Klasių auklėtojos

2018-2019 m.m.

2017-2018 m. m.

Mokytojo vardas, pavardė klasė kab. nr. Mok.

sk.

Nijolė Meškaitė Bitutės 210 22
Reda Jakštienė Katinėliai 212 22
Rita Račiūnienė 1a 110 23
Aušra Ilgevičienė 1b 108 23
Rasa Viburienė 1c 111 22
Eigilė Brazauskienė 1d 107 22
Danguolė Abramavičienė 2a 103 19
Nijolė Bubėnienė 2b 104 20
Asta Sagatienė 2c 105 22
Daina Imbrasienė 2d 106 18
Regina Juciuvienė 2e 109 17
Ona Jaraminienė 3a 101 15
Reda Biekšienė 3c 102 16
Rasa Bakutienė 3b 205 21
Danutė Balnienė 4a 209 23
Elvyra Lašienė 4b 208 23
Renata Orlovienė 4c 207 21
Kristina Tokarienė 5a 319 29
Dalia Simanavičienė 5b 320 29
Auksuolė Šetkuvienė 5c 303 22
Aušra Banikonienė 6b 315 24
Irena Laurinė 6a 308 22
Danguolė Kapočienė 6c 301 21
Danguolė Stašienė 7a 318 23
Janina Grigonienė 7b 215 18
Šarūnė Straigė 7c 204 26
Oksana Okolovič 7d 206 22
Birutė Vaiciukevičienė 8a 203 27
Ilona Šumskienė 8b 314 25
Jolanta Jackevičienė 8c 309 26