Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazija - Novatoriško verslumo mokykla 2020-2024 m.

Progimnazijos mokiniai dalyvaus Nacionaliniame konkurse

Tęsdama Nacionalinio egzaminų centro pradėtą tradiciją, Nacionalinė švietimo agentūra organizuoja Nacionalinį kritinio mąstymo ir problemų sprendimo konkursą (toliau – Konkursas). Šis konkursas yra Nacionalinio egzaminų centro anksčiau organizuotų nacionalinių matematinio ir gamtamokslio raštingumo (8-10 kl.) bei loginio mąstymo ir problemų sprendimo (3-4 kl.) konkursų tęsinys. Šio Konkurso tikslas –  mokinių bendrųjų kompetencijų ir bazinių žinių taikymo gebėjimų konkrečiose praktinėse situacijose vertinimas.

Konkurso užduotims atlikti nereikia  specialių žinių. Konkursu siekiama ugdyti labai svarbius tolesniam mokymuisi ir gyvenimui XXI a. mokinių aukštesniuosius mąstymo gebėjimus, taip pat gebėjimą kūrybiškai taikyti įgytas žinias.

Šiais mokslo metais Konkursas organizuojamas  trijose amžiaus grupėse: 3-4 klasių mokiniams; 5-7 klasių mokiniams; 8-10 klasių mokiniams. Šioms grupėms yra parengtos įdomios ir nuotaikingos skirtingo sudėtingumo užduotys. Bendrojo ugdymo mokyklas (įskaitant ir profesinio mokymo įstaigas), teikiančias pradinį ir pagrindinį ugdymą, kviečiame registruoti į Konkursą  3–10 klasių  (gimnazijų I-II klasių) mokinius. Kiekvienos mokyklos mokiniai, geriausiai atlikę užduotis tarp visų savo mokyklos atitinkamos klasės mokinių, bus apdovanoti Konkurso laimėtojų diplomais.

Šiais mokslo metais Konkursas vyks naudojant kompiuterines technologijas. Konkurso  testus mokiniai atliks kompiuterizuotose testavimo vietose savo mokyklose.

Sąrašas mokinių, kurie dalyvaus šiame konkurse, skelbiamas mokyklos informaciniame stende.

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos