Grupė “Prieš smurtą”

20150918_132833

„Vaikų grupės prieš smurtą“ – tai visuomeninės organizacijos „Gelbėkit vaikus“ projektas, įgyvendinamas Lietuvos mokyklose nuo 1996 m. Projekto tikslas – sukurti vaikams saugesnę aplinką mokykloje ir įgyvendinti vaiko teisę būti apsaugotam nuo smurto.

Lietuva  – vienintelė valstybė Pabaltyje, turinti tokių jaunimo grupių. 2012 metais 21 Lietuvos mieste ir rajone veikė 122 tokios grupės. Vilniuje veikia dvi Grupės prieš smurtą, t. y. Simono Stanevičiaus progimnazijoje ir Simono Daukanto gimnazijoje.

Grupė prieš smurtą įkurta 2008 metais, ją sudaro 18 iniciatyvių  5–8 klasių mokinių, vadovauja progimnazijos socialinė pedagogė.

Grupės prieš smurtą tikslas – kurti saugesnę ir draugiškesnę aplinką mokiniams progimnazijoje bei užtikrinti mokinių dalyvavimą visuomeniniame gyvenime.

Grupės prieš smurtą mokiniai organizuoja akcijas, Tarptautinės dienos be smurto prieš vaikus, Tarptautinės Vaiko teisių konvencijos dienos minėjimus, žaidimų dienas pradinių klasių mokiniams, stalo žaidimų dienas 5–8 klasių mokiniams, dalyvauja „Veiksmo savaitėje be patyčių“,   visuomeninės organizacijos „Gelbėkit vaikus“  projektinėje veikloje,  organizuojamose konferencijose.

Visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“ remia Grupių veiklą: rengia mokymus ir seminarus grupių vadovams bei vaikams apie vaiko bei žmogaus teises, organizuoja stovyklas siekdama pasidalyti gerąja patirtimi, skatina dalyvauti įvairiuose organizacijos skelbiamuose konkursuose ar projektuose, ruošia ir išleidžia mokomuosius leidinius apie smurto prevenciją bei pagalbą nukentėjusiems.

Simono Stanevičiaus progimnazijos Grupės prieš smurtą vadovė vyresnioji socialinė pedagogė Laura Druteikaitė