Mokyklos raida

1 (Custom)

 • 1989 m. įkurta Vilniaus 61-oji vidurinė mokykla.
 • Pirmasis mokyklos direktorius – Gintaras Šešplaukis.
 • 1990 m. įkurtos sustiprintos muzikos, teatro klasės.
 • 1992 m. gruodžio 8 d. mokyklai vadovauti pradeda antrasis direktorius Romualdas Petrevičius.
 • 1993 m. sausio 5 d. mokyklai suteiktas poeto, tautosakininko Simono Stanevičiaus vardas.
 • 1995 m. organizuojamos dailės, choreografijos klasės (dabar kryptingas meninis ugdymas).
 • Krikštamotė – žurnalistė Sofija Stanevičiūtė.
 • Krikštatėvis – profesorius Juozas Girdzijauskas.
 • 1998 m. gruodžio 3 d. įsteigtas mokyklos istorijos muziejus.
 • 1998–1999 m. m. 760 mūsų mokyklos mokinių perėjo mokytis į „Šviesos“ pradinę ir tuometinę Žygimanto Augusto vidurinę mokyklas.
 • 2000 m. muziejuje įkurta etnografinė ekspozicija.
 • 2009 m. muziejuje įkurta tarybinių laikų ekspozicija.
 • 2012–2013 m. m. neformuojamos 9-tos klasės.
 • 2014 m. rugsėjo 1-ąją S. Stanevičiaus vidurinei mokyklai sukako 25-eri veiklos metai.
 • 2014–2015 m. m. suformuotos dvi priešmokyklinio ugdymo grupės.
 • 2014–2015 m. m. išleidome 25-ąją abiturientų laidą.
 • 2015 rugsėjo 1 d. mokykla tapo Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazija.