Mokyklos biudžetas

Biudžetas suformuotas atsižvelgiant į progimnazijos Profesinės sąjungos komiteto bei Metodinės tarybos narių siūlymus.

2017 M. MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ PASKIRSTYMAS Atsisiųsti

2016 M. MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ PASKIRSTYMAS  Atsisiųsti