Išorinio audito išvados

Stiprieji mokyklos veiklos aspektai

 1. Tradicijos ir ritualai (1.1.2. – 3 lygis).
 2. Klasių mikroklimatas (1.1.6. – 3 lygis).
 3. Darbo tvarka ir taisyklės (1.3.1. – 3 lygis).
 4. Klasės valdymas (2.2.3. – 3 lygis).
 5. Mokytojo ir mokinio dialogas ( 2.3.4. – 3 lygis).
 6. Kiti pasiekimai (3.2.2. – 3 lygis).
 7. Rūpinimasis mokiniais (4.1. – 3 lygis).
 8. Psichologinė ir socialinė pagalba (4.2.2., 4.2.3. – 3 lygis).
 9. Personalo komplektavimas (5.4.1. – 3 lygis).
 10. Lėšų vadyba (5.5.1. – 3 lygis).

Tobulintini mokyklos veiklos aspektai

 1. Išmokimo stebėjimas (2.3.4. – 2 lygis).
 2. Mokymosi veiklos diferencijavimas (2.5.2. – 2 lygis).
 3. Vertinimas kaip ugdymas (2.6.2. – 2 lygis).
 4. Atskirų mokinių pažanga (3.1.1. – 2 lygis).
 5. Įsivertinimo rezultatų panaudojimas (5.2.2. –2 lygis).