Kolektyvas

Administracija:
Romualdas Petrevičius – direktorius
Ona Sabaitienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui 115 kab. tel. 852388199
Marija Jazukevičienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui 114 kab. tel. 852388199
Vytautas Zaikinas – direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
Laura Druteikaitė – socialinė pedagogė 112 kab.
Angelė Matuzevičienė – logopedė, specialioji pedagogė 112a kab.
Svetlana Vimoncienė – psichologė 304 kab. tel. 869932330
Audronė Vilkevičienė – bibliotekos vedėja
Rosita Zavurskienė – bibliotekininkė

Priešmokyklinėse grupėse dirbančios mokytojos:
Nijolė Meškaitė (priešmokyklinio ugdymo mokytoja)
Vilma Keidonienė (priešmokyklinio ugdymo auklėtoja)
Reda Jakštienė (priešmokyklinio ugdymo mokytoja)
Oksana Kuch (priešmokyklinio ugdymo auklėtoja)
Renata Stankevičienė (muzika)
Jurgita Jurgelienė (auklėtojos padėjėja)
Zoja Pastalienė (auklėtojos padėjėja)

Pradinėse klasėse dirbančios mokytojos:

Rita Račiūnienė

Aušra Ilgevičienė

Rasa Viburienė

Eigilė Brazauskienė

Danguolė Abramavičienė
Nijolė Bubėnienė
Asta Sagatienė
Daina Imbrasienė
Regina Juciuvienė

Ona Jaraminienė
Nijolė Milinskaitė
Reda Biekšienė
Rasa Bakutienė
Danutė Balnienė
Elvyra Lašienė
Renata Orlovienė

Dalia Gedvidzienė (tikyba)
Virginija Bajoriūnienė (anglų kalba)

Kristina Tokarienė (anglų kalba)
Daiva Kurcevičienė (muzika)
Jolita Kižienė (mokytojos padėjėja)

 

5-8 klasėse dirbančios mokytojos:
Jūratė Bakutienė (lietuvių kalba)
Jolanta Jackevičienė (lietuvių kalba)
Danguolė Kapočienė (lietuvių kalba)
Birutė Vaiciukevičienė (lietuvių kalba)
Irena Laurinė (matematika)
Oksana Okolovič (matematika)
Ilona Šumskienė (matematika)
Rita Grybaitė (fizika)
Vida Armonaitė (chemija)
Janina Grigonienė (istorija)
Gabrielė Ramanauskienė (istorija)
Šarūnė Straigė (geografija)
Marytė Papinigienė (biologija, gamta ir žmogus)
Vytautas Sipavičius (žmogaus sauga)
Dalia Simanavičienė (vokiečių kalba)
Zita Kiaušienė (rusų kalba)

Polina Žvirblienė (rusų kalba)

Vaida Bivainytė (prancūzų kalba)
Danguolė Stašienė (anglų kalba)
Ieva Vyčienė (anglų kalba)
Kristina Tokarienė (anglų kalba)
Auksuolė Šetkuvienė (anglų kalba)
Alma Dvareckienė (informacinės technologijos)
Dalia Gedvidzienė (tikyba)
Janė Radziulienė (etika)
Roma Drakšienė (technologijos)
Asta Stakauskaitė (technologijos)
Jurga Sidabrienė (dailė)
Marius Baliulevičius (dailė)
Aušra Banikonienė (muzika)
Vytautas Daugininkaitis (kūno kultūra)
Saulius Šlekys (kūno kultūra)