Pirmų ir penktų klasių mokinių adaptacijos tyrimo rezultatai

Adaptacinis laikotarpis – laiko tarpas, kurio metu vaikas įgyja naują statusą ir derinasi prie naujos aplinkos reikalavimų. Tai labai svarbus periodas vaiko tolimesniam gyvenimui mokykloje. Išskiriamos kelios adaptacijos fazes:

1. Ūmi (orientacinio prisitaikymo) fazė. Ši fazė tęsiasi iki 4 savaičių.
2. Dalinio prisitaikymo fazė. Ši fazė tęsiasi iki 9 savaičių.
3. Reliatyvaus stabilumo fazė pasiekiama 12–18 mokymosi savaitę.

Pirmų klasių mokinių adaptacijos tyrimo rezultatai 2016-2017 m. m.
Siekiant atskleisti pirmų klasių mokinių adaptacijos ypatumus, buvo atlikta mokinių ir jų tėvų apklausa. Tyrime dalyvavo 95 mokiniai ir 83 tėvai. Tyrimas atliktas dalinio prisitaikymo fazėje, kai vaikas pamažu tik pradeda suvokti savo vaidmenį. Vadovaudamiesi pirmokų ir jų tėvų apklausos rezultatais, galime teigti, jog pirmų klasių mokinių adaptacijos procesas mokykloje vyksta sėkmingai. Be to, pirmos klasės mokinių sėkmingos adaptacijos įvertis palyginus su praeitais mokslo metais padidėjo 1 proc., o tėvų – 4 proc. Didžiajai daugumai mokinių patinka mokytis, vaikai teigiamai vertina draugus bei mokytoją. Mokinių tėvai pastebi pasitaikančias problemas: sunkumus keliantis ryte, nuovargį grįžus iš mokyklos, pasitaikantį nenorą baigti klasėje pradėtus darbus.

Penktų klasių mokinių adaptacijos tyrimo rezultatai 2016-2017 m. m.
Siekiant atskleisti penktų klasių mokinių adaptacijos ypatumus buvo atlikta mokinių ir jų tėvų apklausa. Tyrime dalyvavo 68 mokiniai ir 66 tėvai. Tyrimas atliktas dalinio prisitaikymo fazėje, kai vaikas pamažu tik pradeda suvokti savo, kaip mokinio, vaidmenį. Vadovaudamiesi penktokų ir jų tėvų apklausos rezultatais, galime teigti, jog penktų klasių mokinių adaptacijos procesas mokykloje vyksta sėkmingai. Mokinių atsakymuose atsispindi jų teigiamas permainų priėmimas.