Mokyklos taryba

Progimnazijos taryba telkia progimnazijos mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų) bendruomenę demokratiniam progimnazijos valdymui, padeda spręsti progimnazijai aktualius klausimus, atstovauti direktoriui teisėtiems progimnazijos interesams.

Progimnazijos Tarybos nuostatai Atsisiųsti

Tarybos nariai Atsisiųsti