Mokyklos taryba

Progimnazijos taryba telkia progimnazijos mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų) bendruomenę demokratiniam progimnazijos valdymui, padeda spręsti progimnazijai aktualius klausimus, atstovauti direktoriui teisėtiems progimnazijos interesams.

Progimnazijos Tarybos nuostatai.

Tarybos nariai.