Seniūnų taryba

IMG_20160125_143837

Tikslas: ugdyti mokinių pilietiškumą, sąmoningumą, tapatumo mokyklai jausmą, gerinti socialinius įgūdžius.

Uždaviniai:

  • mokinių interesų atstovavimas;
  • mokinių savirealizacijos galimybių plėtimas;
  • bendradarbiavimas užtikrinant mokinių saugumą.

Klasių seniūnai Atsisiųsti