Užgavėnės

Ar laukiate pavasario? O kaip jis ateis be tradicinio Užgavėnių šurmulio? Mūsų progimnazija šiemet žiemą išgąsdino persirengusi velniais, raganomis, šmėklomis bei kitais Užgavėnių personažais. Po įmantriomis kaukėmis ,,pasislėpė“ ir mokytojai. Oi, kaip buvo sunku juos atpažinti! Šventė prasidėjo tradiciniais rateliais ir linksmomis dainomis apie blynus bei  žydus. O kokios Užgavėnės be Lašininio ir Kanapinio kovos? Ar pavyko išvyti žiemą? Sužinosime vėliau. Tikriausiai pavyko…

Skelbiama atranka pareigoms užimti

Pareigos : 1.       Techninių (IT) mokymo priemonių specialisto pareigoms

2.       Sekretoriaus pareigoms

3.       Psichologo pareigoms

Pareigybės rūšis : Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį
Reikalavimai : Reikalavimai:

Techninių (IT) mokymo priemonių specialisto

·         turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;

·         išmanyti kompiuterinę techniką ir programinę įrangą;

·         išmanyti kompiuterinio tinklo plėtojimo galimybes;

·         išmanyti projektorių, televizorių panaudojimo ugdymui galimybes

Privalumas:

Darbo patirtis, gebėjimas naudotis programine įranga, kūrybiškumas, iniciatyvumas.

Reikalavimai:

Sekretorės

·         turėti aukštąjį ar specialųjį vidurinį išsilavinimą;

·         mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;

·         išmanyti raštvedybos pagrindus.

Privalumas:

Tekstų rinkimas, spausdinimo redagavimo įgūdžiai, projektinio darbo patirtis.

Reikalavimai:

Psichologo

·         aukštasis išsilavinimas, psichologo kvalifikacija;

·         gebėjimas įgyvendinti psichologinių problemų prevencines priemones;

·         gebėjimas bendrauti su mokiniais,mokytojais, pagalbos specialistais, tėvais.

Privalumas:

·         darbo patirtis sprendžiant vaikų psichologines problemas.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti : Asmenys, pretenduojantys į Techninių (IT) mokymo priemonių specialisto, Sekretorės, Psichologo pareigybes, privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
4. Gyvenimo aprašymą.
5. Motyvacinį laišką.

Dokumentai priimami kasdien nuo 8.00 iki 16.00 val.

(Dokumentų priėmimo pradžia 2018 m. vasario 19 d., pabaiga 2018 m.

kovo 2 d. 15.00 val.).

Dokumentai pateikiami asmeniškai adresu S.Stanevičiaus g.25, Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazijos  direktoriui Romualdui Petrevičiui siunčiant registruotu laišku arba elektroniniu paštu:  rastine@staneviciaus.vilnius.lm.lt

Geriausiai reikalavimus atitinkančius kandidatus informuosime asmeniškai ir pakviesime pokalbiui nurodytu el. paštu.

Konkursas vykdomas pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr.V-1680.

Siūlome:

Techninių (IT) mokymo priemonių specialisto – 1 etatas

Sekretorės – 1 etatas

Psichologo – 0,5 etato

Adresas : S.Stanevičiaus g.25, Vilnius
Skelbimo publikavimo data : 2018-02-19
Skelbimas galioja iki: 2018-03-02
Kontaktinė informacija : Išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą teikia direktorius Romualdas Petrevičius,  tel. (8  5)  2702062, el.p. rastine@staneviciaus.vilnius.lm.lt.

 

 

 

Kviečiame švęsti jubiliejinę – 100-ąją – Valstybės atkūrimo šventę kartu

„Sutikime atkurtos mūsų valstybės 100-mečio jubiliejų su džiaugsmo jausmu ir pasididžiavimu jos kūrėjais, garbinga Lietuvos istorija. Tegul šventė pražysta mūsų trispalvėmis, skamba per visą šalį ir platųjį pasaulį, sujungdama praeitį ir dabartį, suvienydama mūsų balsus ir širdis“, – LR Prezidentė  Dalia Grybauskaitė.

GERBIAMI TĖVELIAI,

Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazijos administracija bei mokytojai kviečia Jus šių metų vasario 16 dieną kūrybingai ir prasmingai švęsti jubiliejinę – 100-ąją – Valstybės atkūrimo šventę ir kartu su mokyklos bendruomene dalyvauti Vilniaus mieste organizuojamuose įvairiuose renginiuose, projektuose bei akcijose, kurių tikslas – sutelkti Lietuvos žmones švęsti atkurtos Lietuvos gimtadienį, skatinti didžiuotis savo šalimi, būti svarbiais ir aktyviais savo šalies gyvenimo dalyviais.

Rekomenduojame vieną iš renginių, kuriame galėtų dalyvauti visi bendruomenės nariai. Tai jaunimo eisena „Lietuva – valstybės keliu“, kuri prasidės 10 val. nuo Vilniaus katedros.

Maloniai prašome pranešti klasių auklėtojoms apie Jūsų ir Jūsų vaikų ketinimą dalyvauti/nedalyvauti šventiniuose renginiuose iki vasario 5 dienos.

Kvietimas į jaunimo eiseną „Lietuvos valstybės keliu“, skirtą Valstybės atkūrimo šimtmečiui

Vilniaus miesto savivaldybė kartu su Lituanistų sambūriu ir Lietuvos istorijos mokytojų asociacija kviečia Vilniaus ir Lietuvos mokyklų bendruomenes paminėti Vasario 16-ąją ir mūsų Valstybės atkūrimo šimtmetį šventine jaunimo eisena.

Dėkoju visiems, dalyvavusiems šioje tradicinėje eisenoje ankstesniais metais.

Nuoširdžiai kviečiu visus į šių metų šventinę eiseną „Lietuvos valstybės keliu“.

Susirinkime Vasario 16-ąją, 10 valandą į Vilniaus Katedros aikštę su trispalvėmis ir savo mokyklų vėliavomis, su būgnais ir kitais mušamaisiais – kad eiti būtų smagu.

Iš senosios Lietuvos valstybės centro – iš Šventaragio slėnio, nuo Valdovų rūmų ir Katedros, kurioje ilsisi Vytautas Didysis ir Lietuvos globėjas Šv. Kazimieras – eisime kartu pro Signatarų namus, Didžiojo Vilniaus seimo rūmus, Aušros Vartus į Rasų kapines, prie daktaro Jono Basanavičiaus kapo, prie už Tėvynės laisvę žuvusių savanorių kapų.

Eisime keliu, jungiančiu mus su Lietuvos valstybe ir jos kūrėjais.

Iš anksto galite susipažinti su mūsų eisenos maršrutu – su šešiolika svarbių Lietuvos valstybės istorijos vietų, kurias šių metų kelyje aplankysime.

Lietuvos-valstybės-keliu_maršrutas-2018

Pagarbiai

 Remigijus Šimašius

Vilniaus meras

Vilniaus Universitete parodoje

Sausio 24 dieną 7c, 7d, 8b klasių mokiniai kartu su vokiečių kalbos mokytoja Dalia Simanavičiene lankėsi Vilniaus Universitete parodoje, kur mokiniai susipažino su vokiečių išradimais. Mokiniai dalyvavo edukacinėje pamokoje, kurios metu turėjo pagal užduotis surasti vokiečių išradimus arba išradimų autorius. Visi labai aktyviai įsijungė į paieškas ir greitai surado atsakymus į pateiktus klausimus. Džiugu, kad mokytis galima ne tik mokykloje.