Visos dienos mokyklos grupė

Mokykloje veikia 6 visos dienos mokyklos grupės 7–10 metų mokiniams.

Visos dienos mokyklos grupių darbo laikas: 12:00–18:00 val.

Vieta: pradinių klasių korpusas, 102, 108, 111,  208,  214 ir 216  kabinetai.

Tikslas: plėtoti vaikų socializacijos galimybes, skatinti kultūrinės ir pilietinės brandos ugdymą, užtikrinti saugų užimtumą po pamokų.

Veiklos grupėje:

  • gilinamos mokinių žinios, įgytos pamokų metu, skatinama pažintinė veikla;
  • lavinami mokinių kalbinės veiklos, fizinio aktyvumo įgūdžiai;
  • kuriama atpalaiduojanti, draugiška atmosfera, kurioje mokiniai geba reikšti savo nuomonę, laisvai bendrauti vieni su kitais;
  • suteikiama informacija, ugdomi pasitikėjimo savimi ir bendravimo įgūdžiai, kad moksleiviai gerai jaustųsi ir sugebėtų veikti tiek šeimoje, tiek nuolat kintančioje visuomenėje;
  • aktyviai dalyvaujama miesto, respublikos ir tarptautiniuose konkursuose.

Vadovės:

102 kab. Liana Verbiejienė;
108 kab. Eglė Bendikaitė;
111 kab. Tatjana Podkolzina;
208 kab. Mindaugas Doda;
214 kab. Asta Drukteinė;
216 kab. Gabrielė Ramanauskienė, Onutė Jaraminienė.

 

Visos dienos mokyklos grupių tvarkos aprašas.