintas Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazijos strateginis 2020-2022 metų planas - susitarta dėl strateginės progimnazijos 2020-2022 metams krypties! Progimnazija įsipareigoja siekti bendrojo ugdymo kokybės derindama jį su NOVATORIŠKO VERSLUMO UGDYMU, kurio programos bus palaipsniui diegiamos atskirose klasėse ir integruojamos visose klasėse į bendruosius dalykus.

Ieškodami Progimnazijos strateginės krypties 2019-2020 m.m. progimnazijos mokytojai ekspertai dalyvavo konferencijose, seminaruose, mokymuose ir parengė šias programas: ,,Finansinis raštingumas 1-4 klasėse“, ,,Ekonomikos ir verslumo programa 5-8 klasėse“, ,,Programavimo pradžiamokslis ir IT raštingumo ugdymas 1-4 klasėse“. Taip pat atsižvelgiant į Progimnazijos turimas galimybes bei bendruomenės poreikius bus stiprinamas ir kalbų ugdymas. Progimnazijos mokiniai nuo 2020–2021 m.m. kaip pirmąją užsienio kalbą galės rinktis vokiečių kalbą pirmoje klasėje, o 5 klasių mokiniai vokiečių kalbą kaip antrąją užsienio kalbą.

Kviečiu visą mūsų bendruomenę: mokytojus, mokinius ir tėvelius, susitelkti prasmingai, kryptingai veiklai įgyvendinant parengtą ambicingą Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazijos strategiją.

Kurkime tokią progimnaziją, kurioje svajotų mokytis kiekvienas Fabijoniškių vaikas!

Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazijos strateginis 2020-2022 metų planas

Novatoriško verslumo ugdymo samprata https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/9d2a57b04deb11e68f45bcf65e0a17ee?jfwid=j1u6bxobo

Priėmimas į Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnaziją 2020-2021 m.m. https://staneviciaus.lt/lt/naujienos/aktualijos/2020/05/konsultacijos-del-priemimo-i-progimnazija


Apie mokyklos ugdymo ekspertų paruoštas programas

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos