Tarptautinė vaikų socialinių gebėjimų ugdymo programa „Zipio draugai“

Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazija 2019 – 2020 mokslo metais dalyvauja tarptautinėje vaikų socialinių gebėjimų ugdymo programoje „Zipio draugai“.
Informaciją parengė vyresnioji socialinė pedagogė Laura Druteikaitė