Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazija - Novatoriško verslumo mokykla 2020-2024 m.

Progimnazija yra pasiruošusi žinių patikrinimui elektroninėje erdvėje

2020 m. ketvirtų ir aštuntų klasių mokiniai nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimo užduotis atliks kompiuteriu. 4 klasės mokiniai galės atlikti skaitymo, matematikos ir pasaulio pažinimo, 8 klasėje - skaitymo, matematikos, gamtos ir socialinių mokslų testus. Rašymo testo nei 4, nei 8 klasėje nebus.


Džiaugiamės, kad mūsų mokykla ir mokiniai yra pasiruošę pasiekimų patikrinimui elektroninėje erdvėje.

2019 m. spalio mėnesį 5 ir 7 klasių mokiniai dalyvavo bandomajame testavime, kurio tikslas buvo išbandyti užduotis ir patikrinti mokyklų bei NEC gebėjimą vykdyti Nacionalinį mokinių pasiekimų patikrinimą elektroninėje erdvėje.

2019 m. lapkričio mėnesį mokykla įsitraukė į Nacionalinės švietimo agentūros projektą „Bendrojo ugdymo tyrimų, vertinimo ir stebėsenos sistemos plėtra: mokinių pasiekimų vertinimas“. Projekto veiklos numato sukurti prielaidas meninio (dailės ir muzikos) ir technologinio ugdymo pasiekimų stebėsenai, veiksmingam formuojamajam pasiekimų vertinimui ugdymo procese, taip pat mokinių individualios pažangos stebėsenai. Projekto metu 4, 6 ir 8 klasių mokiniai atliko muzikos, dailės ir technologijų patikrinimo testus kompiuteriais.

Mokinių žinių testavimai parodė, kad mokiniams tikrai pakanka kompiuterinio raštingumo įgūdžių atlikti užduotis, o ir progimnazijos kompiuteriai atitinka keliamus reikalavimus.

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos