Category Archives: Konkursai ir pasiekimai

Respublikinė konferencija „Kol mes visi kaip vienas“

2019 m. kovo mėn. Vilniaus Radvilų gimnazijoje vyko  Respublikinė 7–12 klasių mokinių integruota tikybos-dailės-geografijos-pilietiškumo konferencija „Kol mes visi kaip vienas“, skirtai paminėti 2019-uosius– Jėzuitų misijos Lietuvoje, Lietuvos Nepriklausomybės kovų atminimo bei Pasaulio lietuvių metus. Konferencijoje už parengtus ir perskaitytus pranešimus padėkos raštais buvo apdovanotos Simono Stanevičiaus progimnazijos mokinės:

Emilija Pacauskaitė ir Greta Ramanauskaitė.

Respublikinis „Matmintinio“ finalas

Kovo 23 dieną Kaune   Vytauto Didžiojo universiteto informatikos fakultete    vyko „Matmintinio“ respublikinis finalas.  Konkurse dalyvavo apie 100 mokinių iš visos Lietuvos. Matmintinis – žodis, sudarytas iš žodžių „MATematikos MINTINas skaičiavimas“. Šiuo žodžiu apibūdina kompanijos Miksike sukurtą mintino skaičiavimo lavinimo programą, kurios pagrindu vyksta tarptautinis turnyras. Žaidžiant šį žaidimą lavinamas mintinas skaičiavimas, skatinama greita reakcija. 

 Šiemet respublikiniame Matmintinio konkurse dalyvavo 7c klasės mokinės Simona Zavurskytė ir Agnė Balcevičiūtė. 

Sveikiname  šaunias dalyves ir tikimės, kad entuziazmas, įtraukęs mus į prasmingą veiklą – į respublikinį matematikos konkursą, neišblėso.  

Konkursas-konferencija “STEAM VIRUSAS”

Kovo 22 dieną Simono Stanevičiaus progimnazijos 2A klasės mokinys Matas Jarmala sėkmingai dalyvavo konkurse-konferencijoje “STEAM VIRUSAS”. Matas su tėvelių pagalba sukūrė skraidančią raketą MMT-19 ir pateko tarp  geriausiųjų išradėjų.  Vilniaus “Ąžuolyno” progimnazijoje vykusioje konferencijoje  pristatė savo išradimą ir buvo apdovanotas diplomu.

Kengūra 2019
2019 m. kovo 21 dieną  įvyko Tarptautinis  matematikos konkursas „Kengūra 2019“ . Šis konkursas Lietuvoje organizuojamas jau dvidešimt ketvirtąjį kartą. Šiais metais konkurse dalyvavo 125 mūsų progimnazijos mokinių. Preliminarūs rezultatai bus paskelbti balandžio mėnesio pabaigoje arba gegužės mėn. pradžioje.

Fizika aplink mus 2019

 

2019 metų vasario 28 dieną Vilniaus Šv. Kristoforo gimnazijoje įvyko Vilniaus m. mokinių kūrybinių, tiriamųjų darbų konkurso „Fizika aplink mus 2019“ baigiamoji  konferencija. Mūsų progimnazijos  8c klasės mokiniai pristatė projektą tema “TRIUKŠMO MATAVIMAS PROGIMNAZIJOJE NAUDOJANT SKIRTINGUS MATAVIMO PRIETAISUS” .

Mokinių mintys po renginio:

“Konkursas, vykęs Šv. Kristoforo gimnazijoje, man labai patiko, nes ten daug sužinojom naujų, įdomių ir net keistų dalykų. Džiaugiamės, kad pristatymas pavyko. Tai naudinga, nes įgavome naujos patirties, žinių bei linksmai praleidome laiką!”

8c  Greta Ramanauskaitė

“Fizikos konkursas  ,,Fizika aplink mus”,  vykęs Šv. Kristoforo gimnazijoje, man labai patiko. Vieni darbai sudomino labiau, kiti mažiau. Konkurse dalyvavo 9-12 klasių mokiniai. Dalyviai pristatė įvairius fizikos tiriamuosius darbus. Labiausiai patiko mokinio, kuris pagamino metalo detektorių, pristatymas, nes prietaisas  man iškart sukėlė smagių  asociacijų.  Su tuo prietaisu mintyse jau ieškojau lobio.

Renginys ir dalyvavimas jame man buvo labai naudingas, nes sužinojau daug naujų, įdomių dalykų, įgijau naujos patirties. Ateityje vėl norėčiau dalyvauti tokiame ar panašiuose renginiuose. „

8c  Justas Dereškevičius

“Buvo nuostabi patirtis pabuvoti Šv. Kristoforo gimnazijoje fizikos konkurse „Fizika aplink mus”. Ten pristatėme savo tyrimą. Taip pat išklausėme ir susipažinome su kitų mokinių darbais. Buvo nepaprastai įdomu pamatyti, ką mokiniai yra sukonstravę, kokius tyrimus atliko. Kadangi visi buvo už mus vyresni (9-12kl.), negalėjau patikėti, kad mokiniai gali patys padaryti tokius dalykus. Labiausiai įsiminė neniutoninis skystis (nė nežinojau, kad galima tokį padaryti). Daug prisijuokėm ir įgijom naujų žinių.”

8c  Emilija Pacauskaitė

Nacionalinis matematinio ir gamtamokslinio raštingumo konkursas

2018m. gruodžio 7 dieną  Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazijoje vyko nacionalinis matematinio ir gamtamokslinio raštingumo konkursas 8 klasių mokiniams. Pagrindinis šio konkurso tikslas – skatinti mokinius domėtis ir mokytis gamtos mokslų bei matematikos, propaguoti mąstymo bei matematikos ir gamtos mokslų žinių taikymo praktikoje gebėjimų ugdymą,  skatinti spręsti modernias šių mokslo sričių užduotis. Šio konkurso klausimai orientuoti į mokinių aukštesniuosius mąstymo gebėjimus, bendrąsias kompetencijas ir žinių taikymą konkrečiose praktinėse situacijose.

Nacionaliniame matematinio ir gamtamokslinio raštingumo konkurse užduotis geriausiai atliko 8D klasės mokinys Rytis Tomas Petryla, kuris apdovanotas konkurso laimėtojo diplomu.

Sveikiname Rytį ir linkime, kad ir ateityje siektų kuo geresnių rezultatų.

Festivalis “Advento tyloje”

Gruodžio 13 dieną  Simono Stanevičiaus progimnazijos dainavimo studijos „Linksmosios spalvos“ dainininkai dalyvavo šalies 1–4 klasių  mokinių  vokalinių  ansamblių,  chorų  festivalyje „Advento tyloje“.  Festivalis vyko Vilniaus Švč. Mergelės  Marijos  Nekalto prasidėjimo bažnyčioje, kur vaikai, atlikdami dainą “Baltas angelėlis”,  suvirpino kiekvieno širdį ir plačiai paskleidė jaukią kalėdinę dvasią.