Pailgintos dienos grupės

Mokykloje veikia keturios pailgintos dienos grupės 7–10 metų mokiniams.

Pailgintų dienos grupių darbo laikas: 11.40–18.30 val.

Vieta – pradinių klasių korpusas, 109,  214,  216 ir 218  kabinetai.

Tikslas: plėtoti vaikų socializacijos galimybes, skatinti kultūrinės ir pilietinės brandos ugdymą, užtikrinti saugų užimtumą po pamokų.

Veiklos grupėje:

  • gilinamos mokinių žinios, įgytos pamokų metu, skatinama pažintinė veikla;
  • lavinami mokinių kalbinės veiklos, fizinio aktyvumo įgūdžiai;
  • kuriama atpalaiduojanti, draugiška atmosfera, kurioje mokiniai geba reikšti savo nuomonę, laisvai bendrauti vieni su kitais;
  • suteikiama informacija, ugdomi pasitikėjimo savimi ir bendravimo įgūdžiai, kad moksleiviai gerai jaustųsi ir sugebėtų veikti tiek šeimoje, tiek nuolat kintančioje visuomenėje;
  • aktyviai dalyvaujama miesto, respublikos ir tarptautiniuose konkursuose;
  • vasarą vykstame į vasaros poilsio stovyklą Šventojoje.

Vadovės: Regina Juciuvienė , Lijana Verbejienė, Rūta Pilkauskaitė, Gabrielė Ramanauskienė, Asta Drukteinė

Pailgintos grupės veiklos aprašas, sutartis, prašymas Atsisiųsti