Visos dienos mokyklos grupė

Mokykloje veikia  visos dienos mokyklos grupės 7–10 metų mokiniams.

Visos dienos mokyklos grupių darbo laikas: 12:00–18:00 val.

Tikslas: plėtoti vaikų socializacijos galimybes, skatinti kultūrinės ir pilietinės brandos ugdymą, užtikrinti saugų užimtumą po pamokų.

Veiklos grupėje:

  • gilinamos mokinių žinios, įgytos pamokų metu, skatinama pažintinė veikla;
  • lavinami mokinių kalbinės veiklos, fizinio aktyvumo įgūdžiai;
  • kuriama atpalaiduojanti, draugiška atmosfera, kurioje mokiniai geba reikšti savo nuomonę, laisvai bendrauti vieni su kitais;
  • suteikiama informacija, ugdomi pasitikėjimo savimi ir bendravimo įgūdžiai, kad moksleiviai gerai jaustųsi ir sugebėtų veikti tiek šeimoje, tiek nuolat kintančioje visuomenėje;
  • aktyviai dalyvaujama miesto, respublikos ir tarptautiniuose konkursuose.

Visos dienos mokyklos grupių tvarkos aprašas.