Priešmokyklinio ugdymo grupės

2018-2019 mokslo metais veikia dvi priešmokyklinio ugdymo grupės: „Bitutės“ ir  „Katinėliai“.

Darbuotojai:

Mokytojos: Reda Jakštienė ir Nijolė Meškaitė

Auklėtojos: Oksana Kuch ir Vilma Keidonienė

Padejėjos: Gražina Gavėnienė ir Jurgita Jurgelienė

Darbo laikas nuo 7.00 iki 18.30 val.

Mes dalyvaujame įvairiuose renginiuose, išvykose, edukaciniuose užsiėmimuose:

Nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. priešmokyklinis ugdymas yra privalomas.

Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazijoje  2019-2020 m. m. formuojamos dvi priešmokyklinio ugdymo grupės. Vaikai priimami vadovaujantis Vilniaus miesto tarybos 2015-05-28 sprendimo Nr. 1-57 „Dėl vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo tvirtinimo” pakeitimu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 6 d. sprendimu Nr. 1-1944 per Vilniaus miesto savivaldybės Informacinę sistemą.

Tėvai prašymus teikia elektroniniu būdu arba nuvykus į Savivaldybę.